• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Birdwatching v Kněžicích 29. 7. 2018

Po delší době jsme se rozhodli pro opětovnou návštěvu oblíbené lokality Kněžické rybníky. Vyrážíme tedy v neděli 29. 7. 2018 ráno v půl sedmé, směr Plzeň, Kralovice, Jesenice, Podbořany a jako poslední Kněžice.

Krátce před devátou hodinou přijíždíme na Dolní Kněžický rybník, kde nás nejdříve zaujalo odstranění krmného sila. Zda se bude měnit za nové, nebo bude úplně odstraněno, uvidíme v budoucnu. Z ptáků nás zaujala 3 rodinky potápky roháče (Podiceps cristatus) a jeden pár, který ještě seděl na snůšce. Nad rybníkem kroužil 1 ex. čápa černého (Ciconia nigra), který byl chvíli napadán krahujcem obecným (Accipiter nisus). Také zde létal 1 ♂ a 2 juv. ex. motáka pochopa (Circus aeruginosus). Ze stromů na hrázi se ozývala žluna zelená (Picus viridis) a z rákosových porostů zase chřástal vodní (Rallus aquaticus). Také přelétl 1 ex. rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus). Také jsme objevili pár poláka velkého (Aythya ferina) a 7 ex. potápky malé (Tachybaptus ruficollis).
   Poté jsme se přesunuli na Horní Kněžický rybník. Zde byl pár labutě velké (Cygnus olor) se 3 šedými, dosud nelátajícími mláďaty. Dále 60 ex. lysky černé (Fulica atra) a 19 ex. potápky malé, 11 ex. racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus), 15 ex. rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) a 1 ex. rákosníka proužkovaného.
   Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Velkém rybníku u obce Jesenice. Na hladině rybníka plavaly 3 ex. labutě velké, 25 ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos) a podařilo se nám objevit 1 ex. čírky obecné (Anas crecca). U břehu lovily 1 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea) a volavky bílé (Ardea alba). Na hrázi byl 1 ex. dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes) a v zadní části rybníka 1 ♂ ťuhýka obecného (Lanius collurio). Pozorovali jsme i další druhy ptáků, jejichž přehled nejlépe ukazuje tabulka níže. Bylo velmi teplo a tak jsme rádi domů dorazili v pořádku.

Ptactvo na Dolním Kněžickém rybníku

kachna divoká Anas platyrhynchos 15
polák velký Aythya ferina 1 pár
potápka malá Tachybaptus ruficollis 7
potápka roháč Podiceps cristatus 4 páry
čáp černý Ciconia nigra 1
volavka popelavá Ardea cinerea 5
volavka bílá Ardea alba 1
krahujec obecný Accipiter nisus 1
moták pochop Circus aeruginosus 3
káně lesní Buteo buteo 1
chřástal vodní Rallus aquaticus 1
slípka zelenonohá Gallinula chloropus 3
lyska černá Fulica atra 40
racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 1
holub hřivnáč Columba palumbus 2
ledňáček říční Alcedo atthis 1
strakapoud velký Dendrocopos major 1
žluna zelená Picus viridis 2
poštolka obecná Falco tinnunculus 2
ťuhýk obecný Lanius collurio 1 M
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus 4
sýkora koňadra Parus major 1
vlaštovka obecná Hirundo rustica 2
budníček menší Phylloscopus collybita 1
rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus 1
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus 12
kos černý Turdus merula 1

 

Ptactvo na Horním Kněžickém rybníku

labuť velká Cygnus olor 5
kachna divoká Anas platyrhynchos 10
potápka malá Tachybaptus ruficollis 19
volavka popelavá Ardea cinerea 9
volavka bílá Ardea alba 2
moták pochop Circus aeruginosus 1 pár
káně lesní Buteo buteo 8
slípka zelenonohá Gallinula chloropus 3
lyska černá Fulica atra 60
racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 11
holub hřivnáč Columba palumbus 8
hrdlička zahradní Streptopelia decaocto 1 M
strakapoud velký Dendrocopos major 2
sojka obecná Garrulus glandarius 2
krkavec velký Corvus corax 2
sýkora koňadra Parus major 5
vlaštovka obecná Hirundo rustica 24
jiřička obecná Delichon urbicum 2
budníček větší Phylloscopus trochilus 1 M
budníček menší Phylloscopus collybita 2
rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus 1
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus 15
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 2
vrabec polní Passer montanus 3
zvonek zelený Chloris chloris 2
strnad obecný Emberiza citrinella 3
strnad rákosní Emberiza schoeniclus 3
kachna domácí

Anas platyrhynchos f. domestica

150

 

Ptactvo na Velkém rybníku u Jesenice

labuť velká Cygnus olor 3
kachna divoká Anas platyrhynchos 25
čírka obecná Anas crecca 1
volavka popelavá Ardea cinerea 1
volavka bílá Ardea alba 1
ťuhýk obecný Lanius collurio 1 M
straka obecná Pica pica 1
sýkora koňadra Parus major 2
jiřička obecná Delichon urbicum 1
kos černý Turdus merula 1 M
drozd zpěvný Turdus philomelos 1
konipas bílý Motacilla alba 1
pěnkava obecná Fringilla coelebs 1
dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes 1
zvonek zelený Chloris chloris 2 M


Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist