• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Kroužkování sýců rousných

Po delší době se nám opět podařilo okroužkovat mláďata sýců rousných (Aegolius funereus). V okolí Holýšova, v polesí Vytůň a Hořina máme rozmístěny budky pro tento druh již od roku 2000. Ovšem v posledních letech je obsazenost budek

velice malá, oproti začátkům, kdy jsme měli obsazeny i 7 budek, je obsazena většinou pouze jedna. Proto jsme se rozhodli, že budky, ačkoli to děláme, zkusíme převěsit, ale do větší vzdálenosti, než jsme dosud dělali. Uvidíme, zda to bude krok správným směrem. V obou polesích je dostatek dutin po datlech černých (Dryocopus martius), ale i přirozeně vyhnilých částí stromů. Ty, o kterých víme, také kontrolujeme. Někdy se nám podaří objevit dutinu novou.
   Ale zpět k letošním mladým. Budka je vyvěšena v polesí Hořina. Kontrola obsazenosti budek v tomto polesí proběhla v polovině května. Koncem měsíce se podařilo odchytit samici. Byla bez kroužku, tak jsme ji označili kroužkem Národního muzea Praha. Podle vybarvení křídla bylo její stáří určeno na více než 3 roky.
           

Velice by nás zajímalo, odkud se zde ti ptáci berou. Zřejmě samice od místa narození migrují více než samci.
   V budce byla čtyři malá mláďata. To nejmenší čtvrté bylo tak den staré. V budce nebyly žádné zásoby. O týden později se podařilo okroužkovat již pouze tři mláďata, o to nejmenší se podělili starší sourozenci. V budce opět nebyly žádné zásoby.

               

               

Budky přesto musíme zkontrolovat ještě jednou, protože někdy se stane, že sýci zahnízdí později. Je to z různých důvodů. Může se jednat o pozdní hnízdění, popř. náhradní, kdy o první snůšku, nebo mláďata přišli v prvním hnízdění. V naší databázi máme zaznamenáno hnízdění i koncem července. Takže uvidíme, možná ještě zjistíme další hnízdění tohoto zajímavého druhu.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist