• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zimování některých vodních ptáků na řece Radbuze

V současné době, kdy jsou mrazy, lze na našich nezamrzajících vodních plochách vidět některé zimující vodní druhy ptáků. Nejinak je tomu i v západních Čechách, kde ale podmínky nejsou moc příznivé, protože je zde absence velkých vodních nádrží,

jako např. VN Nechranice, nebo VN Nové Mlýny. Proto lze v současné době pozorovat vodní ptáky především na nezamrzlých částí řek.
   Jedním takovým místem je na řece Radbuze v obci Stod (6345). Tuto lokalitu již několik let sledujeme. Jedná se o úsek pod jezem až k lávce pro pěší. Od nového roku 2017 zde byly pozorovány tyto druhy: ve velkém počtu kachna divoká (Anas platyrhynchos) až 202 ♂♂ a 138 ♀♀ a jak přituhuje, tak se pomalu zvětšuje její počet. Dále labuť velká 2 ad. ex. a 1 imm. ex.. Pravidelně zde zimují také kachny domácí (Anas platyrhynchos f. domestica) a jsou zde k vidění také hvízdáci eurasijsští (Anas penelope), kteří ale v posledních dnech, kdy napadl sníh, a travnaté břehy jsou zasněžené, tak se zde nevyskytují, protože se nemohou dostat k potravě. Je důležité zmínit, že ptáci jsou zde lidmi přikrmováni a tak zde nalézají vhodné podmínky k přezimování.
   Vůbec poprvé zde byla zastižena husice rezavá (Tadorna ferruginea) v počtu 1 ex. (3. a 4.1.), a také polák chocholačka (Aythya fuligula), 1 ♀ 7.1. Pravidelně je zde také pozorován ledňáček říční (Alcedo atthis). V posledních letech je zde k zastižení také skorec vodní (Cinclus cinclus), který zde také hnízdí. Zato někdy objevit potápku malou (Tachybaptus ruficollis), je docela kumšt. Občas zde také loví volavka popelavá (Ardea cinerea) a také lze zastihnout konipasa horského (Motacilla cinerea) a kormorána velkého (Phalacrocorax carbo).
                           Výskyt vodních druhů ptáků na řece Radbuze v obci Stod
                 Výskyt kachny divoké (Anas platyrhynchos) na řece Radbuze v obci Stod

Dalším místem na řece Radbuze je v Horšovském Týně (6443), kde lze v současné době pozorovat 2 ♂♂ ostralky štíhlé (Anas acuta). Dále se zde vyskytují kachny divoké, které zde místní rovněž chodí přikrmovat. Dále labuť velká a občas zde loví volavka popelavá.
Fotografie Zde.

Na níže uvedené mapce lze nalézt průměrnou teplotu vzduchu ke dni 22.1.2017 (zdroj ČHMÚ).

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist