• 1
  • 2

mezi-na-odskok

19. valná hromada HOK

Valnou hromadu konanou dne 10. 3. 2018 zahájil krátce po 13 hodině předseda klubu L. Schröpfer. Přivítal všechny přítomné, omluvil některé členy, kteří se z různých důvodů nemohli dostavit a nejdříve vzpomenuli s Pavlem na nedávno zesnulou přítelkyni Helenu Hart ze Skotska,

původem z Prahy, se kterou se společně pravidelně navštěvovali. Helena často se svým chotěm Denem jezdila na chalupu blízko Horažďovic a odtud jsme pak často pořádali společné výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Zajeli jsme třeba do zámeckého parku v Horšovském Týně, byli jsme se podívat na orly křiklavé, kdy jsme se cestou zpět stavěli v Chodové Plané v restauraci Ve skále. Chytali jsme spolu dravé ptáky a měli mnoho krásných společných zážitků. Čest její památce.
   Poté P. Růžek přítomné seznámil o činnosti klubu v uplynulém roce 2017. Začal poněkud netradičně, když připomněl pěknou zimu začátkem loňského roku. V lednu se zdržovali 2 ♂♂ ostralky štíhlé (Anas acuta) na řece Radbuze v Horšovském Týně a ve Staňkově 1 ♀ (Aix galericulata). Krátce se zmínil o mortalitě ptáků na území jihozápadního Plzeňska. V únoru se uskutečnil monitoring sov. Na jaře jsme se více zaměřily na výskyt sluky lesní (Scolopax rusticola) v okolí Holýšova a podařilo se nám opět 1 ex. odchytit. Byli jsme se také společně s V. Chaloupkem podívat na sluččí tah v okolí Šťáhlav, ale neměli jsme štěstí a žádnou jsme neviděli. V květnu jsme tradičně ve spolupráci s ČSO pořádali Vítání ptačího zpěvu, nejen v Holýšově, ale současně tato akce pro veřejnost proběhla díky P. Langovi také v zámeckém parku v Horšovském Týně. Zde se opět pořádal o týden později Večer slavíků, který se již stává velmi oblíbenou akcí. Potvrdili jsme historicky druhý (po pěti letech) výskyt výrečka malého (Otus scops) na území Plzeňského kraje. Ptáka se podařilo odchytit a okroužkovat. Výreček se na místě zdržel 9 dní. Také jsme se více zaměřili na výskyt skřivana lesního (Lullula arborea) na bývalém tankodromu v Holýšově. Bohužel plocha velmi zarůstá, což bude v budoucnu velký problém. Začátkem července jsme zachraňovali 2 mláďata puštíka obecného (Strix aluco). Byl poražen strom a poté byla objevena mláďata. Připravili jsme narychlo náhradní budku, mláďata do ní umístili a hnízdění tak proběhlo bez problémů. Díky P. Langovi se podařilo objevit hnízdící motáky lužní (Circus pygargus). Jelikož bylo před sklizní, po dohodě s majitelem pozemku jsme okolí hnízda zabezpečili před mechanizací, ale před predátory se nám jej ochránit nepodařilo. S našimi německými přáteli z Kümmersbrucku jsme navštívili některé zaniklé obce v CHKO Český les. Přesto, že se nás nesešlo mnoho (pouze 4) akce to byla vydařená a ukončili jsme ji společným obědem v restauraci v obci Rybník. Byly zmíněny také různé zajímavosti, které sě během roku objevili, např. výskyt vodouše štíhlého (Tringa stagnatilis), rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) na Jivjanské rybníku. Podařilo se nám také okroužkovat několik mláďat motáka pochopa (Circus aeruginosus) a na podzim jsme odchytili 1 ex. kalouse ušatého (Asio otus). Na Jivjanských rybních jsme začátkem října pořádali opět ve spolupráci ČSO Festival ptactva. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, pršelo, jednu chvíli docela vydatně, že to vypadalo, že pojedeme domů. Nakonec jsme ale vydrželi a pozorovali jsme celkem 480 ex. 29 druhů ptactva. V litopdau pořádal P. Lang na zámku v Horšovském Týně přednášku Ptačí rok 2017 objektivem. Někteří členové se ji také zúčastnili. Koncem roku pořádáme již 16. ročník zimního liniového sčítání dravců a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice, kdy je sčítáno podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února na trase dlouhé 58 km.
   Poté se ujal slova P. Lang, který nás seznámil, jak fotí ptáky. Přednáška byla velmi podobná té, kterou měl Petr na zámku. Za svými „úlovky“ také zajíždí nejen do blízkého okolí bydliště, jako např. oblíbený Jivjanský rybník, ale i dále, např. NPR Řežabinec.
   Na závěr se rozvinula rozsáhlá diskuze, zejména k části přednášky o mortalitě ptáků. Především nás zajímají údaje o ptácích jednak těch živých (nejen údaje fenologické, hnízdní aktivity, pelichání aj.), ale cenné jsou i údaje o mrtvých ptácích, což je v současné době velký problém, zvláště na velkých skleněných plochách, zastávkách MHD, protihlukových stěn, doprava, apod. Proto shromažďujeme i takovéto údaje. P. Lang se také zmínil, že byly opraveny některé budky pro hoholy severní (Bucephala clangula), za což patří veliké poděkování. Na úplný závěr VH bylo přichystáno tradiční malé občerstvení a okolo 17. hodiny byla letošní valná hromada ukončena.
Pavel & Libor
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist