• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Víkend se slukami a jinými druhy

V pátek 24. 3. 2017 odpoledne se domlouváme s Liborem, zda bychom se nezajeli podívat, a popřípadě odchytit, nějakou tu sluku lesní (Scolopax rusticola), že prý už dlouho jsme žádnou nechytili. No, proč tedy ne? Fouká sice trochu vítr,

ale ten se určitě do večera uklidní a bude pěkně. Po páté tedy přijíždí Libor i s Michalem a společně vyrážíme kousek za Holýšov. Za krajem lesa je malá paseka, již jsme na ní v minulosti chytali. Jednou si dokonce jedna sluka sedla na cestu kousek od nás, kde byla louže. Napila se a opět zmizela v přítmí lesa. Postavili jsme tedy sítě a mlčky čekali. Když se začalo stmívat, spatřili jsme krátce 1 ex. Po chvilce letěl druhý. Téměř za úplné tmy přelétli nad pasekou 2 ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos). Možná si „sedli“ na druhém konci paseky. No, nebudu vás dlouho napínat, sluku se nám ani tentokrát žádnou odchytit nepodařilo. Snad zase někdy příště. Ono by to bylo moc jednoduché…. Ještě se domlouváme, zda bychom nevyrazili do „revíru“ zítra ráno, Michal vezme auto. Tak jo. Ráno v 8 hodin u mě.
   Naše první zastávka bude Jivjanský rybník. V obci Kvíčovice máme hned první „zásek“. U silnice je hejno 25 ex. vrabce domácího (Passer domesticus). Na poli mezi obcí Neuměř a Všekary loví po zemi 3 ex. káně lesní (Buteo buteo). Na Jivjanském rybníku je po zimě už poměrně živo. Na první pohled nás zaujmou tokající hoholové severní (Bucephala clangula). 4 ♂♂ se zde naparují před 1 ♀. Chtěli jsme ještě převěsit jednu budku, ale již to musíme nechat až na podzim. Hoholové zde tokali již ve třetí dekádě února. Dále zde byl pár labutě velké (Cygnus olor), 2 páry kopřivky obecné (Anas strepera), 50 ex. kachny divoké, 2 páry poláka chocholačky (Aythya fuligula), 7 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus), jeden pár již tokal. Potěšil nás 1 ex. vodouše bahenního (Tringa glareola) a 1 ex. luňáka hnědého (Milvus migrans). V lese u rybníka tokal datel černý (Dryocopus martius). Na poli před obcí Jivjany hledalo potravu zhruba 950 ex. drozdů kvíčal (Turdus pilaris).
   Pokračujeme dále k Mezholezskému rybníku a na polích u Bukové pozorujeme celkem 5 ex. káně rousné (Buteo lagopus), většinou to jsou mladí ptáci. Dále 6 ex. motáka pilicha (Circus cyaneus), 1 ex. poštolky obecné (Falco tinnunculus), 3 ex. vrány černé (Corvus corone corone) a 1 ex. luňáka čeveného (Milvus milvus). Na silnici na hrázi Mezholezského rybníka nalézáme přejetý 1 ex. červenky obecné (Erithacus rubecula). Zimu přežila, ale střet s člověkem jí byl osudný. Na hrázi zpívá 1 ♂ králíčka ohnivého (Regulus ignicapillus) a 2 ♂♂ pěvušky modré (Prunella modularis). Na rybníku plave 10 ex. kachny divoké a 2 ex. potápky roháče. Z topolů u hráze intenzivně volá 1 ex. žluny šedé (Picus canus). Míříme dále k rybníku Sobolí. Pastvina před rybníkem byla zoraná. Celá od křižovatky za Darmyšlí k Racovu a na Staré Sedlo, až k rybníku. To byla rána! Co je člověk schopen kvůli pár penězům udělat. Zatracené dotace. Na rybníku loví pouze 1 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea) a nad rybníkem krouží 3 ex. káně lesní. A právě na té zorané pastvině hledá potravu 8 ex. vrány černé. Na Polním rybníku je pouze 1 ex. kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) a 1 ex. volavky bílé (Ardea alba). Nad rybníkem ve velké výšce krouží 1 ex. luňáka červeného. Přelétl zde 1 ex. rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a 1 ex. čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Nad polem u rybníka krouží  . káně rousná a u silnice ke Starému Sedlu letěl ťuhýk šedý (Lanius excubitor).
   Na pastvinách u obce Prostiboř jsme pozorovali opět krásného ♂ motáka pilicha. V křoví u silnice jsme objevili strnada lučního (Miliaria calandra) a také jsme viděli na sloupkách ohraničujících pastviny lindušku luční (Anthus pratensis).
   Naše poslední zastávka byl Tuněchodský rybník. Zdejší osazenstvo bylo rovněž potěšující. Opět zde tokali 2 ♂♂ a 1 ♀ hohola severního. Dále zde bylo 6 ex. čírky modré (Anas querquedula), 2 páry labutě velké, 1 pár kopřivky obecné a na protějším břehu jsme objevili 4 ex. čejky chocholaté. Vysoko nad lesem u rybníka kroužili 2 ex. jeřába popelavého (Grus grus). Když jsme odjížděli od rybníka, tak jsme ještě pozorovali 1 ex. luňáka červeného, jakoby se s námi přilétl rozloučit. Pak už jsme mířili rovnou domů.
   Jelikož byl pěkný den a opět to vypadalo na pěkný večer, tak po odpoledním odpočinku jsem ještě k večeru, tentokrát ale již sám, na svém elektroskůtru, se opět vydal podívat na sluky. Měl jsem vybranou jednu velkou paseku za kasárnami. Chtěl jsem ji jenom zkontrolovat. Již cestou jsem pozoroval u nádraží zpívajícího ♂ drozda zpěvného. Na Novém Dvoře jsem zjistil vrabce polní (Passer montanus) a na celé cestě od kraje lesa, až skoro k pasece, jsem napočítal celkem 8 zpívajících ♂♂ červenky obecné. Chvíli jsem zkoušel některého pomocí přehrávky přilákat blíže, ale bezúspěšně. Musel jsem si trochu pospíšit, abych nepřijel na paseku pozdě. Byl krásný podvečer, vítr nefoukal a tak v očekávání jsem tiše čekal. Objevila se první sluka lesní. Po chvilce pěkně nad lesem proti horizontu letěli další 2 ex. Nalevo ode mne se honili 3 ex. Nad pasekou tiše přeletěl 1 ex. kalouse ušatého (Asio otus) a z protější strany houkal výr velký (Bubo bubo). Při odchodu koukám, opět se tu honí 3 ex. sluky. Mohu tedy říci, že jsem pozoroval min. 3-4 ex. sluky. Obracím tedy skůtr a již za úplné tmy, s pomocí čelovky, kterou si svítím na lesní cestu, až na začátek asfaltky, vyrážím k domovu. Domů přijíždím skoro v půl deváté večer, promrzlý, jednak z čekání, ale hlavně z jízdy, ale hlavně plný úžasných zážitků, nejen z předchozího večera a dnešního rána, které jsem měl opět možnost prožít se svými přáteli. Díky
Pavel, Libor & Michal
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist