• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji v roce 2016

Interesting ornithological observations in Plzeň region in 2016
Přinášíme krátký přehled zajímavých pozorování na území Plzeňského kraje v roce 2016.
Zajímavá ornitologická pozorování představují výskyt vybraných

ptačích druhů, které se vyskytly na území Plzeňského kraje v roce 2016. Oproti roku 2015 je zaznamenán značný úbytek pozorování mokřadních druhů ptáků, především bahňáků. Je pravda, že západní část České republiky zdaleka nepřitahuje takové počty a druhy jako je možné pozorovat ve východní části ČR, přesto i zde se občas vyskytnou zajímavé druhy. Další informace budou uveřejněny v následujících letech v klubovém ornitologickém sborníku Sluka.

Druhy jsou řazeny dle seznamu ptáků ČR podle faunistické komise ČR.

Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
Od 10.1. do 16.1. se zdržovaly 2 ad. ex. na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).

Husa velká (Anser anser)
Oproti předcházejícím rokům 2014 a 2015 zjištěn téměř dvojnásobný nárůst pozorovaných jedinců. Celkem bylo pozorováno 2405 ex. Rovněž byl zaznamenán hnízdní výskyt na nových lokalitách, např. Nový rybník u obce Petrovičky (6546), byly pozorovány 2 páry, z toho jeden vodil 2 mláďata. Další lokalitou je např. rybník Hnáň u obce Mladice (6647), kde byl zjištěn pár s 5 pull. Celkem bylo na sledované ploše vyvedeno 48 mláďat.
1 vyskyt husy velke                     Výskyt husy velké (Anser anser) v jednotlivých měsících (n=2405)

Husa polní (Anser fabalis)
Méně početný druh zastižen v době tahu a u kterého převládá ssp. rossicus, která byla zastižena v době jarního tahu v oblasti Tachovska v celkovém počtu 111 ex. Při podzimním tahu byli pozorováni 2 ex. ssp. fabalis na Velkém Křakovském rybníku u obce Křakov (6343).

Husa běločelá (Anser albifrons)
V regionu ojedinělý výskyt. Pouze 2 pozorování. První z 18.10. 4 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345) a druhé 27.12. 3 ex. při přeletu JV směrem na VN České údolí u obce Plzeň-Litice (6246).

Husice liščí (Tadorna tadorna)
Prvky hnízdního chování a toku opakovaně pozorovány na rybníku Glázr I u obce Miřkov (6443), a 19.5. byl pozorován tokající pár. Hnízdění se ale dosud nepodařilo prokázat.

2016 05 19 069                  Tokající pár husice liščí (Tadorna tadorna) na rybníku Glázr 19.5.2016

Husice nilská (Alopochen egyptiacus)
V oblasti se stává pro svoji značnou agresivitu, již pravidelně hnízdícím druhem. Nově zaznamenán 14.5. pár s 5 pull. na rybníku Labutí u obce Planá (6142). Opětovné hnízdění prokázáno na Panském Nezamyslickém rybníku u Nezamyslic (6747), kdy zde byl pozorován pár s 9 již velkými mláďaty.             2 vyskyt husice nilske            Výskyt husice nilské (Alopochen egyptiacus) v jednotlivých měsících (n=106)
2016 08 01 012Pár husice nilské (Alopochen egyptiacus) s 9 mláďaty na Panském Nezamyslickém rybníku 1.8.2016

Kopřivka obecná (Anas strepera)
Na rybnících vcelku hojná, ale málo hnízdící. Nejdříve zastiženy 10.1. 2 ♀♀ u lávky pro pěší na nezamrzlé řece Radbuze v obci Stod (6345). Hnízdění prokázáno na rybníku Dolní Rokos u obce Měcholupy (6546), kde byla pozorována 24.6. ♀ a 6 juv. ex.. 10.7. na Ježovském rybníku u obce Ježovy (6545) pozorována ♀ s 1 pull., jak plují u rákosí. Nejpozději zastižena 13.11. v počtu 10 ex. na Anenských rybnících u obce Planá (6142).

Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Nehnízdící druh. Nejdříve zastiženo 29.1. 7 ♂♂ na malém rybníčku u obce Chudenín (6644). Největší počet 14 ex. 27.3. na rybníku Kovčínský (Kozčínský) u obce Kovčín (6547). Nejpozději zastižen 13.11. 3 ex. na Anenském rybnících u obce Planá (6142) Ptáci zde byli pozorováni již 7.11.

3 vyskyt lzicaka pestreho                Výskyt lžičáka pestrého (Anas clypeata) v jednotlivých měsících (n=119)

Čírka obecná (Anas crecca)
Oproti roku 2015 silný úbytek pozorování. Nejdříve zastižena 1.1. v počtu 2 ex. na rybníku Kovčínský (dříve Kozčínský) u obce Kovčín (6547). Největší zaznamenaný počet 16.10. 48 ex. na rybníku Podstránský u obce Rohozno (6545). Nejpozději zastižena 28.12. v počtu 36 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).

4 vyskyt cirky obecne                   Výskyt čírky obecné (Anas crecca) v jednotlivých měsících (n=610)

Čírka modrá (Anas querquedula)
Méně hojná než čírka obecná. Opět silný úbytek pozorování. Nejdříve zastiženo 6.2. 6 ex. na rybníku Novodvorském u obce Nový Dvůr (6342). Nejvíce pozorováno 8.9. 12 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).
5 vyskyt cirky modre                Výskyt čírky modré (Anas querquedula) v jednotlivých měsících (n=85)

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Druh vyskytující se zejména v zimním období na nezamrzlých rybnících a řekách. Oproti roku 2015 opět nárůst pozorování, 160 vs. 216. Nejdříve zaznamenán 10.1. v počtu 2 ad. ♂♂, 1 imm. ♂ a 3 ♀♀ u lávky pro pěší na nezamrzlé řece Radbuze v obci Stod (6345). Nejvyšší zaznamenaný počet. 27.3. 6 28 ex. na rybníku Kovčínský (Kozčínský) u obce Kovčín (6547). Poslední pozorování 28.12. 2 páry u lávky na řece Radbuze u obce Stod (6345). Hvízdáci zde pravidelně zimují ve společnosti kachen divokých.
6 vyskyt hizdaka euroasijskeho           Výskyt hvízdáka eurasijského (Anas penelope) v jednotlivých měsících (=216)
2016 03 13             Hvízdák eurasijský (Anas penelope) na řece Radbuze v obci Stod 13.3.2016

Ostralka štíhlá (Anas acuta)
Oproti roku 2015 mírný nárůst pozorování. Nejdříve zastiženi 26.2. 2 ♂♂ na malém, částečně zamrzlém rybníčku v obci Úšava (6242). Následující den zde byli 3 ♂♂ a 1 ♀., což je zároveň nejvyšší zaznamenaný počet. Poslední pozorování 6.11. 1 páru na Jivjanských rybnících u obce Jivjany (6343), kde byl pozorován již 27.10. v počtu 1 ♂ a 3 ♀♀.
7 vyskyt ostralky stihle                   Výskyt ostralky štíhlé (Anas acuta) v jednotlivých dekádách (n=25)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Nehnízdící druh. 1.6. 1 ♂ na rybníku Velký kejnický u obce Kejnice (6748). 29.6. 1 ♂na rybníku Mlýnský u obce Přestavlky (6445) a  9.11. 1 ♂na VN České údolí u obce Plzeň-Litice (6246).

Polák velký (Aythya ferina)
Poměrně hojný druh. Hnízdění prokázáno 13.6. na rybníku Soví u obce Planá (6142). kde byla pozorována 4 pull..

Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Hojnější než předchozí druh. Zajímavé hnízdění prokázáno na  rybníčku v zámeckém parku v Horšovském Týně (6443), kde byla pozorována 2 pull.,  spolu s 1 pull. kachny divoké (Anas platyrhynchos). Kachňata vodila ♀ kachny divoké. Dále pozorováno 5.7. 1 pull. na rybníku Benátka u obce Velký Bor (6648) a 2.8. 4 pull. na rybníku Hejčák u obce Tachov  (6141).
2016 05 19 034Mládě poláka chocholačky (Aythya fuligula) na rybníčku v parku v Horšovském Týně 19.5.2016

Polák malý (Aythya nyroca)
Pouze dva záznamy výskytu. 22.4. 1 ad. pár v PR Nový rybník u obce Líně (6345), kde již byly v minulosti (7.5.2005) zaznamenány projevy toku 2 ♂♂ a 1 ♀. 2.10. pozorovali účastníci Festivalu ptactva 1 ♂ na rybníku Jivjanský u obce Jivjany (6343). Jednalo vůbec o prvé pozorování druhu na této lokalitě od roku 1972, kdy zde začínal ornitologický průzkum.
2016 10 02 120 polak maly          První zastižení poláka malého (Aythya nyroca) na Jivjanském rybníku 2.10.2016

Hohol severní (Bucephala clangula)
V regionu již pravidelně hnízdící druh. Na již tradičních hnízdních lokalitách byl opakovaně pozorován tok, ale mláďata pozorována nebyla, pouze 8.3. pozorována skupinka tokajících 9 ♂♂ a 1 ♀ na Jivjanském rybníku u obce Jivjany  (6343).
8 vyskyt hohola severniho            Výskyt hohola severního (Bucephala clangula) v jednotlivých měsících (n=165)

Morčák velký (Mergus merganser)
Ve sledované oblasti celkem běžný, zejména v době jarního tahu. Občas hnízdící druh. Tradiční hnízdiště je především na řece Otavě, kde bylo pozorováno 28.7. 5 juv. ex. na řece Otavě v obci Sušice (6747),  stejný den 3 juv. ex. na řece Otavě v obci Horažďovice (6648) a 11.9. 4 juv ex. a ♀ na řece Otavě v úseku Sušice - Rabí u obce Žichovice (6747). Největší zjištěné počty 19.2. 49 ex. na rybníku Kovčínský (Kozčínský) u obce Kovčín (6547) a 15.3. 48 ex. na rybníku Mezholezský u obce Mezholezy (6343).

9 vyskyt morcaka velkeho             Výskyt morčáka velkého (Mergus mergaser) v jednotlivých měsících (n=833)

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
Existují pozorování z okolí Modravy (6946), Horské Kvildy (6947) aj. Např. 18.6. byla pozorována 2 pull. doprovázená ♀ u obce Prášily (6846).

Potáplice severní (Gavia arctica)
První zástih v roce 4.11.2016 1 ex. na VN České údolí u obce Plzeň-Litice (6246). Další pozorování ze stejné lokality 11.11.1 ex., 13.11. již 2 ex. 28.12.1 ex.. Při vizuálním sledování ptačí migrace na pozorovacím bodě u obce Horní Kamenice (6444) 18.11. přelet 2 ex. Zajímavé je pozorování 4.12. 1 ex. na vodní nádrži pitné vody Nýrsko u obce Nýrsko (6744).

Potáplice malá (Gavia stellata)
Zástih 13.11. 1 ex. spolu s potáplicí severní (Gavia arctica) na VN České údolí u obce Plzeň-Litice (6246).  Dále odchyt 1 ex. po přistání na lesklé ploše parkoviště výrobního areálu v Sušici (6747). 30.11. byl jedinec vypuštěn na řeku Klabavu u obce Chrást (6247).

Volavka popelavá (Ardea cinerea)
V uvedené oblasti hnízdí na 4 lokalitách. Opakovaně hnízdí na Přehýšovské rybníku u obce Přehýšov (6244), kde bylo napočítáno 37 obsazených hnízd. Kolonie 36 hnízd z obory u obce Horšov (6443). Další kolonie 10 hnízd u obce Hlinné (6242). Poslední kolonie 15 hnízd u obce Nový Dvůr (6342).
2016 03 27 volavky Prehysov                  Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) u Přehýšova 27.3.2016

Čáp bílý (Ciconia ciconia
V posledních letech dochází k nárůstu přezimování jednotlivých ptáků. Pravidelně je 1 pár pozorován na louce o obce Dobřany (6345), kde se zdržují přes celé zimní období. Výjimečně byl zastižen i na jiných lokalitách, ale zde šlo spíše o náhodné zastižení. Např. 1 ex. 9.11. při sběru potravy na louce u obce Kdyně (6644) a 1 ex. 18.11. na hnízdě v obci Nepomuk (6547).  Některá únorová pozorování, zvláště ta z poslední dekády, již mohou souviset s obsazováním hnízd.
10 vyskyt capa bileho   Výskyt čápa bílého (Ciconia ciconia) v jednotlivých dekádách v zimních měsících (n =33)

Čáp černý (Ciconia nigra)
Druh v uvedené oblasti hnízdící. Silný úbytek pozorování, Oproti roku 2015 silný úbytek pozorování, 101 vs. 43. Zajímavostí je opakované pozorování 1 ad. ex. při hledání potravy 27.4. a 27.5. u silničního mostu přes řeku Radbuzu v obci Stod (6345). V tomto roce jsme získali 2 zpětná hlášení kroužkovaných ptáků.
11 vyskyt capa cerneho                   Výskyt čápa černého (Ciconia nigra) v jednotlivých měsících (n=43)

Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Na sledované ploše se hnízdění podařilo prokázat na těchto rybnících: Cekovský u obce Cekov (6148), Jivjanský u obce Jivjany a Mezholezský u obce Mezholezy (oba kv. 6343), Dolní hornometelský u obce Dolní Metelsko a Velký Křakovský u obce Křakov (6443) a na rybníku Bukovec u obce Mladý Smolivec (6448).

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Oproti roku 2015 pokles počtu pozorování 17 vs. 4. 22.4. 1 pár na rybníku Újezdském u obce Újezd u Kasejovic (6548). 7.5. 3 ex. na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343). 14.9. 1 ex. na rybníku Velký Břežanský u obce Břežany (6647) a min. 2 ex. na rybníku Farský u obce Babín (6648). Poslední pozorování 4.11. 1 ex. na VN České údolí u obce Plzeň-Litice (6246).

Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
Zjištěna ve dvou případech. 12. a 13.11. byla pozorována na VN České údolí u obce Plzeň-Litice (6246). V obou případech se jednalo o 1 ex. v zimním šatě.

Včelojed lesní (Pernis apivorus)
V regionu se jedná o hnízdící druh, byť hnízdění se velmi těžko prokazuje. Nejvíce ptáků lze pozorovat při podzimním tahu. Např. při sledování podzimní migrace ptáků na pozorovacím bodě u obce Horní Kamenice (6444) 23.8. mezi 10:00 až 15:00 hod, bylo pozorováno celkem 6 ex., táhnoucích jednotlivě ve velké výšce.
12 vyskyt vcelojeda lesniho              Výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus) v jednotlivých měsících (n=25)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Rozšířen po celém území, především v oblasti Tachovska, Domažlicka a také na Horažďovicku.
13 vyskyt orla morskeho             Výskyt orla mořského (Haliaeetus albicilla) v jednotlivých měsících (n=137)

Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Zastižen především v době jarního tahu. Nejčasnější pozorování 24.03. 1 ex. u obce Krchleby (6444). Naopak nejpozději pozorován 04.10. 1 ex. v PR Tisovské rybníky u obce Tisová (6242).
14 vyskyt orlovce ricniho
              Výskyt orlovce říčního (Pandion haliaetus) v jednotlivých měsících (n=14)

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
Pouze na jarním tahu, celkem 8 pozorování a celkem 89 ex.. 24.2. 32 ex. na poli u obce Vítkov (6141), 25.2. 4 ex. u obce Bezděkov (6645), 25.2. min. 20 ex. na louce u obce Přestavlky (6445), 26.2. 14 ex. na poli u obce Vítkov (6141), 27.2. 2 ex. na poli u obce Soběkury (6445), 6.3.  min. 2 ex. na poli u obce Ctiboř (6141), 11.3. 4 ex. na poli u obce Bezděkov ((6645) a 25.3. 11 ex. při přeletu u rybníku Sobolí u obce Staré Sedlo (6343).

Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
Pouze jediný záznam z 10.9. 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).
2016 09 10 kulik bledy                      Kulík bledý v PR Nový rybník (Pluvialis squatarola) 10.9. 2016

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Druh, jehož početnost silně ubývá. 8.4. nalezeno hnízdo s vejci  u obce Luby (6645) a 12.5. zde byla min. 2 pull.. 1.5. nelezeno hnízdo se 3 vejci u obce Jetenovice (6647). Dále byla pozorována 12.6. ♀ s 1 juv. ex. u obce Maňovice (6547).
15 vyskyt cejky chocholate            Výskyt čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v jednotlivých měsících (n=2885)

Jespák obecný (Calidris alpina)
Na jarním tahu pouze 1 záznam. 30.4. 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345). Další pozorování jsou z podzimního tahu. 6.9. min. 6 ex. na Borském rybníku u obce Tisová (6242), 10.9. 5 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345), 11.9. 1 ex. na Hnačovském rybníku (6646), 16.9. 4 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345), 24.9. 1 ex. na Lochousickém rybníku u obce Lochousice (6344), a 25.9. 5 ex. na Borském rybníku u obce Tisová (6242).
16 vyskyt jespaka obecneho                 Výskyt jespáka obecného (Calidris alpina) v jednotlivých (n=23)

Jespák malý (Calidris minuta)
Jediné pozorování je z podzimního tahu. 6.9. 1 ex. na Borském rybníku u obce Tisová (6242).

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
Proti roku 2015 mírný pokles pozorovaných jedinců, celkem 53 ex. vs. 62 v roce 2015. První pozorování 15.3. 1 ex. na rybníku Jednota u obce Soběsuky (6547). Největší zjištěný počet pozoroval 26.09. 9 ex. a 10.10. 7 ex. na rybníku Borský u obce Tisová (6242). Poslední pozorování 27.10. 9 ex. na rybníku Jivanský u obce Jivjany (6343). Rybník se v té době vypouštěl na podzimní výlov.
17 vyskyt jespaka bojovneho          Výskyt jespáka bojovného (Philomachus pugnax) v jednotlivých měsících (n=53)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Tento druh je rozšířen po celé oblasti a lze jej považovat za řídce hnízdící, zejména v oblasti Nemanické nivy u obce Nemanice (6542), kde byl pozorován tok. Nejdříve zastiženo 19.2. 6 ex. na louce u obce Pila (6543). Nejvyšší počet 40 ex. na louce u obce Klatovy (6545). Poslední pozorování 6.11. 3 ex. v mokřině v polích u obce Buková u Mezholez (6343).
18 vyskyt bekasiny otavni            Výskyt bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v jednotlivých měsících (n=118)

Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
Zastižen 22. a 30.4 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).

Koliha velká (Numenius arquata)
Pouze jediný záznam. 31.7. 1 ex. při lovu potravy u staré betonové cesty u obce Holýšov (6344).

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Třetí nejpočetnější vodouš. Nejdříve zastižen 14.3. 1 ex. na rybníku Výsovák u obce Chocenice (6447). Poslední pozorování 13.11. 1 ex. na Anenských rybnících u obce Planá (6142).
19 vyskyt vodouse kropenateho           Výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus) v jednotlivých měsících (n=40)

Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Zjištěn pouze ve dvou případech. 9.10. 2 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345) a následují den, 10.9. 1 ex. tamtéž.

Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Výskyt především v oblasti Tachovska. Nejdříve zastižen 19.4. 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345). Nejvyšší zjištěný počet 29.4. 6 ex. na rybníku Nový u obce Staré Sedliště (6242). Nejpozději zastižen 29.8. 1 ex. na rybníku Borský u obce Tisová (6242).
20 vyskyt vodouse sedeho
             Výskyt vodouše šedého (Tringa nebularia) v jednotlivých dekádách (n=20)

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Nejpočetnější vodouš. Oproti roku 2015 značný propad pozorování, 493 vs. 103. Jarní tah byl silnější než podzimní. Nejdříve zastižen 11.4. 4 ex. na rybníku Nový u obce Staré Sedliště (6242). Největší počet min. 30 ex.  tamtéž. Poslední pozorování 6 ex. na Festivalu ptactva u obce Bor (6242).
21 vyskyt vodouse bahenniho             Výskyt vodouše bahenního (Tringa glareola) v jednotlivých měsících (n=103)

Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Celkem 5 záznamů. Nejdříve zastižen 14.3. 2 ex. na rybníku Jednota u obce Soběsuky (6547). 28.4. 1 ex. na rybníku Nový u obce Staré Sedliště (6242). Na podzimním tahu 29.8. 1 ex. tamtéž. 2.9. 1 ex. na rybníku Borský u obce Tisová (6242) a 8.9. 3 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Kromě již tradiční hnízdní kolonie v PR Nový rybník u obce Líně (6345), kde bylo zjištěno hnízdění 150 párů, bylo opakované hnízdění po roce 2015 zjištěno hnízdění 1 páru 14.5., kdy bylo nalezeno hnízdo se 3 vejci, na rybníku Labutí u obce Planá (6142).

22 vyskyt racka chechtavehoVýskyt racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v jednotlivých měsících (n=4313)

Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
Jediné pozorování 4.4. 1 ex. u areálu Zpč. univerzity v obci Plzeň (6246).

Rybák černý (Chlidonias niger)
Nejběžnější z rybáků, nehnízdící. Na jarním tahu zastiženo 14.5. 11. ex. na rybníku Labutí u obce Planá (6142) a 19.5. 5 ex. na rybníku Podstránský u obce Rohozno (6645). Na podzimním tahu pozoroval 2.9. 3 ex. na rybníku Borský u obce Tisová (6242) a 9.9. 2 juv. ex. na Hořejším padrťském rybníku u obce Skořice (6348).

Rybák obecný (Sterna hirundo)
Pouze 3 pozorování. 30.5. 1 ex. na Dolejším padrťském rybníku a 16.6. 1 ex. na rybníku Oborák u obce Hadačka (6046). A 19.6. 1 ad. ex. na rybníku Nový u obce Vlčnov (6646).

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Volání 10.08. 1 ex. u obce Žebráky (6241). Odchyt na tahu 10.09. 2 ♀♀ (ad. a juv. ex.) na lesní pasece u obce Holýšov (6344).

Dudek chocholatý (Upupa epops)
31.3. 1 ex. ve stromořadí podél silnice u obce Přehýšov (6344). 3.4. 1 ex. u silnice k Racovu u obce Staré Sedlo (6343). Další pozorování na silnici u Domova pro seniory u obce Černovice (6344). Při podzimním tahu nejdříve 9.8. 1 ex. při lovu potravy u obce Železná (6441). Poslední pozorování 25.8. 1 ex. v NP Šumava u obce Hořejší Těšov (6846).

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Kromě pravidelných výskytů na Šumavě, v oblasti Modravy, Železné Rudy byl nově zaznamenán v Českém lese 2.4. 1 ex. při bubnování v PR Smrčí u obce Česká Kubice (6642). Další potvrzený výskyt 1 ♀ v oblasti Nemanické nivy u obce Nemanice (6542). Další výskyt potvrzen 19.6. 1 ♂ u obce Chynín (6448).

Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Většinou existují pozorování jednotlivých exemplářů. 30.4. pár u Nemanického potoka u obce Nemanice (6542). Při Večeru slavíků pozorován 8.5. pár u Svaté Anny u obce Horšovský Týn (6443). Pár již zde byl pozorován již v roce 2015, stejně jako byl pozorován 6.6.2015 pár na kraji lesa u Tuněchodského rybníku u obce Tuněchody (6343).

Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
Pozorován 1.9. 1 juv. ex., 2.9. 3 juv. ex. a 3.9. 2 juv. ex.. Ve všech 3 případech se jednalo o stejnou lokalitu u obce Staré Sedliště (6242). Poštolky posedávaly na balících sklizené slámy.

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Rozšířen po celém sledovaném území. Hnízdění prokázáno např. u obce Lelov (6344). 16.6. pozorována čerstvě vyvedená mláďata u obce Babina (6046). 21.6. min. 3 čerstvě vyvedená mláďata u obce Mochtín (6646). 9.7. čerstvě vyvedená mláďata u obce Horoušany (6442). 19.7. 2 juv. ex. u obce Holýšov (6344).
23 vyskyt tuhyka sedeho              Výskyt ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v jednotlivých měsících (n=233)

Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus)
Nejvzácnější pozorování v daném roce v oblasti. 8.6. 1 ex., u obce Filipova Hora (6643). Při následných kontrolách se zde kavče již pozorovat nepodařilo.

Krkavec velký (Corvus corax)
Běžný, hnízdící druh. Soustřeďuje se především na okolních polích v blízkosti jatek u obce Nýřany (6245)a nachází zde dostatek potravy. Největší počty jsou zaznamenány v zimních měsících (až 1200 ex. 25.1.), kdy je plocha dobře přehledná. V lednu 2016 objeven v hejně 500 ex. jedinec označený křídelní značkou. Pták byl kroužkován jako mládě v roce 17.4.2014  u obce Eckardsberg v Německu, ve vzdálenosti 169 km (bližší info na kartě Kroužkování Zde).
24 vyskyt krkavce velkehoVýskyt krkavce velkého (Corvus corax) na poli u exitu 93 na D5 v jednotlivých měsících (n=11981)

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
V minulosti pravidelně hnízdil na lokalitě Metálka u obce Mantov (6345), nyní se pomalu vrací zpět. 30.4. pozorován zpívající ♂ na rybníku Cebiv u obce Cebiv (6143) a volání min. 10.9. 2 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345)

Břehule říční (Riparia riparia)
Opětovné hnízdění zaznamenáno v pískovně u obce Vejprnice (6245). Zjištěno celkem 90 nor, z toho byla max. polovina dle ošoupání obsazena. Další lokalitou, kde bylo prokázáno hnízdění je pískovna u obce Příšov (6145), kde bylo zjištěno celkem 40 obsazených nor. Nejdříve zastižena 15.4. v počtu 3 ex. na Metálce u obce Mantov (6345). Nejpozdější pozorování 19.8. 2 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
Pouze dvě pozorování tohoto zimního hosta. 9.11. cca 30 ex. na jablkách u obce Draženov (6543). 19.12. 40 ex. při sběru potravy u obce Chlum (6846).

Kos horský (Turdus torquatus)
Výskyt je hlášen především z oblasti Šumavy, zejména od Modravy a okolí. Např. 1 ♂ při sběru potravy na louce v obci Modrava (6946) a 1 ♂ u parkoviště u silnice u obce Zhůří (6947).

Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos)
Tento druh dlouhodobě monitorujeme v rámci projektu: Monitoring slavíka obecného v jihozápadních Čechách. V roce 2016 se podařilo prokázat celkem 17 obsazených teritorií v okolí Holýšova (6444) a Staňkova 6444). Mimo toho se podařilo slavíka zaznamenat na dalších lokalitách v Plzeňském kraji. Např. v částech Slovany a Doudlevce v Plzni (6246) a u obce Švihov (6545) byla zjištěna čerstvě vyvedená mláďata.

Lejsek malý (Ficedula parva)
Nejdříve zaznamenám 19.5. 1 ♀ v zámeckém parku v Horšovském Týně (6443). Dále 21.5. 1 ex. v lesním porostu nad Hořejším padrťským rybníkem u obce Trokavec (6348). 27.5. zpívajícího ♂ u obce Chynín (6448). 19.6.20016 zpívajícího ♂ v lese, ve staré bučině u obce Chotětín (6148). 16.8. 1 ♀ v lese u obce Bezpravovice (6544).

Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
Jediné pozorování druhu. 1.10. 1 ex. při přeletu, při pravidelném vizuálním sledování ptačí migrace u obce Horní Kamenice (6444).

Hýl rudý (Erythrina erythrina)
Kromě pravidelného hnízdního výskytu v nivě Nemanického potoka, zaznamenán 27.5. zpívající ♂ u obce Pihovice (6545). 4.6. zpívají ♂ u Ranklovského potoka u obce Horská Kvilda (6947). 25.6.  ♂ u kapličky u bývalé obce Zhůří u Hartmanic (6846).

Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
Pouze jediné pozorování. 1.5. 1 ex. na poli u obce Plzeň-Doudlevc (6246).

Strnad luční (Maliaria calandra)
Řídce hnízdící druh, pozorování pocházejí především z oblasti Tachovska. Hnízdění prokázáno u obce Strachovice (6345). Byla zde pozorována3 vyvedená mláďata.25 vyskyt strnada lucniho               Výskyt strnada lučního (Maliaria calandra) v jednotlivých měsících (n=29)

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist