• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Schůze Západočeské pobočky ČSO v Plzni 9. 12. 2017

Schůze Západočeské pobočky ČSO se konala již tradičně v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni 9. 12. 2017. Krátce po deváté hodině ji zahájil předseda pobočky R. Vacík a přivítal všechny přítomné.

Krátce nás seznámil s programem. Bohužel opět chyběl zástupce výboru ČSO, takže předal slovo L. Schröpferovi, který si připravil vzpomínku na nedávno zesnulého předního představitele československé ornitologie docenta Karla Hudce († 10. 11. 2017).
   Poté dostal slovo J. Reif, který přítomné seznámil s novým programem ČSO, tzv. Liniové sčítání druhů (LSD). Jedná se o dlouhodobý monitorovací program, kdy se na kilometrových liniích zaznamenávají během jedné hodiny všichni ptáci, kteří se přímo v terénu ukládají do tabletu. Cílem je sledovat změny ptáků v naší krajině a odhadovat velikost populace za účelem ochrany ptáků. Současně je možno dále pokračovat na již rozběhlém Jednotném programu sčítání ptáků, který běží již od roku 1982. Po představení LSD se rozvinula široké diskuze.
   Poté se ujal opět slova L. Schröpfer, který měl připraven krátký přehled zajímavých pozorování ptáků na Plzeňsku v roce 2017. Jako první byl uveden v historii první zjištěný záznam luňce šedého (Elanus caeruleus) na území Plzeňského kraje. Toto pozorování bylo akceptováno FK po číslem 131/2016. Pozoroval V. Štěpán 31. 12. 2016 u obce Bor-Damnov. Jako další nové druhy pro Plzeňský kraj uvedl pozorování z Jivjanských rybníků, a to vodouše štíhlého (Tringa stagnatilis) v období 1. - 3. 5. 2017 a výskyt rybáka dlouhoocasého, který byl zjištěn 12. 8. 2017. Dále zmínil např. pozorování 2 ♂♂ ostralky štíhlé (Anas acuta) na řece Radbuze v Horšovském Týně v lednu 2017 a u Dobřan byla 28. 1. 2017 pozorována linduška horská (Anthus spinoletta). Rovněž vzpomenul již 2. výskyt výrečka malého (Otus scops), který se vyskytoval 9. - 14. 5. 2017 u Dolního Vlkýše. Ptáka se podařilo odchytit a okroužkovat. Po skončení následovala 20 minutová přestávka, kde se mohli přítomní podepsat na prezenční listiny a kterou také využili ke vzájemné výměně zkušeností a zážitků. Následovala přednáška M. Korabečné S ornitology do kolumbijských And, ve které přítomné seznámila s cestou za ptáky do vzdálených končin. Seznámila nás s mnoha druhy, nejen kolibříků, kteří se v dané oblasti vyskytují. Na fotografiích jsme viděli nejen ptáky, ale i jinou faunu i floru. Přednáška byla velmi zajímavá. Krátce před půl jednou Roman schůzi ukončil a rozešli jsme se zpět k domovům.
Krátké video ze schůze Zde.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist