• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Přírodní rezervace Nový rybník (kvadrát 6345)

Mapa s vyznačením příjezdových míst

Autoři textu a fotografií: P. Růžek a L. Schröpfer 14. 9. 2014
Kraj: Plzeňský (PL)
Okres: Plzeň-sever (PS)
Kvadrát: 6345
Zeměpisné souřadnice: 49°41'45.649"N, 13°14'15.231"E
Nadmořská výška: 326 m

Obecné informace
Lokalita Nový rybník leží u obce Líně (okr. PS, kvadrát 6345, souřadnice 49°41'42.458"N, 13°15'26.833"E) a protéká jí Luční potok, který ústí u obce Valcha do vodní nádrže České údolí u Plzně (kv. 6346). Vznikla v místech, kde byl od 18. století rybník. Ten byl ovšem v 80. letech minulého století vypuštěn. Na lokalitě hnízdí v současné době jedna ze dvou kolonií racků chechtavých na území kraje, dále zde byl zaznamenán výskyt různých chráněných a vzácných druhů ptáků (moták pochop, polák malý, rákosník tamaryškový aj.). Proto je mokřad od roku 2006 přírodní rezervací vyhlášenou Krajským úřadem Plzeňského kraje o rozloze asi 13 ha, sloužící především k hnízdění vodních ptáků. V březnu 2011 zde Plzeňský kraj nechal zbudovat ptačí pozorovatelnu a tak zájemci o ornitologii mohou nyní sledovat ptačí život ze sedmimetrové věže. Je zde umístěna i návštěvní kniha, kam mohou jednotliví návštěvníci zapisovat svá pozorování. Bohužel často se ztrácí. Z poslední doby zde byl několikrát zjištěn výskyt táhnoucích jeřábů popelavých, zejména jednotlivých rodin.

    PR Nový rybník  PR Nový rybník, informační tabule  Pozorovatelna

Místa vhodná k parkování a poznámky k příjezdu
L
okalita není z hlavní silnice I/26 Plzeň – Domažlice viditelná. Dostanete se k ní, že odbočíte ze silnice I/26 v obci Líně směrem na Tlučnou, za odbočkou ihned odbočíme vlevo do vilové čtvrti a pak polní cestou až k rezervaci. Pokud přijedete z dálnice D5 z exitu 89, dáte se směrem Domažlice a dojedete do obce Líně. Pozor, před touto lokalitou je zde ještě jeden rybník pro birdwatching naprosto nevhodný, protože je věnován intenzivnímu rybolovu. Zde zaparkujte u informační tabule, která nás seznamuje s obyvateli rezervace, a odtud to máme již kousek k pozorovací věži. Druhou možnost máte od obce Úherce, dálniční přivaděč II/180 mezi obcemi Zbůch a Nýřany, odkud dojedete po polní cestě až k rezervaci. Pokud přijedete po dálnici D5, využijte exit 93 a pak směr Zbůch. Viz také mapa, kde místa sjezdů k lokalitě jsou vyznačena červenými body.
  
Na místě samém je ale třeba opatrnost, zvláště na jaře a po deštích bývají polní cesty plné velkých a hlubokých louží. Samozřejmě se ale můžeme z obou směrů vydat na pěší vycházku a tak máme možnost se blíže seznámit s ptačími obyvateli.

      Jeřábi popelaví (foto V. Habermann) 

Druhy zjištěné na lokalitě
S
estavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2017)

Největší zajímavostí v roce 2017 byl výskyt 1 ex. volavky červené (Ardea purpurea).

Kate-gorie Druh Latinský název Poznámka
A Husa polní/tundrová Anser fabalis fabalis/rossicus výjimečný výskyt 1 ex. 30. 10. 2015 (L. Schröpfer)
A Husa velká Anser anser hnízdní výskyt. Pár + 5 pull. 29. 4. a 1. 5. 2012 D. Melichar, L. Schröpfer a J. Filípek). Nejvyšší zjištěný počet 180 ex. 22. 9. 2016 (J. Filípek).
A Husa běločelá Anser albifrons 1 ex. 16. 10. 2014 (P. Růžek, L. Schröpfer & R. de Groot)., 4 ex. 18. 10. 2016 (A. Zvára)
A Labuť velká Cygnus olor ojediněle hnízdí
A Labuť zpěvná Cygnus cygnus výjimečný výskyt 2 ex. 24. 12. 2011 (D. Melichar)
C Husice nilská Alopochen aegyptiacus nepravidelný výskyt, dosud nehnízdí
A Husice rezavá Tadorna ferruginea výjimečný výskyt 1 ex. 9. 3. 2015 (L. Schröpfer).
A Kopřivka obecná Anas stepera běžný výskyt
A Hvízdák euroasijský Anas penelope výjimečný výskyt 2 ♂♂ a 1 ♀ 22. 3. 2007 (L. Schröpfer & P. Růžek). Nejvyšší zjištěný počet 16 ex. 30. 10. 2015 (L. Schröpfer).
A Kachna divoká Anas platyrchynchos běžný a hnízdící druh
A Lžičák pestrý Anas clypeata v době tahu, např. min. 4 ♂♂ 3. 4. 2012 (D. Melichar) a 5. 11. 2013 7 ex. v hejně kachen divokých (M. Liška). Min. 4 ex. 7. 4. 2015 (J. Filípek).
A Čírka modrá Anas querquerdela občasný výskyt, nejvíce 12 ad. ex. 22. 4. 2012 (R. Růžek). 27. 7. 2014 1 pár (R. Růžek) a 12. 5. 2015 3 ♂♂ (J. Filípek) a 9. 6. 2015 ♂ (P. Růžek).
A Čírka obecná Anas grecca hojnější než čírka modrá. Nejvíce cca 40 ex. 9. a 13. 1. 2015 (J. Filípek). Nejpozdější výskyt min. 14 ex. 19. 12. 2015 (L. Schröpfer & P. Růžek)
A Polák velký Aythya ferina běžný výskyt
A Polák malý Aythya nyroca možné hnízdění, min. 2 ♂♂ a 1 ♀ 7. 5. 2005, známky toku (♂ honí ♀), 1 ad. pár ve sv. šatě 22. 4. 2016 (J. Vlček)
A Polák chocholačka Aythya fuligula běžný výskyt
A Morčák velký Mergus merganser ojedinělý výskyt
A Morčák prostřední Mergus serrator výjimečný výskyt 1 páru 12. 11. 2016 (L. Schröpfer)
A Koroptev polní Perdix perdix možné hnízdění v okolí. 15. 4. 2013 pozorováno J. Filípkem hejno 6 ex., a tok (foto).
A Křepelka polní Coturnix coturnix nehojný, ale běžný výskyt na okolních polích
C Bažant obecný Phasianus colchicus běžný výskyt
A Potápka malá Podiceps ruficollis pravidelný výskyt
A Potápka roháč Podiceps cristatus občas hnízdí
A Potápka černokrká Podiceps nigricollis ojedinělý výskyt. 1 pár 21. 5. 2011 (L. Schröpfer), 1 ex. 24. 4. 2012 (D. Melichar), v minulosti hnízdící druh. 3 ex. 16. 9. 2012 a 1 ex. 14. 10. 2012 zastiženi na tahu (R. Růžek)
A Čáp černý Ciconia nigra nepravidelné přelety
A Čáp bílý Ciconia ciconia nepravidelný výskyt, zalétá pro potravu, hnízdí v Líních
A Ibis hnědý Plegadis falcinellus vzácný výskyt 1 ex. 19. 12. 2015 (L. Schröpfer & P. Růžek, foto) a 1 ex. 24. 12. 2015 (manželé Karabeční)
A Bukač velký Botaurus stellaris výjimečný výskyt. 1 ex. 25. 3. 2011 (staniční kniha), 1 ex. 16. 10. 2011 (R. Růžek) a 1 ex. 12. 6. (J. Vlček).
A Kvakoš noční Nycticorax nycticorax výjimečný výskyt, 1 ex., 14. 10. 2010 přelet nad Líněmi (P. Růžek)
A Volavka popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt, nehnízdící
A Volavka červená Ardea purpurea vzácný výskyt 1 ex. 7. 9. 2017 (J. Filípek a 1 ex. 8. 9. 2017 (P. Růžek).
A Volavka bílá Casmerodius albus nepravidelný nehnízdní výskyt
A Kormorán velký Phalacrocorax carbo občasný výskyt v době jarního i podzimního tahu
A Orlovec říční Pandion haliaetus občasný výskyt v době jarního i podzimního tahu
A Včelojed lesní Pernis apivorus zastižen pouze 3x, vždy 1 ex. 22. 4. 2016 (J. Vlček, M. Metelka & B. Břízová) a 15. 8. 2017 (J. Wanka).
A Krahujec obecný Accipiter nisus zalétává lovit
A Jestřáb lesní Accipiter gentilis na lokalitě nehnízdí, občas loví
A Moták pochop Circus aeruginosus hnízdící druh
A Moták pilich Circus cyaneus občasný výskyt v zimních měsících, např. 1 ex. útočí na slepici bažanta, 17. 11. 2011 (L. Schröpfer a P. Růžek).
A Moták lužní Cirkus pygargus výskyt 1 ad. ♂ 17. 4. 2015 (J. Filípek, foto). 1 ad. ♂ 8. 8. 2017 loví na pokosené vojtěšce (L. Schröpfer & R. Růžek, foto)
A Luňák červený Milvus milvus občas na lovu, nehnízdí.
A Luňák hnědý Milvus migrans výjimečný výskyt, 1 ex. 24. 3. a 13. 4. 2008 (R. Růžek) a 12. 4. 2014 (L. Schröpfer, P. Růžek & J. Haber). 1 ex. 8. 8. 2017 loví na pokosené vojtěšce (L. Schröpfer & R. Růžek)
A Káně rousná Buteo lagopus občasný zimní výskyt
A Káně lesní Buteo buteo hnízdící druh
A Chřástal vodní Rallus aquaticus hnízdící druh
A Slípka zelenonohá Gallinila chloropus hnízdící druh
A Lyska černá Fulica atra hnízdící druh
A Jeřáb popelavý Grus grus vzácně na tahu, 3 ex. 9. 3. 2011 (V. Habermann ). 1 ex. přelet 1. 5. 2013 (P. Růžek a L. Schröpfer). 1 pár s prvky toku 26. 2. 2015 (J. Filípek, foto).
A Čejka chocholatá Vanellus vanellus na tahu, vzácně hnízdí na okolních polích
A Kulík bledý

Pluvialis squatarola

vzácný výskyt 1 ex. 10. 9. 2016 (P. Růžek & L. Schröpfer)
A Kulík říční Charadrius dubius nepravidelný hnízdní výskyt. 1 ad. a 2 juv. ex. 18. 6. 2014 a 1 juv. ex. 29. 7. 2017 (J. Filípek, foto).
A Bekasina otavní Gallinago gallinag možné hnízdění (chybí důkaz), v současnosti protahuje, min. 50 ex. 26. 10. 2014 (P. Růžek & L. Schröpfer)
A Vodouš tmavý Tringa erythropus výjimečný výskyt, 2-3 ex. 25. 9. 2011 (L. Schröpfer, J. Kantorová) a 2 ex. 28. 9. 2011 (P. Růžek). Min 5 ex. 27. 8. 2015 (J. Filípek).
A Vodouš rudonohý Tringa tetanus výjimečný výskyt 3 ex. 8. 9. 2016 (R. Růžek)
A Vodouš šedý Tringa nebularia občas protahuje
A Vodouš kropenatý Tringa ochropus nehojně protahuje, 1 ex. 30. 8. 2011, 3 ex. 16. 10. 2011 (R. Růžek). Min. 8 ex. 24. 8. 2017 (J. Filípek).
A Vodouš bahenní Tringa glareola občasný výskyt, 3 ex. 30. 4. 2011 (L. Schröpfer a P. Růžek), 2 ex. 29. 4. 2012 (L. Schröpfer), 3 ex. 3. 5. 2012 (D. Melichar). Min. 10 ex. 13. 8. 2015 (J. Filípek).
A Pisík obecný Actitis hypeloucos občasný výskyt na tahu
A Jespák obecný Calidris alpina občasný výskyt. 5 ex. 10. 9. 2016 (L. Schröpfer & P. Růžek, foto) a 4 ex. 16. 9. 2016 (L. Schröpfer)
A Jespák bojovný Philomachus pugnax občasný výskyt, 2 ex. 30. 4. 2011 a 13. 5. 2012 (L. Schröpfer a P. Růžek). 3 ex. 16. 9. 2014 (J. Filípek, foto).
A Lyskonoh úskozobý Phalaropus lobatus výjimečný výskyt, 1 ex. 29. 4. - 8. 5. 2012 (L. Schröpfer aj.).
A Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus hnízdí, v minulosti až 3000 ex. (3. 4. 2005), cca 900 ex. (14. 5. 2011), cca 300 hn. p. (2. 6. 2012 L. Schröpfer, P. Růžek, T. Hallfart). V r. 2014 cca 250 hn. párů, 2015 350 hn. párů. Nyní pomalu ubývá! V roce 2017 cca 150 hnízd.
A Racek malý Larus minutus výjimečný výskyt, 1 ex. 12. 4. 2009 (L. Schröpfer), 1 ex. 8. 5. 2011 (P. Cehláriková).
A Racek černohlavý Larus melanocephalus výjimečný výskyt, 2 ex. 14. 5. 2011 (L. Schröpfer & P. Růžek) epigamní projevy.
A Racek bouřní Larus canus výjimečný výskyt 1-2 ex. na podzim 2015 (L. Schröpfer aj.). 2 juv. ex. 29. 11. 2015 (P. Růžek, L. Schröpfer & M. Richtr).
A Racek bělohlavý Larus cachinnans vzácně na tahu, 1 ex. 17. 2. 2011 (L. Schröpfer & P. Růžek) a 2 juv ex. 29. 11. 2015 (L. Schröpfer, P. Růžek & M. Richtr).
A Rybák bahenní Chlidonias hybrida výjimečný výskyt, 8 ex. 30. 4. a 2 ex. 3. 5. 2012 (D. Melichar).
A Rybák černý Chlidonias niger výjimečný výskyt, 1 ex. 22. 4. 2012 (R. Růžek) a 3 ex. 30. 4. 2012 (D. Melichar). 1 ad. ex. 1. 6. 2014 (L. Schröpfer & P. Růžek).
A Holub doupňák Columba oeans výjimečný výskyt na tahu, 3 ex. 17. 2. 2011
A Holub hřivnáč Columba palambus pravidelně protahuje a hnízdí
A Hrdlička divoká Streptopelia turtur pravidelný výskyt
A Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto pravidelný výskyt. Např. 154 ex. 27. 10. 2016 na drátech VVN (P. Růžek & L. Schröpfer)
A Kukačka obecná Cuculus canorus nepravidelný výskyt
A Kalous ušatý Asio otus pravidelný výskyt
A Rorýs obecný Apus apus protahuje a loví nad lokalitou
A Ledňáček říční Alcedo athis nepravidelný výskyt. Max. 2 ex. 29. 7. 2014 (L. Schröpfer & P. Růžek) a 10. 8. 2015 (J. Filípek).
A Strakapoud malý Dendrocopos minor nepravidelný výskyt
A Strakapoud velký Dendrocopos major v okolních lesích pravidelný výskyt
A Datel černý Dryocopus martius výjimečný výskyt 2 ex. 18. 10. 2016 přilétli na keře u vyhlídkové věže (A. Zvára)
A Žluna zelená Picus viridis výskyt v okolních lesích
A Poštolka obecná Falco tinninculus zalétá lovit na okolní pole, hnízdí v okolí
A Ostříž lesní Falco subbuteo výjimečný výskyt, 1 ex. 12. 6. 2012 (J. Vlček) a 1 ex. 10. 9. 2015 (J. Filípek).
A Sokol stěhovavý Falco peregrinus výjimečný výskyt 1 ex. 30. 3. 2015 (D. Melichar).
A Ťuhýk obecný Lanius colurio hnízdní výskyt
A Ťuhýk šedý Lanius excubitor zejména zimní výskyt
A Žluva hajní Oriolus oriolus občasný výskyt
A Sojka obecná Garrulus glandarius pravidelný výskyt
A Straka obecná Pica pica pravidelný výskyt
A Kavka obecná Corvus monedula protahuje
A Havran polní Corvus frugilegus protahuje
A Vrána černá Corvus corone pravidelný výskyt
A Vrána šedá Corvus cornix nepravidelný výskyt, 30 ex. 14. 7. 2012 (R. Růžek). 3 ex., 8. 9. 2017 (J. Wanka).
A Krkavec velký Corvus corax pravidelný výskyt, max. cca 100 ex. na nocovišti (L. Schröpfer & P. Růžek).
A Sýkora uhelníček Periparus ater nepravidelný výskyt
A Sýkora babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora lužní Poecile montanus pravidelný výskyt
A Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora koňadra Parus major pravidelný výskyt
A Moudivláček lužní Remiz pendulinus nepravidelný výskyt. Např. min. volání 2 ex. 10. 9. 2016 (L. Schröpfer & P. Růžek)
A Sýkořice vousatá Panurus biarmicus výjimečný výskyt min. 4 ♂♂ a 4 ♀♀ 2. 11. 2013 (J. Filípek). 1 ad. pár 18. 12. 2015 (J. Vlček). Min. 9 ex. 29. 1. 2017 (D. Melichar)
A Skřivan lesní Lullula arborea nepravidelný výskyt, zejména na tahu
A Skřivan polní Alauda arvensis pravidelný výskyt, (350 ex. 20. 2. 2011 L. Schröpfer & P. Růžek).
A Břehule říční Riparia riparia nepravidelně protahuje, zalétá lovit, 2 ex. 9. 6. 2012 sbírají za chůze hmyz na polní cestě (M. Liška). V roce 2014 nalezeno hnízdiště v nedaleké pískovně u Tlučné a v roce 2015 prokázáno hnízdění u obce Líně.
A Vlaštovka obecná Hirundo rustica pravidelný výskyt, zalétá lovit
A Jiřička obecná Delichon urbica pravidelný výskyt, zalétá lovit
A Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus nepravidelný výskyt
A Budníček větší Phylloscopus trochilus pravidelný výskyt
A Budníček menší Phyloscopus collybita pravidelný výskyt
A Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus pravidelný nehojný hnízdní výskyt, např. min. 2 zp. ♂♂ 13. 5. 2012 (L. Schröpfer & P. Růžek)
A Rákosník tamaryškový Acrocephalus melanopogon vzácný výskyt, 1 ex. 30. 3. 2003 odchycen (K. Lang a kol.) FK 68/2005
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus pravidelný výskyt, v hnízdní době nejhojnější hnízdící druh, např. min. 25 zp. ♂♂ 1. 5. 2012 (L. Schröpfer & J. Filípek)
A Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus pravidelný výskyt
A Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris pravidelný výskyt
A Sedmihlásek hajní Hipolais icterina nepravidelný výskyt
A Cvrčilka zelená Locustella naevia pravidelný výskyt, např. min. 5 zpívajících ♂♂ 14. 5. 2011 (L. Schröpfer a P. Růžek). 1. 5. 2015 min. 2 zp. samci (J. Filípek & L. Schröpfer). Nyní mírný pokles
A Cvrčilka říční Locustella fluviatilis 1 zpívající samec 6. 5. 2014 (J. Filípek)
A Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides vzácný výskyt. 1 zp. ♂ 22. 4. 2015 a min. 2 ex. 22. 6. 2016 (J.Filípek).
A Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla pravidelný výskyt
A Pěnice slavíková Sylvia borin pravidelný výskyt
A Pěnice pokřovní Sylvia curruca pravidelný výskyt
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis pravidelný výskyt
A Králíček obecný Regulu regulus protahuje
A Střízlík obecný Troglodytes troglodytes pravidelný výskyt
A Brhlík lesní Sitta europaea v okolních lesích
A Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris pravidelný výskyt
A Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla nepravidelný výskyt
A Špaček obecný Sturnus vulgaris pravidelný výskyt
A Kos černý Turdus merula pravidelný výskyt
A Drozd kvíčala Turdus pilaris nepravidelně, v době tahu až 300 ex. 29. 11. 2015 (P. Růžek, L. Schröpfer & M. Richtr)
A Drozd zpěvný Turdus philomelos pravidelný výskyt
A Drozd brávník Turdus viscivorus na tahu na okolních loukách a polích
A Lejsek šedý Mucicapa striata výskyt pouze na tahu
A Červenka obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula hnízdní výskyt
A Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca výskyt pouze na tahu
A Rehek domácí Phoenicurus ochruros nepravidelný výskyt
A Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus nepravidelný výskyt
A Bramborníček hnědý Saxicola rubetra hnízdní výskyt, např. min. 3 zp. ♂♂ 1. 5. 2012 (L. Schröpfer & J. Filípek). 5 ex. 22. 4. 2015 (J. Filípek). 3 páry 22. 4. 2016 (M. Metelka & B. Břízová).
A Bramborníček černohlavý Saxicola torquata hnízdí na nedaleké ruderální ploše, např. 1 juv. ex. 25. 9. 2011 (L. Schröpfer & R. Růžek) a 1 ♂ 7. 5. 2012 (P. Palčej). 2 páry jak nosí potravu 5. 6. 2015, P. Růžek. Nejpozdější zastižení 4 ex. 16. 10. 2014 (L. Schröpfer, P. Růžek & R. de Groot).
A Bělořit šedý Oenanthe oenanthe zastižen 1 ex. na tahu 1. 5. 2012. Pták seděl na poli a pomalu protahoval okolo rybníku (L. Schröpfer & J. Filípek). Další zástih 1 ex. 17. a 22. 4. 2015 (J. Filípek foto). Nejpozději zastižen 1 ex. 10. 9. 2016 (P. Růžek & L. Schröpfer)
A Vrabec domácí Passer domesticus pravidelný výskyt
A Vrabec polní Passer montanus pravidelný výskyt
A Pěvuška modrá Prunella modularis pravidelný výskyt
A Konipas luční Motacilla flava hnízdící druh
A Konipas horský Motacilla flava protahuje
A Konipas bílý Motacilla alba pravidelně hnízdí
A Linduška úhorní Anthus campestris výjimečný výskyt. 1 ex. 22. 4. 2015 (J. Filípek, foto) a 1 ex. 22. 4. 2016 (M. Metelka & B. Břízová, foto)
A Linduška luční Anthus pratensis protahuje
A Linduška lesní Anthus trivialis protahuje
A Pěnkava obecná Fringilla coelebs pravidelný výskyt
A Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla protahuje
A Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes pravidelný výskyt
A Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula pravidelný výskyt
A Zvonek zelený Chloris chloris pravidelný výskyt
A Konopka obecná Carduelis cannabina pravidelný výskyt
A Čečetka tmavá Carduelis cabaret nepravidelný výskyt
A Stehlík obecný Carduelis carduelis pravidelný výskyt
A Čížek lesní Carduelis spinus pravidelný výskyt
A Strnad obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt, max. cca 100 ex. 17. 12. 2011 (L. Schröpfer & J. Filípek).
A Strnad rákosní Emberiza schoeniclus pravidelný výskyt, např. 15 zp. ♂♂ 1. 5. 2012 (L. Schröpfer & J. Filípek). Min. 20 ex. 16. 7. 2015 (J. Filípek).
 

 Celkový počet druhů: 160

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území
 

      Rybník  v době vypuštění na podzim 2014  Husice egyptská  Sýkořice vousatá

Literatura:
Lang K., Schröpfer L., Paisker M. & Říš V. Odchyt rákosníka tamaryškového
   (Acrocephalus melanopogon) na Plzeňsku na jaře 2003. Sluka, 2 : 103 -106.
Růžek P. & Schröpfer L. 2015: Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji
   v roce 2014. - Sluka, 11: 55-66.
Růžek P. & Schröpfer L. 2015: Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji
   v roce 2015. - Sluka, 12: 59-77.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist