• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Jespáček ploskozobý – nový druh avifauny Plzeňského kraje

Jespáček dlouhozobý (Limicola falcinellus) je druh se sibiřským typem rozšíření. Hnízdí roztroušeně a nepočetně v boreální zóně na severu Eurasie od Skandinávie až po deltu Kolymy ve východní Sibiři. Jedná se o tažný druh,

zimující na pobřeží východní Afriky, Arábie, jižní Asie, Indonésie a Austrálie. Každoročně jsou malé počty ptáků zastiženy na průtahu v Evropě na západ po Island, Irsko, Pyrenejský poloostrov a v Africe po Mauretánii.
   Velikost je o málo menší než jespák obecný, měří 15-18 cm. Charakteristický je široký (shora zploštělý) zobák. V ČR zřídka protahuje celým územím, kdy jej lze zastihnout především v době podzimního tahu. V době hnízdění obývá bažiny, vlhké louky a rašeliniště, včetně bažinatých částí lesní tundry. V době tahu na mořském pobřeží a na bahnitých mělčinách rybníků a jezer, popřípadě na těchto místech i v řídkém bylinném porostu (Fauna ČR, Ptáci – Aves, díl II/1, 2., přepracované a doplněné vydání).

        GrafPočet pozorovaných jespáčků ploskozobých (Limicola falcinellus) v jednotlivých letech a měsících v České republice od roku 2010 (n = 93, zdroj Birds.cz)

   Tak tomu bylo i při zastižení jednoho exempláře dne 7. 9. 2018 na Červeném rybníku u obce Jivjany. Pták se pohyboval zcela samostatně na okraji bahnitého břehu porostlého nízkou vegetací. Nebyl vůbec plachý, nechal nás přiblížit na vzdálenost zhruba 2 metrů. Občas zaběhl do vyššího porostu, ale vzápětí opět začal hledat potravu v nižší vegetaci. Po celou dobu pozorování (asi 1 hod) se nijak hlasově neprojevoval. Zároveň byla provedena bohatá foto a video dokumentace. Jedná se vůbec o první zastižení druhu v Plzeňském kraji a tak je možno považovat za nový druh avifauny Plzeňského kraje.
Několik fotografií Zde
Krátké video Zde

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist