• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Návštěva Nechranické přehrady

V sobotu odpoledne, při kroužkování sýců rousných se domlouváme s kamarádem Petrem, že v neděli bychom se zajeli podívat na Nechranickou přehradu. Večer nám Petr oznamuje, že bohužel nemůže. Tak tedy v neděli 3. 6. 2018 vyrážíme

ráno v 7.00 hod směr VN Nechranice. Tentokrát jedeme přes Kadaň směrem k odbočce chaty, kde se chceme zajet podívat až na výběžek, kde jsou sádky, ale bohužel, jsou zde zavřená vrata. Vracíme se o pár metrů zpět a je krátce po deváté hodině ráno. Na malém parkovišti stojí několik aut. Již z auta vidíme, že je zde málo vody. Oprava přepadu si vyžádala snížení vodní hladiny, a tak jsou 15-20 m široké plážové břehy. Někde jsou dosti zarostlé pobřežní vegetací. Sedělo zde několik rybářů. Jako první jsme na hladině zahlédli pár husy velké (Anser anser) se 4 pull., starými asi 1 měsíc. Dále naši pozornost upoutala skupina 9 ex. racků středomořský (Larus amichahellis) a 9 kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) sedících na jakési vyvýšenině upro­střed nádrže. Dále zde plaval 1 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus). Odtud jsme pokračovali dále směrem na Chomutov na tradiční místo u ústí Lužického potoka. Zde na písečné kose bylo opět několik rybářů, někteří dokonce úspěšní. Zde jsme toho ale moc neviděli, tak dále na malé parkoviště u hráze. První co jsme zaznamenali, byl již několikátý zpívající ♂ slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), jehož zpěv se nám podařilo zaznamenat. Sešli jsme kousek na plážový břeh, kde seděli rybáři a po chvilce jsme v dáli objevili 1 ex. potáplice severní (Gavia arctica) ve svatebním šatě. Ještě se nám v dalekohledu pěkně předvedla, když se protahovala a upravovala si peří. Nad hladinou přehrady chytali hmyz jiřičky obecné (Delichon urbicum), vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a několik břehulí říčních (Riparia riparia). Odtud jsme pokračovali na druhý konec hráze, kde jsme udělali krátkou zastávku, ale nic jsme zde neviděli. Již jsme ani nezajížděli na zastávku pod obcí Poláky a zamířili k domovu.
   Cestou zpět jsme se ale ještě zastavili v bývalé pískovně u obce Chotěbudice. Zde jsme pozorovali 3 ex. luňáka červeného (Milvus milvus), 1 ♂ bramborníčka černohla­vého (Saxicola rubicola), několik zpívajících ♂♂ strnada obecného (Emberiza citrinella). Zpěv jednoho z nich se nám opět podařilo nahrát a odeslali jsme jej do projektu Nářečí českých strnadů. Dále zde zpívali 3 ♂♂ strnada lučního (Emberiza calandra) a také jsme zaznamenali 6 ex. vlhy pestré (Merops apiaster). V obci Veliká Ves na obecním rybníčku uprostřed obce jsme zjistili pár husice nilské (Alopochen aegyptiaca) s 11 mláďaty, starými tak 2-3 dny. Podařilo se nám jej vyfotografovat a natočit na video (https://www.youtube.com/user/HOK1999). Cestou domů jsme se ještě zastavili v jedné velké pískovně u Podbořan. Zde jsme opět zjistili 1 ex. vlhy pestré, 3 ♂♂ strnada lučního(https://www.youtube.com/user/HOK1999), zpívající ♂♂ strnada obecného, jehož hlas jsme opět zaslali do projektu Nářečí českých strnadů. Dále zde lovila poštolka obecná (Falco tinnunculus). Nad polem u obce Očihov jsme zaznamenali lovícího ♂ motáka pochopa (Circus aeruginosus). Domů jsme dorazili unaveni krátce po třinácté hodině a již jsme pouze odpočívali.

Seznam pozorovaných druhů:
   VN Nechranice:

husa velká Anser anser 6
kachna divoká Anas platyrhynchos 11
bažant obecný Phasianus colchicus 2
potáplice severní Gavia arctica 1 ad. v s.š.
potápka roháč Podiceps cristatus 3
volavka popelavá Ardea cinerae 1
kormorán velký Phalacrocorax carbo 6
káně lesní Buteo buteo 1
racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 1
racek středomořský Larus michahellis 9
holub hřivnáč Columba palumbus 1 ♂
hrdlička divoká Streptopelia turtur 1 ♂
hrdlička zahradní Streptopelia decaocto 1
strakapoud velký Dendrocopos major 1
poštolka obecná Falco tinnunculus 1
žluva hajní Oriolus oriolus 1 ♂
straka obecná Pica pica 2
sýkora koňadra Parus major 2
břehule říční Riparia riparia 5
vlaštovka obecná Hirundo rustica 6
jiřička obecná Delichon urbicum 20
mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus 4
budníček větší Phylloscopus trochilus 1 ♂
budníček menší Phylloscopus collybita 4 ♂♂
rákosník zpěvný Acrocephalus palustris 5 ♂♂
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 4 ♂♂
pěnice slavíková Sylvia borin 4 ♂♂
špaček obecný Sturnus vulgarit 2
kos černý Turdus merula 8 ♂♂
drozd zpěvný Turdus philomelos 2 ♂♂
slavík obecný Luscinia megarhynchos 9 ♂♂
vrabec domácí Passer domesticus 2
vrabec polní Passer montanus 3
pěvuška modrá Prunella modularis 2 ♂♂
konipas luční Motacilla flava 1
konipas bílý Motacilla alba 3
pěnkava obecná Fringilla coelebs 4 ♂♂
zvonek zelený Chloris chloris 2 ♂♂
stehlík obecný Carduelis carduelis 1 ♂
strnad obecný Emberiza citrinella 1 ♂
holub domácí Columba livia f. domestica 20

   
   Pískovna Chotěbudice:

luňák červený Milvus milvus 3
káně lesní Buteo buteo 1
hrdlička divoká Streptopelia decaocto 1
vlha pestrá Merops apiaster 6
ťuhýk obecný Lanius collurio 1 ♂
skřivan polní Alauda arvensis 3 ♂♂
rákosník zpěvný Acrocephalus palustris 2 ♂♂
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 1 ♂
pěnice hnědokřídlá Sylvia communis 1 ♂
špaček obecný Sturnus vulgarit 1
kos černý Turdus merula 1 ♂
slavík obecný Luscinia megarhynchos 1 ♂
bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 1 ♂
vrabec polní Passer montanus 2
konopka obecná Linaria cannabina 2
stehlík obecný Carduelis carduelis 2
strnad luční Emberiza calandra 2 ♂♂
strnad obecný Emberiza citrinella 3 ♂♂

   
   Pískovna Hlubany:

moták pochop Circus aeruginosus 1 ♂
holub hřivnáč Columba palumbus 2
hrdlička divoká Streptopelia turtur 1
vlha pestrá Merops apiaster 1
poštolka obecná Falco tinnunculus 1
ťuhýk obecný Lanius collurio 1 ♂
pěnice hnědokřídlá Sylvia communis 1 ♂
konopka obecná Linaria cannabina 5
strnad luční Emberiza calandra 3 ♂♂
strnad obecný Emberiza citrinella 2 ♂♂


Celkem jsme tedy pozorovali 231 ex. 51 druhů

Několik fotek Zde
Pavel & Libor

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist