• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Dravci a kosení luk

V současné době na mnoha místech probíhá kosení luk. Tato místa jsou oblíbená loviště nejen dravých ptáků. Jsou ale vyhledávána také brodivými ptáky, zejména čápy a volavkami. Jedním takovým místem, kde se v posledních dnech zdržovalo větší

množství dravých ptáků, je i plocha u obce Ohučov u řeky Radbuzy. Tato plocha je zhruba vymezena sjezdem ze státní silnice I/26 na polní cestu a odtud podél proudu, pod skálou až k soutoku potoku Chuchla. Plocha je vymezena po levé straně částečně malou skálou, pásem trnitých křovin a vzrostlejších stromů. Na pravé straně tvoří její hranici tok řeky Radbuzy. Celá tato plocha je travnatý porost.

                                             mapa sledované oblasti
   Již v sobotu 9. 6. 2018 zde bylo objeveno větší množství luňáků červených (Milvus milvus) a hnědých (Milvus migrans). V týdnu zde došlo ke kosení a odvozu zelené píce a ptáci zde tak našli prostřený stůl. Následující den v neděli, 10. 6. od 8:45 do 9:15 hod zde bylo napočítáno celkem 13 ex. luňáka hnědého, 2 ex. luňáka červeného a 1 ex. káně lesní (Buteo buteo). Z návštěvy bylo pořízeno i krátké video, které je ke shlédnutí na našich webových stránkách na kartě HOK KANÁL YOUTUBE, popř. přímý odkaz Zde. Další kontrola zde z časových důvodů proběhla až v úterý 12. 6., a to zde bylo z dravců zjištěno pouze 8 ex. káně lesní a 1 ex. poštolky obecné (Falco tinnunculus).
   Kromě těchto druhů zde byli dále zjištěni: špaček obecný (Sturnus vulgaris), kos černý (Turdus merula), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), drozd kvíčala (Turdus pilaris), straka obecná (Pica pica), volavka popelavá (Ardea cinerea).
   Dalším takovým místem jsou louky u řeky Radbuzy u obce Střelice. Zde byly před pár lety pastviny, ale místní farmář zde porost v pátek 8. 6. pokosil a podle sdělení místních obyvatel zde bylo nashromážděno „velké množství dravých ptáků“. My se o tom dozvěděli až následující týden, a při kontrole v úterý 12. 6. zde již bohužel žádní dravci nebyli. Nad lokalitou přeletovali pouze 2 ex. volavky popelavé.
   Je proto vhodné nyní v době senosečí zkontrolovat známé lokality a výsledky zapsat do databáze Birds.cz, popř. můžete využít kontaktu na webových stránkách HOKu.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist