• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Vítání ptačího zpěvu v Holýšově 2018

V neděli ráno, 6. 5. 2018 v 6:00 hod se sešlo před radnicí v Holýšově pouze 7 zájemců o pozorování ptactva v okolí města. Byla to škoda, počasí nám tentokrát přálo, bylo jasno a teplo. Již u radnice jsme pozorovali několik druhů.

Ve věži kostela sv. Petra a Pavla hnízdí kavka obecná (Coloeus monedula) a měli jsme tak možnost pozorovat, jak zalétají do otvoru, ve kterém mají připravenou budku. Dále jsme zde viděli konopky obecné (Linaria cannabina) a jiřičky obecné (Delichon urbicum). Naše trasa vedla tradičně nejdříve k místním tenisovým kurtům, a dále podél řeky Radbuzy, kde jsme viděli ledňáčka říčního (Alcedo atthis), až k silničnímu mostu. Ten jsme přešli a pokračovali dále na starou betonovou silnici a po ní směrem k bývalé osadě Trubce. Cestou jsme viděli mj. ♂ motáka pochopa (Circus aeruginosus), luňáka červeného (Milvus milvus), ♂ťuhýky obecného (Lanius collurio), nejdříve slyšeli a později viděli letící kukačku obecnou (Cuculus canorus). Dále 2 holuby doupňáky (Columba oenas), poue 1 ex. vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Měli jsme možnost pozorovat zpívající pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), černohlavé (Sylvia atricapilla), slavíkové (Sylvia borin) a pokřovní (Sylvia curruca). Zhruba kousek za polovinou cesty k osadě jsme se vrátili zpět a v klubovně místního fotbalového klubu nás již tradičně čekalo malé občerstvení. Zde jsme si také rozdali propagační materiály České společnosti ornitologické a krátce po desáté hodině jsme se rozešli k domovům zpět k domovům. Pozorovali jsme celkem 51 druhů ptáků. Jednotlivé druhy a počty udává tabulka níže.

Kachna divoká Anas platyrhynchos 6
Bažant obecný Phasianus colchicus 2 ♂♂
Volavka popelavá Ardea cinerea 4
Moták pochop Circus aeruginosus 1 ♂
Luňák červený Milvus milvus 1
Káně lesní Buteo buteo 1
Holub doupňák Columba oenas 2
Holub hřivnáč Columba palambus 2 ♂♂
Hrdlička zahradní Streptopelia daceacto 2 ♂♂
Kukačka obecná Cuculus canorus 1 ♂
Ledňáček říční Alcedo atthis 1
Krutihlav obecný Jynx torquillla 1
Žluna šedá Picua canus 1♂
Poštolka obecná Falco tinnunculus 3
Ťuhýk obecný Lanius collurio 1♂
Žluva hajní Oriolus oriolus 1 ♂
Sojka obecná Garrulus glandarius 1
Straka obecná Pica pica 1
Kavka obecná Coloeus monedula 2
Sýkora modřinka Cyanestes caeruleus 1 pár
Sýkora koňadra Prus major 2 ♂♂
Skřivan polní Alauda arvensis 2 ♂♂
Vlaštovka obecná Hirundo rustica 1
Jiřička obecná Delichon urbicum 3
Budníček menší Phylloscopus collybita 3 ♂♂
Cvrčilka zelená Locustella naevia 1 ♂♂
Pěnice černohlavá Sylvia atrivailla 8 ♂♂
Pěnice slavíková Sylvia borin 10 ♂♂
Pěnice pokřovní Sylvia curruca 3 ♂♂
Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis 4 ♂♂
Střízlík obecná Troglodytes troglodytes 2 ♂♂
Špaček obecný Sturnus vulgaris 10
Kos černý Turdus merula 4
Drozd kvíčala Turdus pilaris 15
Drozd zpěvný Turdus philomelos 1 ♂
Lejsek šedý Muscicapa striata 1
Slavík obecný Luscinia megarhynchos 3 ♂♂
Rehek domácí Phoenicurus ochruros 3 ♂♂
Vrabec domácí Passer domesticus 7
Vrabec polní Passer montanus 2
Pěvuška modrá Prunella modularis 2 ♂♂
Konipas horský Motacilla cinerea 1
Konipas bílý Motacilla alba 1
Pěnkava obecná Fringilla coelebs 4 ♂♂
Dlask tlustozobý Coccothrauste coccothraustes 2
Zvonek zelený Chloris chloris 5
Konopka obecná Linaria cannabina 2
Stehlík obecný Carduelis carduelis 4
Zvonohlík zahradní Serinus serinus 2 ♂♂
Strnad obecný Emberiza citrinella 5 ♂♂
Holub domácí Columba livia f. domestica 4
Total 51 druhů, species 153 ex.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist