• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji v roce 2017

Interesting ornithological observations in Plzeň region in 2017
Přinášíme krátký přehled zajímavých pozorování na území Plzeňského kraje v roce 2017. Zajímavá ornitologická pozorování představují výskyt vybraných ptačích druhů,

které se vyskytly na území Plzeňského kraje v roce 2017. Hlavním zdrojem informací je databáze birds.cz. Detailnější informace budou uveřejněny v následujících letech v klubovém ornitologickém sborníku Sluka.
There are some interesting annotated ornithological observations from the Pilsen region in 2017. In particular rare and interesting species observed during the bree­ding period and also species occurring in unusually high numbers during migration and the winter season. 

Počasí
Údaje o teplotách a srážkách na území Plzeňského kraje byly převzaty z portálu ČHMÚ.


Teplota vzduchu v jednotlivých měsících


Úhrn srážek v jednotlivých měsících

Druhy jsou řazeny dle seznamu ptáků ČR podle faunistické komise ČR, ve kterém je zohledněno doporučení taxonomické subkomise BOURC.

Husa polní (Anser fabalis)
Pouze jediné pozorování pochází z Dobřanska 7.1. 4 ex. při přeletu nad Dobřany (6345). Bližší identifikace nebyla bohužel k podmínkám pozorování možná.

Husa běločelá (Anser albifrons)
V regionu stále ojedinělá pozorování druhu. 18.1. 20 ex. při přeletu u obce Velký Bor (6648)) a 26.12. cca 80 ex. při přeletu u obce Tisová (6242).

Husa velká (Anser anser)
Oproti předcházejícím rokům 2014, 2015 a 2016 zjištěn opět nárůst pozorovaných jedinců. Celkem bylo pozorováno 3358 ex. Celkem bylo na sledované ploše pozorováno min. 110 mláďat a některá mláďata se podařilo opatřit krčními límci.


Výskyt husy velké (Anser anser) v jednotlivých měsících (n = 3358)

Berneška velká (Branta canadensis)
V daném roce existuje celkem 8 pozorování druhu, a to z oblasti Tachovska a na Horažďovicku. 28.2. 1 ex. při přeletu u obce Staré Sedliště (6242), 7.4. 2 ex. při sběru potravy na Lihovarském rybníku  u obce Lhotka (6242). 15.4. 4 ex. na rybníku Benátka u Velkého Boru (6648). Na této lokalitě byly bernešky pozorovány ještě 23.4. 3 ex., 1.5. a 11. 6. 3 ex. a 14.6. 3 ex. Jednalo se pravděpodobně o  pěší (nelétající) uprchlíky z chovu. Poslední pozorování 22.4. 2 ex. na rybníku Velký Jemnický u obce Jemnice (6242).


Výskyt bernešky velké (Branta canadensis) v jednotlivých měsících (n = 21)

Berneška bělolící (Branta leucopsis)
Pouze jediné zjištění 18.4. 2 ex. na Klatovsku v PR Luňáky u obce Dolní Lhota (6645).

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Oproti předchozímu roku opět mírný nárůst pozorování. Nově prokázáno hnízdění 28.4. pár se 6 malými pull. na malém rybníčku u obce Domoraz (6747). Při následné kontrole lokality 27.5. zde byli zjištěni pouze 2 ad. ex. a 11.6. již pouze 1 ad. ex. Celkem bylo pozorováno 24 mláďat.


Výskyt husice nilské (Alopochen egyptiacus) v jednotlivých měsících (n = 134)

Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
Nově zastižena 3. a 4. 1. mezi zimujícími kachnami u lávky na řece Radbuze v obce Stod (6345. Další pozorování 24.4. 1 F na rybníku Podveský u obce Tisová (6242)

Husice liščí (Tadorna tadorna)
Od 9.4. do 20.5. se zdržoval 1 až 3 ex. na Velkém Křakovském rybníku u obce Křakov (6443).  18.8. 2 juv. ex. na Borském rybníku u obce Tisová (6242) a 22. 8.  2 juv. ex. na lokalitě letiště u obce Staré Sedliště (6242). Zda se jednalo o místní mláďata nelze jednoznačně prokázat.


Výskyt husice liščí (Tadorna tadorna) v jednotlivých měsících (n = 21)

Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
Zimování 1 ad. ♀ ve společnosti kachny divoké na řece Radbuze v obci Staňkov (6444), u lávky pro pěší, kdy byla prvně zjištěna 14.1. do 10.2. Další pozorování z 8.6. 1 ♂ na rybnících u obce Babín (6648).

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Druh vyskytující se zejména v zimním období na nezamrzlých rybnících a řekách. Oproti předcházejícím zimám silný pokles počtu pozorování. 2.1. 1 pár u lávky pro pěší na nezamrzlé řece Radbuze v obci Stod (6345). Nejvyšší zaznamenaný počet 11.3.  9 ♂♂ a 4 ♀♀ na Dolejším Padrťském rybníku u obce Skořice 6348). Zajímavé je pozorování z 19.8. 1 ad. ♀ na malém rybníčku u obce Jivjany (6343).


Výskyt hvízdáka eurasijského (Anas penelope) v jednotlivých měsících (n = 62)

Kopřivka obecná (Anas strepera)
Na rybnících vcelku hojná, přesto stále málo hnízdící. Nejdříve zastižen 4.2. 1 ad. ♂ na řece Úhlavě v Janovicích nad Úhlavou (6645). Největší zastižené hejno 19.3. 300-320 ex. na rybníku Podveský u obce Tisová (6242). Poslední pozorování 27.11. 1 ♂ a 3 ♀♀ na VN České údolí u obce Plzeň (6246).

 
Výskyt kopřivky obecné (Anas strepera) v jednotlivých měsících (n = 1848)

Čírka obecná (Anas crecca)
Zhruba stejný počet pozorování jako v roce 2016 (610 vs. 632). Nejdříve zastižen 23.1. 1 ♂ na řece Radbuze v Horšovském Týně (6443). Největší zaznamenaný počet cca 120 ex. na rybníku Modrý u obce Hlinné (6242). Nejpozději zastižen 23.12. 1 ♂ u lávky na řece Radbuze v obci Stod (6345).


Výskyt čírky obecné (Anas crecca) v jednotlivých měsících (n = 632)

Ostralka štíhlá (Anas acuta)
Opět mírný nárůst pozorování. V době od 11.1. do 1.2. se zdržovali 2 ♂♂ u jezu na řece Radbuze v Horšovském Týně (6443). Další zimní pozorování pochází z obce Tachov, kdy od 27.1. do 16.4. se zdržoval 1 ♂ a 2 ♀♀ na řece Mži  (6241). Naposled zjištěn 31.12. 1 ex. na Borském rybníku u obce Tisová (6242).


Výskyt ostralky štíhlé (Anas acuta) v jednotlivých měsících (n = 38)

Čírka modrá (Anas querquedula)
Nejdříve zastiženy 14.3. 3 ♂♂ a 2 ♀♀ na štěrkovně u obce Beňovy (6645). Nejvyšší počet 17.8.15 ex. na Tuněchodském rybníku u obce Tuněchody (6343).

9 Vyskyt cirky modre
Výskyt čírky modré (Anas querquedula) v jednotlivých měsících (n = 84)

Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Nárůst počtu pozorování a zastižen především na jarním tahu. Nejdříve zastižen 14.3.1 pár na štěrkovně u obce Beňoy (6645). Největší počet 17.4. 32 ex. na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343). Poslední pozorování 2.10. 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).

10 Vyskyt lzicaka pestreho
Výskyt lžičáka pestrého (Anas clypeata) v jednotlivých měsících (n = 240)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Nehnízdící druh. Nejdříve zastižen 6.4. 1 pár na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni-Bolevci (6246). 2.5. 1 pár na Dolním Hornometelském rybníku u Dolního Metelska (6443). 10.6. 1 ♂ na Velkém Břežanském rybníku u Břežan (6647). 9.9. 1 ex. na Touškovském rybníce u obce Ves Touškov (6344) a 25.10. 1 ex. na Utopeném rybníce u obce Dnešice (6345).

Polák velký (Aythya ferina)
Poměrně hojný, zvláště na jarním tahu, místně hnízdící. 10.6. ♀ se 4 malými pull. a 22.6. na rybníku Drnovka u Bukové (6445). 9.7. ♀ se 6 pull. na rybníce Velký Bezděkovský u obce Bezděkov (6548) a 12.7. ♀ s 5 pull. na rybníce Farský u obce Babín (6648) a 18.7. 1 pull. staré 3-4 týdny na rybníku Bukovec u Mladého Smolivce ( 6448).

11 Vyskyt polaka velkeho
Výskyt poláka velkého (Aythya ferina) v jednotlivých měsících (n = 591)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Hojnější než polák velký. Nejdříve zastižen 7.1. 1 ♀ u lávky přes řeku Radbuzu v obci Stod (6345). Hnízdění 18.7. a 28.7. pozorvána 4 a 3 pull. na rybníku Bukovec, u Mladého Smolivce (6448). Pravděpodobné hnízdění na rybníku Jivjanském, u obce Jivjany, kde bylo pozorováno 24. 9. 4 ex. a 29. 9. 11 ex. Jednalo se již o poměrně velké ptáky a nešlo s jistotou potvrdit, zda se jedná o dospělé samice, či mladé ptáky. Naposled zjištěno 5.12. 11 ex. na Podstránském rybníku u obce Dolní Lhota (6645).

12 Vyskyt polaka chocholacky
Výskyt poláka chocholačky (Aythya fuligula) v jednotlivých měsících (n = 1105)

Hohol severní (Bucephala clangula)
V regionu již pravidelně hnízdící druh. Na tradičních hnízdních lokalitách (např. Jivjanské rybníky) byl opakovaně pozorován tok. Byla nalezena také obsazená budka se 6 vejci.

13 Vyskyt hohola severniho
Výskyt hohola severního (Bucephala clangula) v jednotlivých měsících (n = 107)

Morčák prostřední (Mergus serrator)
Zastižen pouze dvakrát 3. a 4. 12. 1 ad. ♂, který dopeřoval do svatebního šatu na štěrkovně u obce Beňovy (6645).

Morčák velký (Mergus merganser)
Ve sledované oblasti celkem běžný, zejména v době jarního tahu. Tradiční hnízdiště je především na řece Otavě. Mezi obcemi Dobršín a Katovice pozorováno 5 F a asi 22 juv.

14 Vyskyt morcaka velkeho
Výskyt morčáka velkého (Mergus mergaser) v jednotlivých měsících (n = 446)

Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
Výskyt nadále potvrzen především z oblasti Šumavy, především z okolí Modravy a Prášil. Celkem 10 pozorování se 13 ex. Zajímavé je pozorování 20.8. 1 ex. na Javorné (6745) a  27.10. 2 ex. v lese u obce Bystré (6646).

Koroptev polní (Perdix perdix)
Silně ubývající druh, přesto roztroušeně rozšířen po celé ploše. 6.5. pozorován pár s min. 3 pull. u obce Strážov (6645).

15 Vyskyt koroptve polni
Výskyt koroptve polní (Perdix perdix) v jednotlivých měsících (n = 70)

Volavka bílá (Ardea alba)
Nehnízdící druh, s celoročním výskytem, zvýšeným především koncem léta a na podzim.

16 Vyskyt volavky bile
Výskyt volavky bílé (Ardea alba) v jednotlivých měsících (n = 1274)

Volavka červená (Ardea purpurea)
Zcela výjimečné pozorování v regionu. 7.9. a 8.9. 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345).

Čáp bílý (Ciconia ciconia)
V posledních letech dochází k nárůstu přezimování jednotlivých ptáků. Pravidelně jsou 2 ptáci (pár) pozorováni na louce o obce Dobřany (6345), kde se zdržují přes celé zimní období. Nebyl pozorován pouze v měsíci lednu, kdy teploty byly mrazivé, proto i mírný pokles pozorovaných jedinců (33 ex. v roce 2016). Dále byl zastižen i na jiných lokalitách. 17.2. 1 ex. na komíně pivovaru v obci Mirošov (6347). 23.2. 1 ex. na komíně v Klatovech (6645). 24.2. 2 ex. a 26.2. 2 ex. na komíně továrny ve Štáhlavech (6347). 24.2. 2 ex. na starém čapím hnízdě v obci Horažďovice (6648). 27.2. přelet 1 ex. u obce Vrčeň (6447). 28.2. 1 ex. na louce  u obce Lhotka (6242).

Na lokalitě v Dobřanech byli ptáci pozorováni již od 18.11.

17 Vyskyt capa bileho
Pozorování čápa bílého (Ciconia ciconia) v jednotlivých dekádách v zimních měsících (n = 22)

Čáp černý (Ciconia nigra)
Druh v uvedené oblasti hnízdící. Mírný nárůst počtu pozorování, 89 vs. 45 v roce 2016. Nejdříve zastižen 5.3. 1 ex. obce Skořice (6348). Opakovaně pozorován 1 ex. lovící na řece Radbuze mezi silničním mostem a lávkou pro pěší v obci Stod (6345). Nejvyšší zaznamenaný počet 31.7. 2 ad. a 3 juv ex. na rybníku Střední miřkovský  u obce Miřkov (6443). Nejpozdější pozorování 25.8. 1 juv. ex. na rybníku Glázr I u obce Miřkov (6443).

18 Vyskyt capa cerneho
Výskyt čápa černého (Ciconia nigra) v jednotlivých měsících (n = 89)

Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Na sledované ploše se hnízdění podařilo prokázat celkem na 11 lokalitách na těchto rybnících: U Hráze u Vysoké Libyně (5946) a Týnecký rybník u Mariánského Týnce (6046), Podveský u Tisové (6242), Borovanský u Tuněchod (6343), Jivjanský u obce Jivjany (6343), Utopený u Dnešic (6345), Merklínský u Merklína (6445), Nový u Dnešic (6445), Velký Břežanský u Břežan (6647), Panský Nezamyslice u Nezamyslic (6747), Farský u Horažďovic (6648). Nejdříve byl zastižen 28.1. 1 ex. na kraji obce Tachov (6241). Pták byl nalezen na cestě pod dráty el. vedení, předán do záchranné stanice DESOP Plzeň a po 3 dnech bez zjištění zranění opět vypuštěn. Nevyšší zaznamenaný počet 15.10. min. 60 ex. na rybníku Velký Břežanský u obce Břežany (6647).

19 Vyskyt potapky rohace
Výskyt potápky roháče (Podiceps cristatus) v jednotlivých měsících (n = 935)

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Zjištěna na 3 lokalitách. 20.4. 1 ex. na rybníku Velký Jemnický u Jemnice (6242). 23.4. 1 ex. na rybníku Podveský u obce Tisová (6242). Nejvíce pozorování pochází z JIvjanského rybníka u obce Jivjanský (6343), kdy byl také zjištěn 29.9. nejvyšší počet 6 ex.

20 Vyskyt potapky cernokrke
Výskyt potápky černokrké (Podiceps nigricollis) v jednotlivých měsících (n = 18)

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Běžný druh především na stojatých vodách, v zimě jej možno zastihnout na nezamrzlých úsecích řek, např. pravidelně zimuje na řece Radbuze v obce Stod (6345) a na řece Radbuze v Plzni (6246). Téměř dvojnásobný nárůst pozorování, 255 v roce 2016 vs. 440 v roce 2017.

21 Vyskyt potapky male
Výskyt potápky malé (Tachybaptus ruficollis) v jednotlivých měsících (n = 440)

Včelojed lesní (Pernis apivorus)
V regionu se jedná o hnízdící druh, jehož hnízdění se ale velmi těžko prokazuje. Nebylo nalezeno žádné obsazené hnízdo. Nejdříve pozorován 13.4. u obce Pňovany (6244). Při sledování podzimní migrace ptáků bylo 4.9. mezi 10:30 až 12:30 hod, celkem 12 ex. na pozorovacím bodě u obce Horní Kamenice (6444). Poslední pozorování  6.10. 1 ex. u obce Spálené Poříčí (6347).

22 Vyskyt vcelojeda lesniho
Výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus) v jednotlivých měsících (n = 38)

Luňák červený (Milvus milvus)
Nejdříve zastižen 16.1. 1 ex. u obce Úherce (6245). Na posečených plochách od června lze zastihnout větší množství jedinců pohromadě. 12.6. min. 25 ex. na posečené vojtěšce spolu s min. 10 luňáky hnědými (Milvus migrans) a min 25 káňaty (Buteo sp.), čápem (Ciconia sp.), volavkami (Ardea sp.) a pochopy (Circus sp.) u obce Trnová (6242). Podobné pozorování 5.9.,  kdy kroužilo v hejnu 22 ex. u obce Přehýšov (6344). 12.8. 10 ex. u obce Lipnice u Spáleného Poříčí (6347). 12.9. min. 10 ex. na uvláčeném poli u obce Srbice (6444). Hnízdění bylo prokázáno na min. 9 lokalitách a 3 mláďata byla vybavena vysílačkami pro satelitní sledování. Poslední pozorování udává 10.12. 5 ex. u obce Lhota (6242).

23 Vyskyt lunaka cerveneho
Výskyt luňáka červeného (Milvus milvus) v jednotlivých měsících (n = 415)

Luňák hnědý (Milvus migrans)
Méně hojný než předchozí druh. První pozorování 25.3. 1 ex. na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343). Nejvyšší počet 12.6. 10 ex. u obce Trnová (6242). Poslední pozorování 21.8. 1 ex. u obce Líně (6245).

24 Vyskyt lunaka hnedeho
Výskyt luňáka hnědého (Milvus migrans) v jednotlivých měsících (n = 62)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Rozšířen po celém území, především v oblasti Tachovska, Domažlicka a také na Horažďovicku. V celém Plzeňském kraji lze předpokládat hnízdění 3-5 párů.

25 Vyskyt orla morskeho
Výskyt orla mořského (Haliaeetus albicilla) v jednotlivých měsících (n = 138)

Orel křiklavý (Aquila pomarina)
Zjištěn pouze jednou 24.8. 1 ex. při přeletu JV směrem při vizuální sledování ptačí migrace na pozorovacím bodě u obce Horní Kamenice (6444).

Moták pilich (Circus cyaneus)
Druh pozorovaný zejména v období jarního a podzimního tahu a v zimních měsících. Prvně zastižen 1.1. 1 ad. ♂ a 1 ♀ (juv.) ex. u obce Měčín (6546). Nejvíce jedinců pozoroval 26.2. 2 ♂♂ a 3 ♀♀ u obce Ostrov (6242). Poslední pozorování udává 31.12. 1 ex. u obce Tisová (6242).

26 Vyskyt motaka pilicha
Výskyt motáka pilicha (Circus cyaneus) v jednotlivých měsících (n = 61)

Moták lužní (Circus pygargus)
Pravidelně hnízdící druh v okolí Horažďovic. Mimo tato již pravidelná hnízdiště bylo nalezeno 12.7. hnízdo se 4 pull. na poli pšenice u obce Ostromeč (6343). Jako zajímavost lze uvést, že o hnízdo se starali 3 ♂♂ a 1 ♀. S majitelem pole bylo domluveno zabezpečení hnízda oplocením a následně také obsečením hnízda. Bohužel hnízdo bylo přes všechna opatření predováno a hnízdění tak bylo neúspěšné. 13.7. byl pozorován 1 ad. ♂ s potravou v pařátech nad polem u obce Přestavlky (6445).

27 Vyskyt motaka luzniho
Výskyt motáka lužního (Circus pygargus) v jednotlivých měsících (n = 31)

Moták stepní (Circus macrourus)
Jediné pozorování. 28.3. 1 ad. ♂ nad polen u obce Úherce (6345). Byla provedena fotodokumentace a pozorování bylo schválena FK ČSO pod č.j. 57/2017. 

Káně rousná (Buteo lagopus)
Zimní host. Poslední pozorování na jarním tahu 9.4. 3 ex. na louce pod lesem u obce Buková u Mezholez (6343). První pozorování na zimovišti 3.9. 1 juv. ex. na pastvinách u obce Prostiboř (6343).

28 Vyskyt kane rousne
Výskyt káně rousné (Buteo lagopus) v jednotlivých měsících (n = 126)

Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Nehnízdící. Zastižen pouze v 22 případech, převážně na podzimním tahu.

29 Vyskyt orlovce ricniho
Výskyt orlovce říčního (Pandion haliaetus) v jednotlivých měsících (n = 22)

Chřástal malý (Zapornia parva)
Pouze jediné pozorování z 8.4. volání 1 ex. na rybníku Malá Strana v PR Zbynické rybníky u obce Zbynice (6747).

Chřástal polní (Crex crex)
Rozšířen především v okrese Klatovy, ale zasahuje i do jiných oblastí, na Domažlicko a Tachovsko. 9.5. 1 ex. u obce Nebílovy (6346) a 9.6. volání 1 ex. v nivě řeky Úslavy u obce Plzeň-Koterov (6246).

Jeřáb popelavý (Grus grus)
Hnízdící druh, především v oblasti Tachovska, ale pozorován 12.4. tok u obce Stvolny (5945). Největší zaznamenaný počet 7.11. 130-150 ex. při přeletu SZ směrem u obce Doubravka (6442).

30 Vyskyt jeraba popelaveho
Výskyt jeřába popelavého (Grus grus) v jednotlivých měsících (n = 742)

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
Zjištěn pouze na jarním tahu. 25.2. 2 ex. na podmáčené louce u obce Rohozno (6645). 27.2. 31 ex. na poli u obce Vítkov (6141). 27.2. 28 ex. na poli u Soběkur (6445) a 17.3. 2 ex. na poli v PR Nový rybník u Líní (6345).

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Ubývající druh, přesto bylo nalezeno několik obsazených hnízd a min. 14 kuřat.

31 Vyskyt cejky chocholate
Výskyt čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v jednotlivých měsících (n = 3097)

Koliha malá (Numenius phaeopus)
Výjimečný zástih 9.4. 8 ex. na Křakovském rybníku u obce Křakov (6443) a 6.5. 1 ex. na mokřině v poli u obce Mladý Smolivec (6448).

Koliha velká (Numenius arquata)
10.8. 2 ex. při přeletu u obce Víchov (6243) a 13.8. 1 ex. při přeletu na Borském rybníku u obce Tisová (6242).

Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Více jak dvounásobný nárůst pozorování oproti roku 2016 (125 vs. 58). První pozorování 14.3. 6 ex. u Radobyčič (6346). Nejvyšší počet 2.4. 43 ex. na vypuštěném Přehýšovské rybníku u Přehýšova (6244).

32 Vyskyt jespaka bojovneho
Výskyt jespáka bojovného (Philomachus pugnax) v jednotlivých měsících (n = 125)

Jespák šedý (Calidris temminckii)
Pozorován 7.5., 12.5. a 12.8., vždy 1 ex. na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).

Jespák obecný (Calidris alpina)
1.8., 17.8. a 24.9. 1 ex. na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343) a 28.9. 3 ex. na Tisovských rybnících u obce Tisová (6242).

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Prvně zastižen 13.3. 1 ex. na rybníku Výsovák u obce Chocenice (6447). Nejvyšší počet 13.8. min. 15 ex. na rybníku Borský u obce Tisová (6242).

33 Vyskyt pisika obecneho
Výskyt pisíka obecného (Actitis hypoleucos) v jednotlivých měsících (n = 81)

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Třetí nejpočetnější vodouš. Nejdříve zastižen 19.3. 1 ex. na rybníku Jednota u obce Soběsuky (6547). Poslední pozorování 9.9. 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (63452).

34 Vyskyt vodouse kropenateho
Výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus) v jednotlivých měsících (n = 60)

Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Celkem pozorováno 15 ex.. Pouze v jednom případě pozorováno více ex najednou, 15.8. 4 ex. na rybníku Modrém u obce Tisová (6242).

Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Druhý nejpočetnější vodouš. Nejdříve zastižen 10.4. 1 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345). Nejvíce pozorovaných jedinců 23.4. 20 ex. v PR Tisovské rybníky u obce Tisová (6242) a 29.4. 21 ex. na mokřině na louce u obce Babín (6648).

35 Vyskyt vodouse sedeho
Výskyt vodouše šedého (Tringa nebularia) v jednotlivých měsících (n = 162)

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
Nový druh v Plzeňské kraji. V době od 1.-3.5. se zdržoval 1 ex. na Jivjanském rybníku u obce d Jivjany (6343).

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Nejpočetnější vodouš. Podzimní tah byl silnější oproti jarnímu. Prvně pozorován 12.3 1 ex. u obce Holubín (6042). Nejvíce pozorovaných 5.5. 17 ex. na Jivjanských rybnících u Jivjan (6343).

36 Vyskyt vodouse bahenniho
Výskyt vodouše bahenního (Tringa glareola) v jednotlivých měsících (n = 174)

Vodouš rudonohý (Tringa tetanus)
Celkem 6 záznamů. Nejdříve zastižen 9.4. 4 ex. Novém rybníku u obce Petrovičky (6546). 15. a 20.5. 1 ex. na mokřině v poli u obce Babín (6648). 24.5. 1 ex. na Křakovském rybníku u obce Křakov (6443) a 13. a 18. 6. 1 ex. u rákosiny u obce Úherce (6345).

Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
Pozorována především na podzim. První zjištění 3.2. 1 ex. pod výpustí rybníčku v obci Malý Malakov (6444). Nejvyšší počet 4.11. 4 ex. na odtokové strouze rybníčku pod obcí Losiná (6345). Poslední pozorování 3.12. 1 ex. na mokřině v poli u řeky Radbuzy u obce Holýšov (6344).

37 Vyskyt slucky male
Výskyt slučky malé (Lymnocryptes minimus) v jednotlivých měsících (n = 13)

Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Rozšířena po celém území. Převážná část pozorování spadá do jarního období. Několikrát byl pozorován tok, ale hnízdění se nepodařilo prokázat. Podařilo se také 1 ex. odchytit a okroužkovat u obce Holýšov (6344).

38 Vyskyt sluky lesni
Výskyt sluky lesní (Scolopax rusticola) v jednotlivých měsících (n = 78)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Tento druh je rozšířen po celé oblasti a lze jej považovat za řídce hnízdící. Nejvyšší počet zjištěn 14. a 17.4. 6 ex. u obce Nový Dvůr (6342). Poslední pozorování 17.11. 1 ex. na mokřině v poli u obce Holýšov (6344).

39 Vyskyt bekasiny otavni
Výskyt bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v jednotlivých měsících (n = 81)

Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
Jediné pozorování 21.7. 1 ex. na rybníku Velký Břežanský u obce Břežany (6647). Doklad foto.

Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
Zastižen 2. a 3.9. 1 ex.na Podstránském rybníku u obce Dolní Lhota (6645).

Rybák černý (Chlidonias niger)
Nejdříve zastižen 15.4. 2 ex. na Červeném rybníku u obce Jivjany (6343). 17.4. 1 ex. na Dvorském rybníku u obce Nový Dvůr (6342). 10.8. 10 ex. na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343) a 3.9. 2 ex. tamtéž. 3.9. 1 imm. ex.  na Podstránském rybníku u obce Dolní Lhota (6645) a 11.9. 1 ex. na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343).

Rybák obecný (Sterna hirundo)
17.4. 2 ex. na Dvorském rybníku u obce Nový Dvůr (6342) a 27.5. 6 ex. na Merklínském rybníku u obce Merklín (6445).

Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea)
Jedno z nejvzácnějších pozorování na sledovaném území. 12.8. 1 juv. ex. na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343). Byla provedena fotodokumentace a pozorování zasláno FK ČSO.

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Kromě již tradiční hnízdní kolonie v PR Nový rybník u obce Líně (6345), kde bylo zjištěno hnízdění 100-200 párů, rackové po celkem 30 letech opětovně zahnízdili na Merklínském rybníku u obce Merklín (6445).  30.4. zde bylo zhruba 40 obsazený hnízd. Postupně se počet mírně zvyšoval až na cca 100 párů. Kolonie byla špatně přehledná a nebylo tak možné určit přesný počet. Rybník byl v roce 2015-2016 vypuštěn z důvodu rekonstrukce hráze a částečně zarostl vodními rostlinami. Opět tak zde vznikly vhodné ostrůvky pro hnízdění a rackové se sem vrátili. Uvidíme, jestli se sem vrátí i v roce následujícím. Rackové byli dále zjištěni 11.6. kdy zjistil 4 ad. ex. a 2 juv. ex. na hladině rybníka Horní Rokos u obce Měcholupy (6546).

40 Vyskyt racka chechtaveho
Výskyt racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v jednotlivých měsících (n = 6717)

Racek bouřní (Larus canus)
Pouze jedno zjištění. 2.12. 1 ex. na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni (6246).

Racek žlutonohý (Larus fuscus)
17.3. 1 ex. při přeletu u obce Zhůř (6447).

Racek středomořský (Larus michahellis)
Zastižen 25.3. 2 ex. na rybníku Široký u obce Oselce (6548) a 22.10. 1 imm. ex. na Červeném rybníku u obce Jivjany (6343).

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Nejpočetnější z velkých racků. 14.2 1 ex. jak táhl na sever nad polem u obce Ohučov (6444). 3.3. 8 ex. na rybníku Labutí u obce Planá (6142) a 1 ex. Březovém rybníku u obce Jemnice (6242). 7.4. 4 ex. na Anenském a Labutím rybníku u obce Planá (6142). 1.5. 3 ex. na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343), 18.5. a 20.5. 1 ex. tamtéž.

Výreček malý (Otus scops)
Již druhý, potvrzený výskyt druhu v Plzeňské kraji. První zjištění bylo od 28. 5. 2012 do 2. 6. 2012 u obce Dolní Bělá (6145). Po pěti letech je zde další výskyt této malé sovy a opět na severním Plzeňsku, u obce Dolní Vlkýš (6245). Místo bylo vzdálené od prvního výskytu necelých 12 km jižním směrem. Poprvé zde byl zjištěn 8. 5., jak se vytrvale ozývá celou noc. Výreček se zde zdržel 9 dní, do 16.5.

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Hlas 1.8. min. 3 ex. a 8.8. 1 ex. u obce Žebráky (6241). Výskyt v této oblasti byl potvrzen i v letech předcházejících.

Dudek chocholatý (Upupa epops)
Celkem 15 pozorování. Nejdříve zastižen 1.4. 1 ex. na louce před chalupou u obce Velký Kozí Hřbet (6847). 2.4. 1 ex. na poli u obce Líně (6345). 5.4. 1 ex. u Dolní Lukavice (6346). 10.4. 1 ex. u obce Nová Hospoda (6242). 23.4. 1 ex. u obce Klášter (6447). 25.4. 1 ex. u obce Lhotka (6242). 1.5. 1 ex. u obce Bojanovice (6747). 4.5. 1 ex. při sběru potravy na dvoře zemědělské usedlosti v obci Ježovy (6545). 6.5. 1 ex. na zahradě v obci Vřeskovice (6445). Volání z polního remízku 7.5. 1 ♂ u obce Honezovice (6344). 11.5. 1 ex. u obce Újezd pod Přimdou (6342). 20.5. 1 ex. při přeletu v obci Buková u Mezholez (6343). Pták přelétl ze střech zem. usedlosti přes silnici na druhou stranu, kde zapadl do borovice. 6.6. 1 ex. u obce Muckov (6342). 14.7. 1 ex. jak sedí u cesty na kůlu ohrady pro skot u obce Přimda (6342). Poslední pozorování 19.8. 1 ex. v obci Bernartice (6342).

41 Vyskyt dudka chocholateho
Výskyt dudka chocholatého (Upupa epops) v jednotlivých měsících (n = 15)

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Kromě pravidelných výskytů na Šumavě a v Českém lese jsou nově udávaná hlášení z nově vzniklé CHKO Brdy, kde byl zjištěn již v roce 2016. 12.3. 1 ex., 21.4 1 ♀ a 21.4. u obce Chynín (6448) a 14.10. 1 ♂ při loupání kůry na suchém smrku v PR Fajmanovy skály a Klenky u obce Chynín (6448).

Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Většinou pozorování jednotlivých ex., popř. lovícího páru. 30.6. a 1.7. lovící pár na návsi obce Úherce (6243). Prokázáno hnízdění u obce Tlučná (6245). 3. 6. byl pozorován pár při volání a přemetech, 10.7. ♀ sedí na hnízdě a 17.7. bylo hnízdo opuštěné. 11.9. 1 juv. ex., jak chytá vážky na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).

42 Vysykt ostrize lesniho
Výskyt ostříže lesního (Falco subbuteo) v jednotlivých měsících (n = 46)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Rozšířen po celém sledovaném území, vyjma horských oblastí Šumavy a Českého lesa. Hnízdění prokázalo několik pozorovatelů, jednak přinášením potravy, tak pozorováním vyvedených mláďat. Např. nalezeno 8.5. hnízdo s 5 pull. u obce Víteň (6745) a 14.5. pozorováni staří ptáci při přinášení potravy u obce Předslav (6546). 31.5. 1 špatně létající mládě u obce Černovice (6343). 16.7. pozorován pár u PR Luňáky u obce Dolní Lhota (6645). Byla pozorována ♀ zalétávající do keře.

43 Vyskyt tuhyka sedeho
Výskyt ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v jednotlivých měsících (n = 208)

Krkavec velký (Corvus corax)
Běžný, hnízdící druh. Ve větším počtu se soustřeďuje především na okolních polích v blízkosti jatek u obce Nýřany (6245), kde nachází dostatek potravy. Největší počty jsou zaznamenány v zimních měsících (až 700 ex.), kdy je plocha dobře přehledná. V poslední době ale již zde počty pozorovaných jedinců klesají, v roce 2016 zde bylo zaznamenáno rekordních 12086 ex.

44 Vyskyt krkavce na 93km D5
Výskyt krkavce velkého (Corvus corax) na poli u exitu 93 na D5 v jednotlivých měsících (n = 2871)

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Pouze 2 zjištění. 9.4. 1 ex. u rybníka Plantáž u obce Horažďovice (6648), kde byl zjištěn již v roce 2015 a 13.4.bylo nalezeno použité hnízdo z roku 2016 na lokalitě Metálka u obce Mantov (6345).

Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Pozorování 29.1. min. 9 ex. v PR Nový rybník u obce Líně (6345). Jedná se o druhé pozorování na lokalitě, poprvé v roce 2015.

Skřivan lesní (Lullula arborea)
Rozšířen po celém území. Hnízdění prokázáno 31.5., když byli pozorováni 1-2 ex. při přinášení potravy u obce Skořice (6348).  Na bývalém tankovém cvičišti u obce Holýšov (6444) byl v květnu pozorován tok 2 ♂♂ a v červnu přinášení potravy. Hnízdo nebylo hledáno.

45 Vyskyt skrivana lesniho
Výskyt skřivana lesního (Lullula arborea) v jednotlivých měsících (n = 70)

Břehule říční (Riparia riparia)
Bohužel, břehuli nebyla věnována dostatečná pozornost, jako v minulých letech. V databázi je pouze jedno pozorování ze 17.9. 1 ex. mezi vlaštovkami na Merklínksém rybníku u obce Merklín (6445). Přesto břehule na sledovaném území hnízdí.

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
Přes poměrně tuhou zimu začátkem roku byl druh pozorován pouze jednou, 28.1. min. 20 ex. u obce Trnová (6242)

Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Druh, jehož početnost mírně stoupá. Výskyt byl zaznamenán na celém území. Např. 24.3. 5 vajec na řece Radbuze u obce Doubravka (6442), 8.5. 3 juv ex. na řece Mži u obce Pavlovice (6142) a 16.5. 1 pár při přinášení potravy na Mži u obce Tachov (6241).

46 Vyskyt skorce vodniho
Výskyt skorce vodního (Cinclus cinclus) v jednotlivých měsících (n = 82)

Kos horský (Turdus torquatus)
Výskyt je hlášen především z oblasti Šumavy. Nejdříve zastižen 31.3. 1 ex. při zpěvu u jezera Laka u obce Prášily (6846). Pozorování 19.6. páru, jak pravděpodobně krmí rozlétaná mláďata, která ale nebyla pozorována, u Zhůří u obce Rejštějn (6947). Naposled zastižen 23.8. 1 ex. u obce Prášily (6946).

Lejsek malý (Ficedula parva)
Poprvé zastižen 19.5. 1 zpívající ♂ na Nové Hospodě u Plzně (6245). 5.6. 1 zpívající ♂ ve starém bukovém porostu u Žďáru u obce Chodský Újezd (6141). 30.7. 1 adult. ♀ v PR Bělýšov u obce Slatina (6545).

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Ve sledované oblasti nehnízdí a byl zastižen pouze v období jarního tahu. 5.5. 7 ex. u obce Podmokly (6048), 18.5. 1 zpívající ♂ na kraji  smíšeného lesa, pastvin, polí a sadů u obce Líšná (6148), 22.5. 2 zpívající ♂♂ u obce Hradiště (6048) a 28.5. 1 zpívající ♂ u obce Zbiroh (6148).

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Řídce hnízdící. Pozorování spadají především do jarního tahu. Nejdříve zastižen 28.4. 1 ♂ na zahradě v obci Vochov (6245). Poslední zjištění 2.9. 1 ex. u obce Radobyčice (6346).

47 Vyskyt lejska cernohlaveho
Výskyt lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v jednotlivých měsících (n = 26)

Linduška horská (Anthus spinoletta)
Pouze 3 záznamy pozorování. 28.1. 1 ex. u vtoku z čističky do řeky Radbuzy u obce Dobřany (6345), 10.12. 10 ex. jak sbírají potravu na zmrzlých naplaveninách na břehu Merklínského rybníka u obce Merklín (6445) a 20.12. 1 ex. u obce Dobřany (6345).

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Opětovně potvrzen výskyt v nivě Nemanického potoka u obce Nemanice (6542). Např. 27.5. bylo pozorováno 6 zpívajících ♂♂ a páření 1 páru.

Strnad luční (Emberiza calandra)
Řídce hnízdící druh, pozorování pocházejí především z oblasti Tachovska. Nově byl zjištěn např. 9.4. 2 ♂♂ na loukách  u obce Buková u Mezholez (6345) a 20.5. 2 ad. ex. při přinášení potravy. Bylo nalezeno hnízdo s 5 vejci u obce Žebráky (6241).

48 Vyskyt strnad lucniho
Výskyt strnada lučního (Emberiza calandra) v jednotlivých měsících (n = 45)

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist