• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Mezholezský rybník (kvadrát 6343)

Mapa lokality

Autoři textu a fotografií: P. Růžek a L. Schröpfer 14. 1. 2016
Kraj: Plzeňský (PL)
Okres: Domažlice (DO)
Kvadrát: 6343
Zeměpisné souřadnice: 49°37'46.571"N, 12°53'49.576"E
Nadmořská výška: 430 m

Obecné informace
Mezholezský rybník je významný, 38 ha velký rybník ležící na severovýchodním okraji přírodního parku Sedmihoří, kam se podkova sedmihorských kopců otevírá (mapa), poblíž obce Mezholezy (u Horšovského Týna), podle které má také své jméno. Je to také zároveň největší rybník okresu Domažlice. Rybník je využíván státním rybářstvím Klatovy, jako chovný rybník s výtěžností kolem 250 q ryb. Hráz na severní straně je dlouhá necelých 200 m.
  
Přírodní park Sedmihoří se nachází na území stejnojmenné vrchoviny mezi městy Horšovský Týn a Bor. Převážně zalesněné území má téměř pravidelný kruhový obrys o průměru asi 4 km a je tvořeno depresí obklopenou z jižní, západní a severní strany věncem vrcholů Sedmihoří: Šiška (512 m n. m.) a Chlum (609 m) na severu, nejvyšší Racovský vrch (619 m) a Vidický vrch (592 m) na západě a Rozsochu (600 m), Písečný vrch (582 m), Rybničný vrch (560 m) a Křakovský vrch (563 m) na jihu. Okrajové části parku tvoří zemědělské plochy, především louky a pastviny.

      Pohled na Sedmihoří od SV  Hráz Mezholezského rybníku. Možnost parkování na ploše u zásobníků  Sedmihoří od JV

Místa vhodná pro parkování
Prakticky jediné vhodné místo k zaparkování je u hráze, poblíž vagonu a zásobníků na uskladnění krmiva pro ryby. Druhou možností je příjezdová cesta z obce Mezholezy, ale je zde zákaz vjezdu, tudíž je vhodná pouze pro pěší.

    Mapa lokality  Husice rezavé na pastvině u rybníku 

Druhy zjištěné na lokalitě
Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2015)
Druhy jsou řazeny dle Svensson et al. (2009)

Kate-gorie Druh Latinský   název Poznámka
A Labuť velká Cygnus   olor občas hnízdí
A Husa velká Anser anser 3 ex. 2. 3. 2014 (L. Schröpfer)
C Husice rezavá Tadorna ferruginea občasný výskyt
A Kachna   divoká Anas platyrchynchos běžný hnízdící druh, vysazována místním MS
A Kopřivka obecná Anas strepera běžný výskyt, občas hnízdí
A Lžičák   pestrý Anas clypeata občasný výskyt
A Hvízdák eurasijský Anas penelope výjimečný zástih 1 ex. 13. 9. 2013 (L. Schröpfer   & P. Růžek) a 1 M 11. 10. 2014 (L. Schröpfer).
A Čírka   obecná Anas crecca občasný výskyt
A Polák velký Aythya   ferina výskyt v době tahu
A Polák   chocholačka Aythya fuligula občasný výskyt
A Hohol severní Bucephala   clangula občasný výskyt, možné hnízdění
A Morčák   velký Mergus merganser výskyt na tahu
A Koroptev polní Perdix   perdix nepravidelný výskyt
C Bažant   obecný Phasianus colchicus běžný výskyt
A Potápka černokrká Podiceps   nigricollis vzácný výskyt
A Potápka   malá Tachybaptus ruficollis občasný výskyt
A Potápka roháč Podiceps   cristatus pravidelný výskyt
A Kormorán   velký Phalacrocorax carbo výskyt v době tahu
A Volavka bílá Egretta   alba pravidelný nehnízdní výskyt
A Volavka   popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt, nehnízdící
A Čáp černý Ciconia   nigra občasný výskyt
A Orel   mořský Haliaeetus albicilla vzácně hnízdí
A Orlovec říční Pandion   haliaetus nehojně protahuje
A Luňák   červený Milvus milvus občas loví na okolních pastvinách
A Luňák hnědý Milvus   migrans vzácnější než luňák červený
A Moták   pochop Circus aeruginosus hnízdící druh
A Moták pilich Circus   cyanos občasný výskyt
A Káně lesní Buteo buteo hnízdící druh
A Káně rousná Buteo   lagopus v zimě v okolí běžná
A Krahujec obecný Accipiter nisus výskyt v okolních lesích
A Jestřáb lesní Accipiter   gentilis výskyt v okolních lesích
A Poštolka   obecná Falco tinninculus zalétává lovit na okolní pastviny
A Sokol stěhovavý Falco   peregrinus výjimečný zástih 1 imm. ex. 4. 3. 2015 (L. Schröpfer)
A Lyska   černá Fulica atra běžný a hnízdící druh
A Jeřáb popelavý Grus grus v okolí občasný výskyt
A Čejka   chocholatá Vanellus vanellus občasný výskyt, v minulosti hnízdící
A Pisík obecný Actitis   hypeloucos občasný výskyt na tahu
A Vodouš   rudonohý Tringa totanus vzácně protahuje. 1 ex. 13. 9. 2013 (L. Schröpfer   & P. Růžek)
A Břehouš černoocasý Limosa   limosa v minulosti nehojný výskyt, dnes se   nevyskytuje
A Sluka   lesní Scolopax rusticola výskyt v okolních lesích
A Bekasina otavní Gallinago   gallinago občasný výskyt na pastvinách
A Racek   chechtavý Chroicocephalus ridibundus občasný výskyt na tahu
A Racek bouřní Larus canus jediné pozorování 2 ex. 7. 12. 2014 (L. Schröpfer   & P. Růžek)
A Racek   bělohlavý Larus cachinnans výjimečný výskyt
A Rybák černý Chlidonias niger vzácně v době tahu
C Holub   domácí Columba livia f. domestica pravidelně zaletuje za potravou
A Holub hřivnáč Columba   palumbus pravidelně protahuje a hnízdí
A Hrdlička   zahradní Streptopelia decaocto běžný výskyt
A Hrdlička divoká Streptopelia   turtur pravidelný výskyt, hnízdí
A Kukačka   obecná Cuculus canorus pravidelný výskyt
A Výr velký Bubo bubo pravidelný hnízdní výskyt
A Sýc rousný Aegolius funereus pravidelný hnízdní výskyt
A Kulíšek nejmenší Glaucidium   passerinum pravidelný hnízdní výskyt (P. Růžek a L.   Schröpfer 1997)
A Kalous   ušatý Asio otus pravidelný hnízdní výskyt v okolních lesích
A Puštík obecný Strix   aluco pravidelný hnízdní výskyt
A Sýček   obecný Athene noctua jediný záznam. 1 ex. se ozývá z objektu   kravína 19. 2. 1993 (P. Růžek)
A Rorýs obecný Apus apus protahuje a loví nad lokalitou
A Ledňáček   říční Alcedo atthis nepravidelný výskyt
A Datel černý Dryocopus   martius pravidelný hnízdní výskyt
A Žluna   zelená Picus viridis pravidelný výskyt, hnízdící
A Žluna šedá Picus canus pravidelný výskyt, hnízdící
A Strakapoud   velký Dendrocopos major pravidelný výskyt, hnízdí
A Krutihlav obecný Jynx torquilla výjimečný zástih 1 ex. 14. 4. 2012 (L. Schröpfer)
A Skřivan   polní Alauda arvensis pravidelný výskyt v okolí
A Skřivan lesní Lullula   arborea protahuje
A Břehule   říční Riparia riparia nepravidelně protahuje
A Vlaštovka obecná Hirundo   rustica pravidelný výskyt
A Jiřička   obecná Delichon urbicum pravidelný výskyt
A Linduška luční Anthus   pratensis protahuje
A Linduška   lesní Anthus trivialis pravidelný výskyt
A Konipas bílý Motacilla   alba pravidelný výskyt
A Konipas   horský Motacilla cinerea pravidelný výskyt
A Pěvuška modrá Prunella   modularis pravidelný výskyt
A Červenka   obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Slavík obecný Luscinia   megarhynchos nepravidelný výskyt
A Rehek   zahradní Phoenicurus phoenicurus pravidelný výskyt
A Rehek domácí Phoenicurus   ochruros pravidelný výskyt
A Drozd   zpěvný Turdus philomelos pravidelný výskyt
A Drozd brávník Turdus   viscivorus na tahu i hnízdič v lesích okolo běžný
A Drozd   kvíčala Turdus pilaris v minulosti běžný a hnízdící
A Kos černý Turdus   merula pravidelný výskyt
A Pěnice   slavíková Sylvia borin pravidelný výskyt
A Pěnice černohlavá Sylvia   atricapilla pravidelný výskyt
A Pěnice   hnědokřídlá Sylvia communis pravidelný výskyt
A Pěnice pokřovní Sylvia   curruca pravidelný výskyt
A Rákosník   proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus pravidelný výskyt
A Rákosník obecný Acrocephalus   scirpaceus pravidelný výskyt
A Rákosník   zpěvný Acrocephalus palustris pravidelný výskyt
A Sedmihlásek hajní Hippolais   icterina nepravidelný výskyt
A Budníček   větší Phylloscopus trochilus pravidelný výskyt
A Budníček lesní Phylloscopus   sibilatrix protahuje
A Budníček   menší Phyloscopus collybita pravidelný výskyt
A Králíček obecný Regulus   regulus pravidelný výskyt
A Střízlík   obecný Troglodytes troglodytes pravidelný výskyt
A Sýkora koňadra Parus   major pravidelný výskyt
A Sýkora   uhelníček Periparus ater pravidelný výskyt
A Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora   babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora lužní Poecile montana pravidelný výskyt
A Mlynařík   dlouhoocasý Aegithalos caudatus pravidelný výskyt
A Brhlík lesní Sitta   europaea pravidelný výskyt
A Šoupálek   dlouhoprstý Certhia familiaris pravidelný výskyt
A Šoupálek krátkoprstý Certhia   brachydactyla nepravidelný výskyt
A Ťuhýk šedý Lanius excubitor pravidelný výskyt, hnízdí v okolí
A Ťuhýk obecný Lanius collurio nepravidelný výskyt
A Straka   obecná Pica pica pravidelný výskyt
A Sojka obecná Garrulus   glandarius pravidelný výskyt
A Kavka   obecná Corvus monedula protahuje
A Havran polní Corvus   frugilegus protahuje
A Vrána šedá Corvus cornix nepravidelný výskyt
A Vrána černá Corvus   corax pravidelný výskyt
A Krkavec   velký Corvus corax pravidelný výskyt
A Špaček obecný Sturnus   vulgaris pravidelný výskyt
A Žluva   hajní Oriolus oriolus nepravidelný výskyt, hnízdí
A Vrabec domácí Passer domesticus pravidelný výskyt
A Vrabec   polní Passer montanus pravidelný výskyt
A Pěnkava obecná Fringilla   coelebs pravidelný výskyt
A Pěnkava   jikavec Fringilla montifringilla pravidelně protahuje
A Konopka obecná Carduelis   cannabina pravidelný výskyt
A Čečetka   tmavá Carduelis cabaret nepravidelný výskyt
A Stehlík obecný Carduelis   carduelis pravidelný výskyt
A Zvonek   zelený Carduelis chloris pravidelný výskyt
A Čížek lesní Carduelis   spinus pravidelný výskyt
A Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula pravidelný výskyt
A Dlask tlustozobý Coccothraustes   coccothraustes pravidelný výskyt
A Křivka   obecná Loxia curvirostra výskyt v okolních lesích
A Strnad rákosní Emberiza   schoeniclus pravidelný výskyt, hnízdí
A Strnad   obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt, hnízdí

Celkový počet druhů: 128

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území

      Žluna šedá  Pohled na vrch Rozsocha od J  Mezholezský rybník od SV

Literatura:
Růžek P. & Schröpfer L. 1997: Rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v
   západních Čechách
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide 2nd edition: The most
   complete Guide to the Birds of Britain and Europe. Česky Ptáci Evropy, severní Afriky a
   Blízkého východu, druhé vydání. Ševčík 2012, překlad Robert Doležal.

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist