• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zimování vodních ptáků na řece Radbuze v obci Stod v zimě 2016/2017

Ve srovnání se zimami posledních let se ta letošní docela vydařila. Jednak sněhovou nadílkou po celém území, ale i nízkými teplotami pod bodem mrazu. Zamrzaly nejen rybníky, ale i řeky. Nejinak tomu bylo i v Plzeňském kraji, ve kterém tato sledovaná oblast leží.

Město Stod je rozloženo v mírném údolí podél řeky Radbuzy 20 km jihozápadně od Plzně, v okrese Plzeň-jih. Na pravém břehu se v nadmořské výšce 335 m n. m. do Radbuzy vlévá řeka Merklínka.
   Zatímco v prosinci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota -0,2 °C, v měsíci lednu to bylo -5,8 °C a v únoru 1,3 °C teplotního normálu.
 V letošním roce v lednu dokonce zamrzl na celé ploše i jez a byl rovněž zamrzlý i přítok Merklínky a výška sněhové pokrývky byla přibližně 10 cm. Na přelomu druhé a třetí dekády února došlo k oteplení a zvýšení vodní hladiny, kdy se řeka vrátila do normálního stavu koncem třetí dekády února.
   Již několik let sledujeme v zimních měsících řeku Radbuzu, na jejím středním toku, v obci Stod (6345).  Sledované území je ohraničeno jezem (na mapě vyznačen tečkovaně) a končí za lávkou přes řeku (červený kruh), a dále až tam, kam se z lávky dohlédne (na mapě červená čára). Celé území má délku přibližně 600 metrů.

2017 03 06 Mapa                                                        Mapa sledované oblasti

   Pravidelně se zde vyskytují různé druhy nejen vodního ptactva, které zde místní občané přikrmují. Oblast je sledována zcela náhodně, nejen v zimních měsících, prosinec, leden a únor. V měsíci lednu je ale i součástí mezinárodního sčítání vodních ptáků, jako jeden z úseků sčítání na Radbuze.

2017 01 30 688 Merkl                                          Zamrzlý přítok Merklínky 30. 1. 2017

Výsledky sledování:

Labuť velká (Cygnus olor)
Pravidelný zimní výskyt. Vyskytují se zde jak staří, tak v menší míře mladí ptáci.
1 VyskytLVsdaty                          Výskyt labutě velké (Cygnus olor) s uvedením dat výskytu (n = 36)
2 VyskytLVvdekadach                     Výskyt labutě velké (Cygnus olor) v jednotlivých dekádách (n = 36)

Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
Vzácný host. Od 3. do 4. 1. 2017 se zde zdržel 1 ex.

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Pravidelně zde zimuje. V době, kdy napadne sníh a břehy, na kterých hledá rostlinou potravu, jsou zasypané sněhem, mizí z lokality.

3 Vyskythvizdaka           Výskyt hvízdáka eurasijského (Anas penelope) s uvedením dat výskytu (n = 16)

2017 01 17 599 Proud                            Pohled z lávky na dolní část sledované oblasti 17. 1. 2017

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Pravidelný a hojný druh. Největšího počtu dosahuje v době největších mrazů, kdy zamrznou i rybníky a klidnější toky.

4 VyskytKDvdekadach          Výskyt kachny divoké (Anas platyrhynchos) na Radbuze v jednotlivých dekádách                       (n = 3545)5 PodilKD        Podíl výskytu samců, samic a neurčených ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos)
        na sledované ploše (n = 3545)

Polák chocholačka (Aythya fulligula)
Za celou dobu sledování oblasti se jedná vůbec o první výskyt, kdy byla pozorována 7. 1. a 9. 2. 2017 ♀.

Morčák velký (Mergus marganser)
Zjištěn pouze ve dvou případech. 9. 2. 2017 pozorováni 3 ♂♂ a 1 ♀ a 13. 2. 2017 pozorován 1 pár.

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
21. 1. 2016 pozorován 1 ex., jak sedí na ledě u levého břehu.

Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Druh s občasným výskytem.  Zjištěna ve třech případech. Vždy se jednalo o 1 ex., 7. 12. 2016, 17. 1. a 30. 1. 2017.

Volavka bílá (Ardea alba)
Za celou dobu sledování zjištěna pouze dvakrát. V tomto období byl potvrzen výskyt 30. 1. 2017 1 ex.

Potápka malá (Tachybabtus rufucollis)
Jedná se o druh, který se na řekách špatně zjišťuje. Může se snadno ukrývat pod břehy apod. Přesto se v oblasti jedná o pravidelného zimního návštěvníka.

6 VyskytPM            Výskyt potápky malé (Tachybabtus rufucollis) v jednotlivých dekádách (n = 8)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Pozorován pouze třikrát, vždy se jednalo o 1 ex. 2. 1., 7. 1. a 17. 1.2017. Občas jej lze pozorovat u ústí Merklínky, kde sedá na větve a loví.

Skorec vodní (Cinclus ciclus)
Druh, jehož první zjištění na tomto středním toku Radbuzy spadá do roku 2015, kdy zde byl pozorován 21. 11. 1 ex. V roce 2016 bylo nalezeno hnízdo a skorci zde úspěšně vyhnízdili. Ve sledovaném období byl pozorován pouze třikrát. 7. 1.,17. 1 a 21. 1.2017. Vždy se jednalo o 1 ex.

Konipas horský (Motacilla cinerea)
Ze zimních měsíců pouze jediné pozorování. 7. 1. 2017 1 ex.

2017 01 30 694 Jez                                   Zamrzlý jez na Radbuze ve Stodu 30. 1. 2017

Další pozorované druhy na lokalitě v zimních měsících

Kachna domácí (Anas platyrhynchos, f. domestica)
Výskyt po celé sledované období v počtu 2 ex. Jedná se o plemeno indický běžec.

Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica)
Výskyt od poslední lednové dekády v počtu 1 ex.

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Ve Stodu rozšířený druh. Lze je pozorovat, jak k řece chodí pít, popř. při sběru potravy.

Žluna zelená (Picus viridis)
Druh s celoročním výskytem při obou březích Radbuzy. Např. volání 1 ex. 27. 2. 2017.

Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Opět celoroční výskyt. Např. 27. 2. 2016 1 ex. při sběru potravy a bubnování do stromu.

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Většinou pozorována při přeletu 27. 2. 2017 1 ex., popř. lovu na březích řeky.

Straka obecná (Pica pica)
Celkem rozšířená i mimo oblast. 27. 2. 2017 zjištěno celkem 5 ex.

Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Většinou pozorována při přeletech, jako např. 27. 2. 2017 1 ex.

Vrána obecná černá (Corvus corone corone)
28. 12. 2016 1 ex. pozorován při přeletu.

2017 02 27 904 Proud                              Pohled z lávky na dolní část sledované oblasti 27. 2. 2017

Sýkora babka (Poecile palustris)
V zimních měsících pouze jediné pozorování. 7. 1. 2017 1 ex.

Brhlík lesní (Sitta europaea)
17. 1. 2017 1 ex. při volání ze suché špičky topolu a 9. 2. 2017 1 ex. při sběru potravy.

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
10. 12. 2016 pozorován 1 ex. Jinak v okolních křovinách a zahradách celoročně.

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Vůbec první pozorování v daném roce. Zde v oblasti. 13. 2. 2017 pozorováno 7 ex., jak letí na sever.

Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Zjištěna pouze jednou. 7. 1. 2017 1 ex. u lávky.

Čížek lesní (Carduelis spinus)
V zimních měsících nejčastěji pozorováni na okolních olších, popř. jak chodí pít na břehy. 28. 12. 2016 60 ex. na olších a 17. 1. 2017 70 ex. na olších při hledání potravy.

Poděkování:
Zpráva by nemohla vzniknout bez pozorovatelů, kteří svá pozorování ukládají do databáze Birds.cz. Dále to byla jednotlivá ústní sdělení obyvatel města Stod. Na výše uvedených pozorování se podílely: L. Schröpfer, P. Růžek, J. Filípek, p. Bobovský, J. Ondřejková, M. Žižka, P. Žižková, M.Maxa.

Pavel

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist