• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Vítání ptačího zpěvu v Horšovském Týně 2018

Ráno, v úterý 1. 5. 2018 v 7:00 hod se sešli zájemci (celkem 18 dospělých a 2 děti) o pozorování ptáků v zámeckém parku v Horšovském Týně. Příjemnou a poklidnou procházkou jsme se prošli pěkným zámeckým parkem zámku.

Hned na začátku jsme se vyfotili a se zájmem jsme pozorovali kachny divoké (Anas platyrhynchos), které sem chodí návštěvníci parku přikrmovat a jsou tak poměrně nebojácné. Slyšeli jsme také od řeky Radbuzy ozývající se 1 ex. žluvy hajní (Oriolus oriolus). Cestou jsme nejen pozorovali a poslouchali ptáky, ale zájem některých účastníků byl i o kvetoucí rostliny, keře a stromy v parku. Měli jsme také možnost pozorovat krásně vybarvené volající 2 ♂♂hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula). V horní části parku, nad jezírkem, se k nám připojili další 2 účastníci a zaposlouchali jsme se do zpěvu ♂ rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). Nad zahradami přeletěl 1 ex. luňáka červeného (Milvus milvus) a měli jsme štěstí a mohli tak pozorovat také 2 ex. strakapouda prostředního (Dendrocoptes medius). V zadní části jsme pozorovali 2 ex. žluny šedé (Picus canus) a slyšeli jsme také 1 ex. žluny zelené (Picus viridis). Se zájmem jsme si prohlíželi 1 ex. králíčka ohnivého (Regulus ignicapilla), kterého se podařilo přilákat na přehrávku hlasu. Pomalu jsme se blížili opět k výchozímu bodu, kde se s námi někteří účastníci rozloučili, a zbytek se šel podívat ještě do horní části parku, kde jsme očekávali pěnici pokřovní (Sylvia curruca), ale neměli jsme štěstí. Pouze na komíně jedné z budov jsme pozorovali 1 ex. brhlíka lesního (Sitta europaea) a na hlavní budově zámku 1 pár poštolky obecné (Falco tinnunculus). Tak jsme strávili pěkné 3 hodiny v krásném prostředí a krátce po desáté hodině jsme se rozešli. Ještě jsme si ale připomenuli Vítání v Holýšově a Večer slavíků v Horšovském Týně. Celkem jsme pozorovali 119 ex. ve 40 druzích (viz. tabulka níže). Velké poděkování za přípravu a výklad patří našemu kamarádu Petru Langovi.
Několik fotografií Zde (autor P. Lang)
 

kachna divoká Anas platyrhynchos 12
volavka popelavá Ardea cinerea 1
moták pochop Circus aeruginosus 1
luňák červený Milvus milvus 1
káně lesní Buteo buteo 1
holub hřivnáč Columba palumbus 6
hrdlička zahradní Streptopelia decaocto 4
rorýs obecný Apus apus 1
ledňáček říční Alcedo atthis 1
krutihlav obecný Jynx torquilla 1
strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 2
strakapoud velký Dendrocopos major 3
žluna zelená Picu viridis 1
žluna šedá Picus canus 2
poštolka obecná Falco tinnunculus 2
žluva hajní Oriolus oriolus 1
sojka obecná Garrulus glandarius 2
straka obecná Pica pica 1
krkavec velký Corvus corax 1
sýkora babka Poecile palustris 3
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus 4
sýkora koňadra Parus major 6
vlaštovka obecná Hirundo rustica 1
budníček menší Phylloscopus collybita 7
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 6
králíček ohnivý Regulus ignicapilla 1
střízlík obecný Troglodytes troglodytes 1
brhlík lesní Sitta europaea 2
šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla 4
špaček obecný Sturnus vulgaris 6
kos černý Turdus merula 11
drozd zpěvný Turdus philomelos 6
červenka obecná Erithacus rubecula 2
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus 2
konipas horský Motacilla cinerea 1
konipas bílý Motacilla alba 1
pěnkava obecná Fringilla coelebs 4
hýl obecný Pyrrhula pyrrhula 2
zvonek zelený Chloris chloris 4
čížek lesní Spinus spinus 1
Celkem/Total 40 druhů, species 119 ex.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist