• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Kroužkování ptáků a jeho výsledky

Aktualizováno 3.2.2017
Již od počátku založení HOKu se věnujeme kroužkování ptáků, kterému se někteří naši členové věnují dlouhodobě. Od začátku se intenzivně věnujeme výzkumu sýce rousného, zejména v okolí Holýšova, a již přes 20 let kroužkování černých čápů na území západních Čech. Za tu dobu jsme získali desítky zpětných hlášení (ZH), jednak ze zpětných odchytů, ale také díky nálezům z jiných příčin (úhyny, odečty pomocí fotografií nebo odečítacích kroužků aj.). Připravili jsme proto tento malý přehled výsledků zajímavých ZH, která jsme v průběhu let získali. Tento bude průběžně doplňován. O tom, proč se vůbec ptáci kroužkují, pojednává následující článek.

Proč se ptáci kroužkují?
Označování ptáků kovovými (nejčastěji hliníkovými) kroužky s vyraženou adresou kroužkovací stanice s alfanumerickým kódem, pomocí kterého se dá označený pták individuálně odlišit, je oblíbenou metodou výzkumu biologie ptáků. Kroužkování ptáků objasňuje řadu detailů z jejich biologie, mj. zjišťování zimovišť, hnízdišť, migračních cest, věrnost k jednou zvolenému hnízdišti, soudržnost ptačích manželských párů a v neposlední řadě délku života jednotlivých druhů.

 Pomůcky pro kroužkování

V České republice má kroužkování ptáků dlouholetou tradici. V r. 1934 zahájila svoji činnost Kroužkovací stanice Československé ornitologické společnosti. Od samého počátku měla stanice úzký vztah s Přírodovědeckým oddělením Národního muzea v Praze, proto také od počátku kroužkování kroužky nesly nápis N. MUSEUM PRAHA.
  
Kroužkovat ptáky může vážný zájemce, který je členem České společnosti ornitologické, složí odbornou zkoušku, v níž prokáže znalosti u nás žijících ptáků (topografii, ovládání určování stáří a pohlaví odchycených ptáků atd.).
  
Podle tloušťky ptačí nohy je pro každý ptačí druh stanovena velikost kroužku, označená na kroužku velkým písmenem. Každý český kroužek nese adresu kroužkovací stanice „Národní muzeum Praha“ a číslo kroužku (např. N. MUSEUM PRAHA A 14420). Nejmenší typ kroužku je o vnitřním Ø 1,9 mm a výšce 5,0 mm, používaný pro nejmenší druhy jako jsou budníčci, šoupálci. Naopak největší je typ o Ø 26 mm a výšce 20 mm pro labutě a orly. Kroužky představují pro ptáky minimální zatížení, neboť jejich hmotnost zpravidla nepřesahuje 0,01 % tělesné hmotnosti ptáka. Kroužek je na nohu ptáka nasazován pomocí speciálních kleští. Při řešení speciálních výzkumných úkolů se používají kromě hliníkových kroužků barevné kroužky z umělé hmoty (tyto se používají např. při sledování tvoření párů, věrnosti k místu hnízdění) prostě tam, kde nechceme ptáky rušit častým odchytem. Další metodou značení ptáků spolu s kroužkováním je používání barevných krčních límců (zejména u hus a labutí) a v poslední době též používaní velkých barevných kroužků s alfanumerickým kódem, především při kroužkování čápů. Tyto kroužky je možno odečítat pomocí dalekohledu a dohledat, kde byl pták kroužkován. Pro označování stáří ptáků jsou závazné kategorie, které vycházejí z relativního stáří ptáka vzhledem k probíhajícímu kalendářnímu roku. Nejcennější údaje poskytuje kroužkování mláďat, protože přesně víme, kde a kdy se pták narodil.

Po kliknutí na druh ptáka se otevře okno se zpětným hlášením

Bekasina otavní Gallinago gallinago                                                   
Bramborníček hnědý Saxicola rubetra                                              
Budníček menší Phylloscopus collybita                                            
Cvrčilka říční Lucustella fluviatilis                                                         
Cvrčilka slavíková Lucustella luscinioides                                   
Čáp bílý Ciconia ciconia
Čáp černý Ciconia nigra                                                                                   
Čečetka zimní Carduelis flammea
Červenka obecná Erithacus rubecula
Čírka modrá Anas querquerdula
Čížek lesní Carduelis spinus
Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes
Drozd kvíčala Turdus pilaris
Hohol severní Bucephala clangula                                                         
Holub doupňák Columba oeans                                                               
Husa velká Anser anser                                                                                   
Hýl rudý Carpodacus erythrinus
Jespák bojovný Philomachus pugnax
Jespák šedý Calidris temminckii
Jiřička obecná Delichom urbicum
Kachna divoká Anas platyrhynchos
Kalous ušatý Asio otus
Káně lesní Buteo buteo
Králíček obecný Regulus ignicapilla
Krkavec velký Corvus corax
Krutihlav obecný Jynx torquilla
Kulík říční Charadrius dubius                                                                      
Kvakoš noční Nycticorax nycticorax
Labuť velká Cygnus olor
Lejsek šedý Muscicapa striata
Luňák červený Milvus milvus
Moták pochop Circus aeruginosus
Moudivláček lužní Remiz pendulinus
Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes
Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla
Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis
Pěnice slavíková Sylvia borin
Pěnkava obecná Fringilla coelebs
Pěvuška modrá Prunella modularis
Poštolka obecná Falco tinnunculus
Racek bělohlavý Larus chachinnas
Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus
Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus
Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris
Rehek domácí Phoenicurus ochruros
Skorec vodní Cinclus cinclus
Slavík modráček Luscinia svecica
Slučka malá Lymnocryptes minimus
Sova pálená Tyto alba
Strnad rákosní Emberiza schoeniclus
Sýc rousný Aegolius funereus
Sýkora lužní Poecile montana
Sýkora uhelníček Periparus ater
Vlaštovka obecná Hirundo rustica

                              

Legenda k tabulce:
Věk / Age Při kroužkování / Nálezu
pullus - nevzletné mládě
full grown - plně vzrostlý pták
1. rok - pták narozený v témže kalendářním roce,
            hatched during calendar year of ringing
+1. rok - pták nejméně loňský, rok narození nelze přesně stanovit,
              hatched before calendar year of ringing, exact year unknown
2. rok - pták narozený v loňském roce,
            hatched during previous calendar year
+2. rok - pták nejméně předloňský, rok narození nelze přesně stanovit,
              hatched before previous calendar year, exact year unknown
N - neznámé                                                                                                                                    unknown
Pohlaví / Sex                                                                                                                              M - samec male
F - samice female
N - neznámé unknow

Místo kroužkování, nálezu: lokalita (okres, země)
Okolnosti nálezu: za jakých okolností byl kroužek odečten
Vzdálenost: od místa kroužkování v km
Věk od kroužkování: doba od data kroužkování po datum nálezu

Pod tabulkou se v případě, že byl kroužkovaný jedinec zastižen mimo místo kroužkování, nachází mapka, kde červený bod označuje místo kroužkování a žlutý bod místo nálezu.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist