• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Kos horský na Holýšovsku

Kos horský (Turdus torquatus) je druh příbuzný kosu černému (Turdus merula), ale na rozdíl od něj se jedná o tažný druh s výskytem v ČR od konce března do října. Vzhledem a velikostí je téměř stejný jako kos černý, ale s výrazným bílým půlměsícem na hrudi.

Říká se mu také kolohřivec. Samice nejsou tak výrazné jako samci, i skvrna na hrudi je méně výrazná. V západních Čechách je jeho hnízdní výskyt soustředěn především na Šumavu v okolí Modravy. V době tahu jej lze zastihnou na různých místech.
   V okolí Holýšova byl pozorován naposledy před více jak 40 lety (v roce 1973 3 ex. v křovinách na Červeném rybníku u obce Jivjany). 9. 4. 2018 byl opět pozorován na jarním tahu na polích a loukách u obce Honezovice (kvadrát 6344)), což je malá obec vzdálená přibližně 5 km  severně od Holýšova. Jedná se tedy o teprve třetí pozorování tohoto druhu v této oblasti. Pták byl pozorován ve společnosti 5 ex. špačka obecného (Sturnus vulgaris) při hledání potravy v době od 15:30 do 16:20 hodin. Jednalo se o lokalitu luk a polí, mezi kterými je polní cesta. Vlevo od cesty bylo čerstvě oseté pole, na kterém hledali potravu 3 ♂♂ a 1 ♀ bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Na poli sbíralo potravu 5 ex. konipasa bílého (Motacilla alba) a zpívali zde 4 ♂♂ skřivana polního (Alauda arvensis). Na druhé straně od cesty je malá louka, kterou protéká malá vodoteč směrem k obci, u které rostou malé křoviny.A právě u těchto křovin se kos pohyboval. Lokalitu uzavírají zahrádky místních obyvatel, za kterých se ozýval krutihla obecný (Jynx torquilla).
   Kos byl poměrně ostražitý, chvíli odpočíval na keřích a chvílemi hledal potravu na zemi. Jako zajímavost lze uvést, že nedaleko místa pozorování je silnice 2. třídy, po které jel autodomíchávač a ten jej vyplašil. Pták přelétl na druhou stranu vodoteče a začal sbírat potravu na louce. Chvílemi byl na keřích, za chvíli opět na zemi. Po chvilce přelétl západním směrem a sedl si na suchou větev. Poté někam přelétl a již se jej nepodařilo nalézt. Pravděpodobně se jednalo o poddruh T. t. torquatus. U tohoto poddruhu mají samci břicho téměř černé, na rozdíl od T. t. alpestris, který má na břichu světlé šupinkování. Tento poddruh jsem měl možnost pozorovat právě na Modravě a rozdíl byl patrný. Na přiložených fotografiích je vidět polní cesta, čerstvě oseté pole i louka, na které se druh pohyboval. Podařilo se jej vyfotit, i když fotky jsou pouze dokumentační.
   A opět se nám potvrdilo, jak je důležité sbírat dlouhodobě faunistická data. Kolik ptáků nám asi „proklouzne“ aniž bychom je zaznamenali?
Pavel & Libor
Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist