• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výsledky Vítání ptačího zpěvu 2017

Přinášíme výsledky z Vítání ptačího zpěvu, které se konalo 1. 5. 2017 v Holýšově. Sraz byl v 6:00 hod u radnice, kde se sešlo celkem 12 dospělých. Trasa vedla tradičně kolem nivy řeky Radbuzy a dále po staré tankové cestě k bývalé osadě Trubce a zpět.

Počasí bylo ohledně minulých dnů docela příznivé, i když byla zima, +4°C, bylo jasno a klidno. Cestou jsme objevili hnízdo straky obecné (Pica pica) umístěné typicky v trnce obecné (Prunus spinosa), a na jedné vrbě (Salix sp.) jsme objevili hnízdo drozda zpěvného (Turdus philomelos). Před koncem nám nad hlavami přelétl čáp bílý (Ciconia ciconia). Závěrečné chvíle jsme strávili v  klubovně místního fotbalového klubu, kde jsme se občerstvili, rozdali si propagační materiály České společnosti ornitologické a zhruba v půl jedenácté jsme se rozešli k domovům zpět k domovům. Pozorovali jsme celkem 46 druhů ptáků. Jednotlivé druhy udává tabulka

Bažant obecný Phasianus colchicus 3
Čáp bílý Ciconia ciconia 1
Moták pochop Circus aeruginosus 1
Káně lesní Buteo buteo 1
Čejka chocholatá Vanellus vanellus 3
Holub hřivnáč Columba palumbus 2
Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto 3
Kukačka obecná Cuculus canorus 1
Žluna šedá Picus canus 1
Strakapoud velký Dendrocopos major 2
Poštolka obecná Falco tinnunculus 1
Ťuhýk šedý Lanius excubitor 1
Straka obecná Pica pica 2
Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus 2
Sýkora koňadra Parus major 2
Sýkora lužní Poecile montana 1
Skřivan polní Alauda arvensis 5
Vlaštovka obecná Hirundo rustica 6
Jiřička obecná Delichon urbicum 3
Budníček menší Phylloscopus collybita 5
Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 8
Pěnice pokřovní Sylvia curruca 4
Pěnice knědokřídlká Sylvia communis 6
Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus 1
Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris 1
Střízlík obecný Troglodytes troglodytes 1
Špaček obecný Sturnus vulgaris 5
Kos černý Turdus merula 2
Drozd zpěvný Turdus philomelos 3
Drozd kvíčala Turdus pilaris 5
Červenka obecná Erithacus rubecula 2
Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus 1
Rehek domácí Phoenicurus ochruros 1
Bramborníček hnědý Saxicola rubetra 3
Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 1
Pěvuška modrá Prunella modularis 4
Vrabec domácí Passer domesticus 1
Konipas bílý Motacilla alba 2
Konipas horský Motacilla cinerea 1
Pěnkava obecná Fringilla coelebs 5
Zvonek zelený Chloris chloris 3
Konopka obecná Linaria cannabina 3
Stehlík obecný Carduelis carduelis 2
Zvonohlík obecný Serinus serinus 2
Strnad obecný Emberiza citrinella 5
Total: 46   121

Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist