• 1
  • 2

mezi-na-odskok

NAŠE PUBLIKACE

 

Schröpfer Libor 1997: Zpětný tah ptáků v březnu 1996 v severovýchodní části okresu                                            Domažlice

Růžek P. & Schröpfer L. 1997: Rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v                                                      západních Čechách

Růžek P. 2004: Poznámky k toku a páření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum)

Schröpfer L. 2004: Průtah skřivana lesního (Lullula arborea) územím jihozápadních Čech

Schröpfer L. 2005: Velkoplošná hustota slavíka obecného (Luscinia megarhynchos),                                      cvrčilky zelené (Locustella naevia) a cvrčilky říční (L. luviatilis) v                                         jihozápadních Čechách v letech 2002–2004

Schröpfer L. 2006: Početnost a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v malém                                   městě v jihozápadních Čechách v roce 2005

Schröpfer L., Koschkar S. 2006: Zimní výskyt dudka chocholatého (Upupa epops)                                                                  v jihozápadních Čechách

Růžek P. 2006: Čáp černý (Ciconia nigra)

Růžek P. 2007: Vzácná návštěva na jihozápadě Čech na jaře 2007

Růžek P. 2007: Krátká zpráva o výskytu dudka chocholatého (Upupa epops) na území                               bývalého Západočeského kraje v letech 1981 - 2004

Růžek P. 2008: Jak jsem chytal lelky lesní

Růžek P. 2008: Včelojed lesní (Penis apivorus), jeho výskyt a hnízdění v západních                                   Čechách v letech 1989-2004

Schröpfer L. 2008: Velikost populace a populační hustota datla černého (Dryocopus                                       martius) ve dvou lesních celcích na jihozápadě Čech v roce 2007

Růžek P. 2009: Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého                               (Milvus migrans) na Domažlicku

Schröpfer L., Hudec K. & Vačkař J. 2010: Invaze brkoslava severního (Bombycilla                                                                                  garrulus) na území České republiky v zimě                                                                               2008/2009

Růžek P. 2011: Nezvykle zbarvené kachny divoké (Anas platyrhynchos)

Schröpfer L., Růžek P. & Švantnerová J. 2011: Hnízdění sýce rousného v podhůří                                                                                             Českého lesa

Lang P. 2011: Ptačí obyvatelé Českého lesa

Lang P. 2012: Ptačí obyvatelé Českého Lesa: Skřítek z Bučiny

Růžek P. 2013: Avifauna malého rybníku u Holýšova, jihozápadní Čechy, s                                                   historickými poznámkami k výskytu lysky černé (Fulica atra)

Růžek P. .& Schröpfer L. 2015: Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji v                                                          roce 2014

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist