• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Návštěva v Bavorsku, v rezervaci Großer Rußweiher

V sobotu 21. 7. 2018 jsme na pozvání našich dlouholetých přátel z našeho partnerského města Kümmersbruck navštívili velmi zajímavou lokalitu, a to přírodní rezervaci u obce Eschenbach i.d. Oberpfalz, Großer Rußweiher.

V minulosti jsme zde již jednou byli, ale neměli jsme štěstí na počasí. Jedná se o soustavu jezer v rekreační oblasti, s ptačí rezervací s výskytem mnoha druhů ptáků. Nejvěští z nich je právě Großer Rußweiher. Kolem jezera vede naučná stezka a je zde také ptačí pozorovatelna. V těsné blízkosti je mnoho kempů, ve kterých je možnost ubytování.
   Po zaparkování jsme se vydali v 9:45 hodin po asfaltové cestě k jezeru a již z dálky jsme pozorovali na cestě skupinu bernešek velkých (Branta canadensis). Lidé je zde přikrmují a tak nejsou vůbec plaché a dají se snadno fotografovat. Některé nám přelétali nad hlavami. Zhruba uprostřed hlavní cesty je přepad do dalšího jezera. Je zde umístěna lavička k posezení, a také na pevno zabudovaný pozorovací dalekohled značka Meopta, se kterým můžete pozorovat život na hladině (u nás by dlouho nevydržel…). Svoji zastávku zde měl také poštovní holub (Columba livia f. domestica). Na hladině plavaly husy velké (Anser anser), poláci velcí (Aythya ferina), chocholačky (Aythya fuligula). Dále jsme objevili potápky roháče (Podiceps cristatus) a dokonce potápku černokrkou (Podiceps nigricollis). Na břízách hnízdili volavky popelavé (Ardea cinerea), které již měli vyvedená mláďata. Na protějším břehu na břízách byli vidět kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo) od jejichž trusu byly stromy celé bílé. Největším zážitkem ale pro nás bylo obsazené hnízdo orlovce říčního (Pandion haliaetus) s mládětem. Hnízdo je každoročně obsazováno a monitorováno. Dále jsme objevili pisíky obecné (Actitis hypoleucos), lysky černé (Fulica atra), pochopa rákosního (Circus aeruginosus). Zašli jsme se podívat také na vyhlídkovou věž a cestou jsme zjistili další druhy, jako např. červenky obecné (Erithacus rubecula), žlunu zelenou (Picus viridis), žluvu hajní (Oriolus oriolus), sojku obecnou (Garrulus glandarius), straku obecnou (Pica pica) a mnohé další. Nakonec jsme dospěli ke konečným 42 druhům. Škoda jen, že již bylo poměrně pozdě, zajet se sem podívat tak o dva měsíce dříve, určitě by to bylo zajímavější. Ale z Holýšova to není zase tak daleko, necelé dvě hodiny jízdy, a tak případní zájemci mají tip na výlet.
   Po poledni jsme zajeli do nedaleké restaurace, kde jsme si dali společný oběd, naplánovali si setkání příští rok u nás v Čechách a vyrazili zpět do Kümmerbrucku. Zde jsme si měli malou svačinku a vydali se k domovu. Nezbývá než poděkovat za příjemně prožitý den a těšit se na další společné setkání.
Pavel & Libor

Přehled zjištěných druhů ptáků na jezeře Großer Rußweiher

Husa velká Anser anser 14
Berneška   velká Branta canadensis 16
Kopřivka   obecná Anas strepera 1
Kachna   divoká Anas platyrhynchos 60
Polák velký Aythya ferina 75♂♂ 20♀♀
Polák chocholačka Aythya fuligula 10♂♂  6♀♀
Potápka malá Tachybaptus ruficollis 2
Potápka   roháč Podiceps cristatus 30 (spolu s juv.)
Potápka   černokrká Podiceps nigricollis 1
Volavka   popelavá Ardea cinerea 6
Kormorán   velký Phalacrocorax carbo 21
Orlovec   říční Pandion haliaetus 3
Moták pochop Circus aeruginosus 1♀
Káně lesní Buteo buteo 1
Slípka zelenonohá Gallinula chloropus 1
Lyska černá Fulica atra 30
Pisík obecný Actitis hypoleucos 4
Racek   chechtavý Chroicocephalus ridibundus 9
Holub   hřivnáč Columba palumbus 3
Hrdlička   zahradní Streptopelia decaocto 2
Rorýs obecný Apus apus 8
Ledňáček říční Alcedo atthis 1
Žluna zelená Picus viridis 3
Žluva hajní Oriolus oriolus 2
Sojka obecná Garrulus glandarius 1
Straka   obecná Pica pica 1
Vrána černá Corvus corone 2
Krkavec   velký Corvus corax 2
Sýkora   modřinka Cyanistes caeruleus 2
Sýkora koňadra Parus major 4
Břehule   říční Riparia riparia 2
Vlaštovka   obecná Hirundo rustica 30
Jiřička   obecná Delichon urbicum 20
Budníček   menší Phylloscopus collybita 3
Rákosník   obecný Acrocephalus scirpaceus 1
Pěnice   černohlavá Sylvia atricapilla 2
Pěnice   slavíková Sylvia borin 1
Šoupálek   krátkoprstý Certhia brachydactyla 1
Kos černý Turdus merula 2
Drozd zpěvný Turdus philomelos 1
Červenka   obecná Erithacus rubecula 3
Vrabec polní Passer montanus 10
Konipas bílý Motacilla alba 2
Pěnkava   obecná Fringilla coelebs 5
Strnad   obecný Emberiza citrinella 2
Holub domácí Columba livia f. domestica 1

 
Několik fotografií Zde a video z lokality Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist