• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zimování vodních ptáků na řece Radbuze v obci Stod v zimě 2017/2018

Zima 2017/2018 byla po celou dobu velmi mírná, bez sněhu. Větší mrazy přišly až ve druhé dekádě února, kdy se teplota pohybovala okolo -15°C. Zamrzly i větší vodní plochy. K oteplení došlo až ve třetí dekádě března.

Jednou z lokalit, kterou již delší dobu pravidelně v zimě sledujeme je na řece Radbuze v obci Stod (6345). Jedná se o úsek pod jezem až k lávce pro pěší. Bližší popis lokality naleznete Zde. Kontroly jsou zde prováděny náhodně. Zřejmě vlivem průběhu zimy, zde tuto zimu nebylo zjištěno několik druhů, které se zde vyskytly v předchozích zimách. Jedná se především o labuť velkou (Cygnus olor), hvízdáka eurasijského (Anas penelope) a další druhy vodních ptáků. Naopak překvapily poměrně vysoké počty kachny divoké, jejíž počty dosahovaly max. až 246 ♂♂ a 145 ♀♀. Její celkové počty za sledované období tak dosáhly 3815 ex., což je o 270 ex. více než v zimě 2016/2017.


Pohled od silničního mostu po proudu na lávku pro pěší

Výsledky sledování

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Začátkem prosince 2017 dosahovaly její počty okolo 100 ex., postupně se zvyšovaly, až v polovině února 2018 dosáhly maxima 391 ex.
        
Výskyt kachny divoké (Anas platyrhynchos) na řece Radbuze v obci Stod s uvedením podílu samců a samic (n = 3815)
         
                               Zimující kachny divoké (Anas platyrhynchos)

Čírka obecná (Anas grecca)
Patří mezi nově zjištěný druh, pozorovaný koncem prosince a celý leden. 26. 1. 2018 byl pozorován 1 pár. V únoru již nebyla zjištěna.
        
Výskyt čírky obecné (Anas grecca) na řece Radbuze v obci Stod s uvedením podílu samců a samic (n = 5)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)
8. 2. 2018 byl pozorován 1 ex. při přeletu.

Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Zastižen pouze 10. 12. 2017 lovící 1 ex.

                                                    Pohled od lávky po proudu řeky Radbuzy

Další pozorované druhy na lokalitě v zimních měsících v zimě 2017/2018 

Kachna domácí (Anas platyrhynchos f. domestica)
Výskyt po celé sledované období v počtu 2 ex. Jedná se o plemeno indický běžec.

Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica)
Výskyt po celé sledované období v počtu 2 ex. 

Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Zastižen každý měsíc v počtu 1 ex. Většinou se jedná o lovící exemplář.

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Ve Stodu celoročně hojně rozšířený druh. Lze je pozorovat na okolních stromech, jak k řece chodí pít, popř. při sběru potravy.

Žluna zelená (Picus viridis)
Druh s celoročním výskytem při obou březích Radbuzy. Např. volání 1 ex. 8. 2. 2018.

Straka obecná (Pica pica)
Celkem rozšířená i mimo oblast. Pozorována 10. 12. 2017, 15. 1. 2018 a 8. 2. 2018 vždy 1 ex.

Krkavec velký (Corvus corax)
4. 12. 2017 pozorovány 2 ex. při přeletu.

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Celoročně rozšířený druh. 8. 2. 2018 zjištěn 1 zpívající ♂ a 17. 2. 2018 1 ex.

Sýkora koňadra (Parus major)
Opět se jedná o celoročně rozšířený druh. Ve dvou případech zjištěno celkem 5 ex., z toho 8. 2. 2018 jeden zpívající ♂.

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
26. 1. 2018 pozorován 1 ex. V okolních křovinách a zahradách celoročně.

Kos černý (Turdus merula)
Celkem běžný druh.

Červenka obecná (Erithacus rubecula)
8. 2. 2018 zjištěn 1 ex.

Zvonek zelený (Chloris chloris)
17. 2. 2018 za hustého sněžení bylo zjištěno hejno o počtu 21 ex., a 20. 1. 2018 byly pozorovány 2 ex.

Čížek lesní (Spinus spinus)
17. 2. 2018 bylo na okolních olších při hledání potravy pozorováno hejno o počtu 80 ex.

Holub domácí (Columba livia f. domestica)
V obci se jedná o velmi rozšířený druh, který zalétává i na sledovanou lokalitu v počtu desítek ex.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist