• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Jivjanské rybníky (kvadrát 6343)

 Mapa lokality

Autoři textu a fotografií: L. Schröpfer a P. Růžek 2. 12. 2010 (aktualizace 31.12.2015)
Kraj: Plzeňský (PL)
Okres: Domažlice (DO) a Tachov (TC)
Kvadrát: 6343
Zeměpisné souřadnice: 49°37'56''N, 12°59'44''E (střed Jivjanského rybníka)
Nadmořská výška: 430 m 

Obecné informace
Jivjanské rybníky, které leží na pomezí tří okresů - Domažlice, Tachov a Plzeň-jih, se skládají celkem ze 4 rybníků.
   Jivjanský, největší cca 30 ha, dále Červený cca 10 ha, a Zálezelský rybník (tvoří ho dva malé rybníčky). Soustava leží východně od obce Jivjany a je dostupná ze silnice Hradišťany - Jivjany.

      Pohled na Jivajnské rybníky od jihozápadu   Jivjanský rybník zs soumraku od jihu   Červený rybník od západu

Zejména Jivjanský rybník je významnou tahovou zastávkou pro ptactvo na jarním i podzimním tahu. Vlastní rybník je v sezóně poměrně málo zarostlý, chybí zde porosty rákosu, málo zde roste i orobince. Na severním břehu roste malý lesík tvořený zejména smrčky, olšemi a osikami. Při západním břehu bývají v létě porosty vodních splývavých rostlin. První říjnovou neděli zde Holýšovský ornitologický klub pořádá každoročně Ptačí festival.

      Festival ptactva   Festival ptactva   Opravená hráz Červeného rybníku. Pohled od severozápadu
   
Místa vhodná k parkování a pozorování
Při příjezdu od Hradišťan (Stoda) po zhruba 1,5 km dlouhém lesním úseku je před cedulí Okres Domažlice na pravé straně nepříliš nápadná odbočka k hrázi Jivjanského rybníka. Zde je možnost parkování i opékání uzenin. Zde je také první vhodné místo k pozorování ptáků. Dále odtud vede nezpevněná cesta směrem k Červenému rybníku, která se mírně zvedá a jde po okraji lesa. Zhruba v polovině této cesty je opět možné pozorovat ptáky, tentokrát ale z mírně větší vzdálenosti. Při příjezdu k Červenému rybníku (cca 500 metrů) je hned u hráze, která byla v roce 2009/2010 opravena a vyřezány zde rostoucí stromy, možné zaparkovat. V minulosti zde byly i cedule Zákaz vjezdu, které v poslední době zmizely. Je třeba tedy dávat pozor a řídit se aktuálními dopravními značkami. Zálezelský rybník je možné dosáhnout pěšky od Červeného rybníka (cca 500 - 600 m) nebo poté ze silnice Jivjany - Zálezly. Tyto dva malé rybníčky však většinou neposkytují dobré možnosti pozorování ptactva. Další možnost pozorování ptáků na Jivjanském rybníku jsou na jižním břehu v místě bývalé kachní farmy, v těsné blízkosti malého borového lesíku. Toto místo je snadno dostupné právě ze silnice. Toto místo je také jako první dostupné při příjezdu k rybníku z druhé strany, tj. od obce Jivjany.                             

Druhy zjištěné na lokalitě
Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2017)

Nově bylo zjištěno 7 nových druhů: husice nilská (Alopochen aegyptiaca), polák malý (Aythya nyroca), jeřáb popelavý (Grus grus), vodouš štíhlý    (Tringa stagnatilis), rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea), holub doupňák (Columba oenas), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

Druhy jsou řazeny dle seznamu ptáků ČR podle faunistické komise ČSO
(IOC World Bird List)

Kategorie Druh Vědecký název Poznámka
A Husa polní Anser fabalis vzácně protahuje, např. 31. 12. 2011 4 ex. (L. Schröpfer & J. Černý) a 22. 10. 2014 1 ex. (P. Růžek).
A Husa velká Anser anser nepravidelně protahuje, např. 16. 4. 2016 3 ex. (J. Filípek)
A Husa běločelá Anser albifrons výjimečný výskyt. 31. 12. 2011 3 ex. Jivjanský rybník (L. Schröpfer & J. Černý)
C Berneška velká Branta canadensis vzácný zatoulanec. 2 ad. ex. 12. 4. 2015 (L. Schröpfer, foto).
A Labuť velká Cygnus olor hnízdí 1 pár
A Labuť zpěvná Cygnus cygnus

7 ex. (2 ad. + 5 juv.) 3. 2. 2002 na Červeném ryb. (FK 60/2003).

10. - 16. 1. 2016 2 ad. ex.

C Husice nilská Alopochen aegyptiaca nový druh. 9. 4. 2017 5 ex. Jiv. rybník (L. Schröpfer)
A Husice liščí Tadorna tadorna 18. 4. 2003 3 ex., 20. 11. 2004 1 ex., a 25. 4. 2015 1 ex. na Jivjanském rybníku
B/C Husice rezavá Tadorna ferruginea výjimečný výskyt. 24. 2. 2008 4 ex. Jivjanský ryb.
A Kopřivka obecná Anas strepera pravidelně, hnízdí jednotlivé páry
A Hvízdák eurasijský Anas penelope pravidelně v nevelkých počtech protahuje
A Kachna divoká Anas platyrhynchos pravidelně protahuje i hnízdí, v zimním období do zámrzu stovky i tisíce kachen
A Lžičák pestrý Anas clypeata pravidelně v malém počtu protahuje. Např. 17. 4. 2017 32 ex. (P. Lang)
A Ostralka štíhlá Anas acuta nepravidelný výskyt. V poslední době častěji.
A Čírka modrá Anas querquedula pravidelně protahuje
A Čírka obecná Anas crecca pravidelně protahuje. 29. 10. 2014 max.55 ex. (L. Schröpfer & P. Růžek).
A Polák velký Aythya ferina pravidelně protahuje, hnízdí jednotlivé páry
A Polák malý Aythya nyroca nový druh. 2. 10. 2016 1 M při Festivalu ptactva
A Polák chocholačka Aythya fuligula pravidelně protahuje, hnízdí jednotlivé páry
A Polák kaholka Aythya marila 3. 11. 2003 2 ex., 9. 11. 2003 2 M + 1 F, 16. 11. 2003 2 M + 3 F, 19. 11. 2003 8 ex., 3. 10. 2010 1 M, 10. 10. 2010 8 ex., vše na Jivjanském ryb.,
A Hoholka lední Clangula hyemalis 3. 11. 1973 1 F (O. Bušek)
A Hohol severní Bucephala clangula od roku 2005 hnízdí jeden pár, pravidelně protahuje.
A Morčák malý Mergellus albellus občasný výskyt. 18. 2. 2001 1 M na Jivjanském ryb. 4. 4. 2011 3 M M a 7. 4. 2011 1 F na Červeném rybníce (P. Lang).
A Morčák velký Mergus merganser pravidelně protahuje, i desítky ptáků
A Morčák prostřední Mergus serrator nepravidelný tahový výskyt
A Koroptev polní Perdix perdix v minulosti nepravidelný výskyt (O. Bušek), v současnosti bez výskytu
A Křepelka polní Coturnix coturnix pravidelný hnízdní výskyt
       
C Bažant obecný Phasianus colchicus pravidelný výskyt
A Potáplice malá Gavia stellata 6. - 8. 10. 1981 2 ex., a 17. 11. - 22. 11. 2009 1 ex., vše Jivjanský ryb.
A Potáplice lední Gavia immer 2. 11. 2003 1 ad. ex. na Červeném ryb., (L. Schröpfer, FK 58/2003)
A Potápka malá Tachybabtus ruficollis pravidelně protahuje, nehojně hnízdí
A Potápka rudokrká Podiceps grisegena pouze jednou 25. 8. 1981 1 ex. na Červeném rybníce (L. Schröpfer)
A Potápka roháč Podiceps cristatus pravidelně hnízdí (20-30 párů) i protahuje
A Potápka černokrká Podiceps nigricollis silně ubývá, nepravidelně protahuje. V roce 2017 pozorováno celkem 16 ex.
A Čáp černý Ciconia nigra nepravidelně protahuje
A Čáp bílý Ciconia ciconia nepravidelně protahuje
A Volavka popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt, nehnízdí
A Volavka bílá Casmerodius albus pravidelný nehnízdní výskyt
A Kormorán velký Phalacrocorax carbo každoročně protahuje
A Orlovec říční Pandion haliaetus pravidelně protahuje. Max. 4. 4. 1994 5 ex. (P. Růžek)
A Včelojed lesní Pernis apivorus občasný výskyt. 16. 5. 2009 1 pár při toku nad Červeným rybníkem, 31. 7. 2001 a 4. 5. 2013 1F/juv. ex., při přeletu.
A Krahujec obecný Accipiter nisus pravidelně protahuje a hnízdí v okolí
A Jestřáb lesní Accipiter gentilis nepravidelná pozorování, hnízdí v okolních lesích
A Moták pochop Circus aeruginosus pravidelně protahuje a hnízdí
A Moták pilich Circus cyaneus pravidelně protahuje
A Moták stepní Circus macrourus 31. 3. 2005 1 M u Jivjanského ryb. (P. Růžek FK 53/2005)
A Moták lužní Circus pygargus vzácný zatoulanec. 7. 5. 1988 1 M krouží nad Jivjanským rybníkem (L. Schröpfer)
A Luňák červený Milvus milvus pravidelně protahuje, možné hnízdění
A Luňák hnědý Milvus migrans pravidelně protahuje, možné hnízdění
A Orel mořský Haliaeetus albicilla pravidelně protahuje, hnízdí v okolí
A Káně rousná Buteo lagopus občasný výskyt na okolních polích
A Káně lesní Buteo buteo pravidelně protahuje a hnízdí v okolí
A Chřástal vodní Rallus aquaticus občasný výskyt. 11. 8. 2017 5 volajících M M (V. Bystřický)
A Chřástal kropenatý Porzana porzana výjimečný výskyt. 28. 4. 1973 1 ex. Jivjanský rybník (O. Bušek)
A Slípka zelenonohá Gallinula chloropus nepravidelný výskyt
A Lyska černá Fulica atra pravidelně hnízdí a protahuje až stovky jedinců
A Jeřáb popelavý Grus grus nový druh. 10. 8. - 25. 8. 2017 3 ex. (L. Schröpfer, V. Bystřický)
A Pisila čáponohá Himantopus himantopus 8. 5. 2008 5 ex. (P. Lang, foto)
A Čejka chocholatá Vanellus vanellus pravidelně protahuje a hnízdí
A Kulík bledý Pluvialis squatarola vzácný host. 23.-25. 5. 2015 1 ad. samec (P. Růžek, P. Lang & J. Veber, foto).
A Kulík písečný Charadrius hiaticula vzácný host. 6. - 8. 5. 2015 4 -7 ad. ex., (L. Schröpfer, P. Růžek, J. Haber, J. Filípek, foto).
A Kulík říční Charadrius dubius pravidelně protahuje a nepravidelně hnízdí
A Sluka lesní Scolopax rusticola výskyt v okolních lesích
A Bekasina větší Gallinago media výjimečný zástih 23. 8. 1974 1 ex. Jivjanský rybník (Bušek)
A Bekasina otavní Gallinago gallinago pravidelně protahuje, hnízdění není možné vyloučit
A Břehouš černoocasý Limosa limosa 15. 4. 1974 3 ex. Červený rybník (O. Bušek)
A Koliha velká Numenius arquata nepravidelně protahuje
A Vodouš tmavý Tringa erythropus nepravidelně protahuje
A Vodouš rudonohý Tringa totanus nepravidelně protahuje
A Vodouš štíhlý Tringa stagnatilis velmi vzácný zatoulanec. Od 1. do 3.5.2017 1 ex. (P. Růžek, L. Schröpfer, P. Lang, M. Maxa).
A Vodouš šedý Tringa nebularia pravidelně protahuje
A Vodouš kropenatý Tringa ochropus pravidelně protahuje
A Vodouš bahenní Tringa glareola pravidelně protahuje. Např. 6. 8. 2015 30 ex. (P. Lang).
A Pisík obecný Actitis hypoleucos pravidelně protahuje
A Kamenáček pestrý Arenaria interpres vzácný host. 6. - 8. 5. 2015 1 ad. ex., (P. Lang, L. Schröpfer, P. Růžek aj.)
A Jespák malý Calidris minuta 12. 5., 14. 9. a 18. 9. 2008 Červený rybník (P. Lang, foto)
A Jespák šedý Calidris temminckii občas na tahu. 7. 5. 2008 1 ex. P. Lang (foto). V květnu 2015 až 4 ex.
A Jespák křivozobý Calidris ferruginea vzácný host. 1. 9. 1984 1 ex. na Červeném ryb. (P. Růžek) a 6. -8. 7. 2015 1 ex. (P. Lang, L. Schröpfer & P. Růžek)
A Jespák obecný Calidris alpina nepravidelně protahuje
A Jespák bojovný Philomachus pugmax nepravidelně protahuje.
A Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus pravidelně protahuje
A Racek malý Larus minutus 23. 4. 2009 2 ad.  ex., Jivjanský ryb. (Růžek)
A Racek bouřní Larus canus vzácný zatoulanec. 7. 12. 2014 4 ex. a 21. 11. 2015 1 subad. ex. (L.  Schröpfer & P. Růžek (foto).
A Racek bělohlavý Larus cachinans vzácný zatoulanec
A Rybák obecný Sterna hirundo 11. 7. 1992 1 ex. na Jivjanském ryb. (L. Schröpfer)
A Rybák dlouhoocasý Sterna paradisaea nový druh. 12. 8. 2017 1 juv. ex. (L. Schröpfer, foto, zasláno FK ČSO)
A Rybák černý Chlidonias niger pravidelně protahuje
A Holub doupňák Columba oeans občasný výskyt
A Holub hřivnáč Columba palumbus pravidelný hnízdní výskyt v okolí, hojný na tahu
A Hrdlička divoká Streptopelia turtur pravidelný hnízdní výskyt
A Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto hnízdí v Jivjanech
A Kukačka obecná Cuculus canorus pravidelný výskyt
A Výr velký Bubo bubo pravidelný výskyt
A Puštík obecný Strix aluco pravidelný výskyt
A Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Sýc rousný Aegolius funereus pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Kalous ušatý Asio otus pravidelný celoroční výskyt
A Rorýs obecný Apus apus sběr potravy v okolí rybníků
A Ledňáček říční Alcedo atthis pravidelný výskyt, nehnízdí
A Dudek chocholatý Upupa epops nepravidelný výskyt na tahu
A Krutihlav obecný Jynx torquilla nepravidelný výskyt
A Strakapoud malý Dendrocopos minor výjimečný výskyt, 11. 10. 2014 1 ex., a 4. 7. 2017 1 ex. (L. Schröpfer).
A Strakapoud velký Dendrocopos major pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Datel černý Dryocopus martius pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Žluna zelená Picus viridis pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Žluna šedá Picus canus nepravidelný výskyt
A Poštolka obecná Falco tinnunculus pravidelně protahuje a hnízdí v okolí
A Ostříž lesní Falco subbuteo nepravidelně protahuje, možné hnízdění v okolí
A Sokol stěhovavý Falco peregrinus vzácný zatoulanec
A Ťuhýk obecný Lanius collurio pravidelně hnízdí 3-5 párů
A Ťuhýk šedý Lanius excubitor pravidelný výskyt, zejména v mimohnízdním období
A Žluva hajní Oriolus oriolus nepravidelný výskyt
A Sojka obecná Garrulus glandarius pravidelný výskyt
A Straka obecná Pica pica pravidelný výskyt
A Kavka obecná Corvus monedula protahuje
A Havran polní Corvus frugilegus protahuje
A Vrána černá Corvus corone občasný výskyt
A Krkavec velký Corvus corax pravidelný výskyt
A Brkoslav severní Bombycilla garullus nepravidelný výskyt v zimním období
A Sýkora uhelníček Periparus ater pravidelný výskyt v okolních lesích
A Sýkora parukářka Laphophanes cristatus pravidelný výskyt v okolních lesích
A Sýkora babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora lužní Poecile montanus pravidelný výskyt
A Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora koňadra Parus major pravidelný výskyt
A Skřivan lesní Lullula arborea hnízdí v okolí v počtu 1-2 páry
A Skřivan polní Alauda arvensis pravidelný výskyt
A Břehule říční Riparia riparia protahuje
A Vlaštovka obecná Hirundo rustica hnízdí v Jivjanech, zalétává lovit.
A Jiřička obecná Delichon urbicum hnízdí v Jivjanech, zalétává lovit.
A Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus nepravidelný celoroční výskyt
A Budníček větší Phylloscopus trochilus silně ubývá
A Budníček menší Phylloscopus collybita pravidelný výskyt
A Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix občasný výskyt
A Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus nový druh. 26. 5. 2016 1 zp. M (P. Lang)
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus výjimečný výskyt 4. 5. 2013 1 zp. M (L. Schröpfer)
A Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus pravidelný výskyt
A Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris pravidelný výskyt
A Cvrčilka zelená Locustella naevia pravidelný výskyt
A Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla pravidelný výskyt
A Pěnice slavíková Sylvia borin pravidelný výskyt
A Pěnice pokřovní Sylvia curruca pravidelný výskyt
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis pravidelný výskyt
A Králíček obecný Regulus regulus pravidelný výskyt v okolních lesích
A Střízlík obecný Troglodytes troglodytes pravidelný výskyt
A Brhlík lesní Sitta europaea pravidelný výskyt
A Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris pravidelný výskyt
A Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla nepravidelný výskyt
       
A Špaček obecný Sturnus vulgaris pravidelný výskyt
A Kos horský Turdus torquatus 22. 4. 1973 3 ex., křoviny na hrázi Červeného rybníka (O. Bušek).
A Kos černý Turdus merula pravidelný výskyt
A Drozd kvíčala Turdus pilaris pravidelný výskyt, hojně protahuje
A Drozd cvrčala Turdus iliacus protahuje
A Drozd zpěvný Turdus philomelos pravidelný výskyt, hnízdí
A Drozd brávník Turdus viscivorus pravidelný výskyt
A Lejsek šedý Muscicapa striata protahuje, možné hnízdění
A Červenka obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Lejsek černohlavý Ficudela hypoleuca výjimečný výskyt 20. 4. 2013 1 M na hrázi Jiv. r. (L. Schröpfer, P. Růžek & L. Harmáčková; foto)
A Rehek domácí Phoenicurus ochruros pravidelný výskyt
A Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus protahuje
A Bramborníček hnědý Saxicola rubetra nepravidelně hnízdí v počtu 1-3 páry
A Bramborníček černohlavý Saxicola rubicola výjimečný výskyt v době tahu. 29. 10. 2014 1 ad. M a 3. 4. 2015 1 M (L. Schröpfer & P. Růžek)
A Bělořit šedý Oenanthe oenanthe výjimečný výskyt 19. 4. 2014 1 ex. (L. Schröpfer foto).
A Vrabec domácí Passer domesticus vzácný host
A Vrabec polní Passer montanus pravidelný výskyt
A Pěvuška modrá Prunella modularis pravidelný výskyt
A Konipas luční Motacilla flava pravidelný výskyt
A Konipas horský Motacilla cinerea pravidelný výskyt
A Konipas bílý Motacilla alba pravidelný výskyt
A Linduška úhorní Anthus campestris 24. 8. 1974 3 ex. pole u Jivjanského rybníka (O. Bušek)
A Linduška luční Anthus pratensis protahuje
A Linduška lesní Anthus trivialis pravidelný hnízdní výskyt
A Linduška rudokrká Anthus cervinus 5. 5. 1972 2 ex. Červený rybník (O. Bušek)
A Linduška horská Anthus spinoletta vzácný host. 3. 4. 2015 4 ad. ex. a 6. 4. 2015 1 ex. (L. Schröpfer).
A Pěnkava obecná Fringilla coelebs pravidelný výskyt
A Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla občas na tahu
A Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes pravidelný výskyt
A Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula pravidelný výskyt v okolních lesích
A Zvonek zelený Chloris chloris pravidelný výskyt
A Konopka obecná Linaria cannabina pravidelný výskyt
A Čečetka zimní Acanthis flammea nepravidelný výskyt, silně ubyla
A Křivka obecná Loxia curvirostra pravidelný výskyt v okolních lesích
A Stehlík obecný Carduelis carduelis pravidelný výskyt
A Zvonohlík zahradní Serinus serinus občasný výskyt
A Čížek lesní Spinus spinus pravidelný výskyt
A Strnad luční Miliaria calandra občasný výskyt
A Strnad obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt
A Strnad rákosní Emberiza schoeniclus pravidelný hnízdní výskyt 2-4 páry

Celkový počet zjištěných druhů: 191

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, B - druh pozorovaný alespoň jednou do 31.12.1949, později nezaznamenán, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území

    Hnízdo kulíka říčního   Hnízdo lysky černé   Násada potápky roháče

Literatura:
Bušek O. 1974: Avifauna Jivjanských rybníků a nejbližšího okolí. Práce SOČ, Gymnázium J. 
  Š. Baara Domažlice
Růžek, P. 2005: Avifauna Jivjanských rybníků a okolí v letech 1981 – 2005 se zaměřením na
   vodní a mokřadní ptactvo. – Sluka, 2: 43-61.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist