• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Kněžické rybníky (kvadrát 5746)

Mapa lokality

Autoři textu a fotografií: P. Růžek, L. Schröpfer & Stephan Ernst 26. 3. 2016
Kraj: Ústecký (U)
Okres: Louny
Kvadrát: 5746
Zeměpisné souřadnice: 50°17'38.238"N, 13°26'3.038"E (dělicí hráz rybníků)
Nadmořská výška: 240-245 m

       

Obecné informace
Oba rybníky, Horní a Dolní Kněžický rybník, se nacházejí zhruba 8 km jihozápadně od Žatce v okrese Louny (Ústecký kraj) na východním okraji Doupovských Hor. Oba rybníky jsou zhruba 2 ha velké a vyznačují se rozsáhlými plochami rákosu (Phragmites australis) a orobince úzkolistého (Typha angustifolia). Rybníky jsou napájeny Doláneckým potokem, který ústí zhruba 1 km severně do Liboce. Na západě a na východě na rybníky navazuje orná půda a rozlohou malé neobdělávané plochy, na severovýchodě pak na podrost bohatý dubový smíšený les a na jihozápadním okraji vlastní obec Kněžice. Břehové úseky a hráz jsou porostlé místy bujnou vegetací. Rybníky nejsou nijak chráněné. Jsou obhospodařovány zejména z hlediska chovu ryb, jednoročních kaprů, přičemž každoroční jarní vypouštění rybníků se velmi negativně odráží na hnízdění zdejších vodních a mokřadních ptáků. Také vypouštění myslivecky odchovaných kachen a jejich lov negativně ovlivňuje volně žijící populace ptáků.

       

Druhy zjištěné na lokalitě

Druhy jsou řazeny dle Svensson et al. (2009)

Kate-gorie Druh Latinský název Poznámka
A Labuť velká Cygnus olor hnízdí 1 pár, hnízdění neúspěšná (S. a   Ch. Ernst).
A Labuť zpěvná Cygnus cygnus Jediné pozorování 1 ex. 17., 21. a 22. 5 2009 zasláno FK. (S. a Ch.   Ernst).
A Husa velká Anser anser druh s možným hnízděním (S. a Ch.   Ernst).
C Husice rezavá Tadorna ferruginea Pozorována v roce 2012 29. 4., 19. 5. a 3. 6. Zasláno FK. (S. a Ch.   Ernst).
A Kachna divoká Anas platyrhynchos Hnízdí výjimečně, např. 3. 7. 2014 F + 7   pull. (S. a Ch. Ernst).
A Kopřivka obecná Anas strepera možné hnízděními dostatečné výšce hladiny (S. a Ch. Ernst).
A Lžičák pestrý Anas clypeata Možné hnízdění, např. 4.   9.2011pozorována F s velkými mláďaty (S. a Ch. Ernst).
A Hvízdák eurasijský Anas penelope nepravidelně protahuje
A Čírka obecná Anas crecca pravidelně protahuje a možná hnízdí (S.   a Ch. Ernst).
A Čírka modrá Anas querquedula při dostatečné výšce vodní hladiny možné hnízdění (S. a Ch. Ernst).
A Polák velký Aythya ferina pravidelně protahuje, možné hnízdění,   protahuje max. 102 ex. 23. 3. 2008 (S. a Ch. Ernst).
A Zrzohlávka rudozobá Netta ruffina Pouze 2zástihy,např. 4. 9. 2011 M + 2 juv.ex. (S. a Ch. Ernst).
A Polák chocholačka Aythya fuligula Hnízdí výjimečně, např. 8. 8. 2009 F + 4   pull. (S. a Ch. Ernst).
A Morčák velký Mergus merganser nepravidelně protahuje
C Bažant obecný Phasianus colchicus pravidelný výskyt
A Potápka černokrká Podiceps nigricollis nepravidelně protahuje.
A Potápka malá Tachybabtus ruficollis pravidelně hnízdí, max. 4-5 párů (S. a   Ch. Ernst).
A Potápka roháč Podiceps cristatus pravidelně hnízdí, max. 23. 8. 2012 5 párů s 16 pull. (S. a Ch.   Ernst).
A Kormorán velký Phalacrocorax carbo nepravidelně protahuje
A Bukač velký Botaurus stellaris nepravidelný výskyt, možné hnízdění (S. a Ch. Ernst).
A Kvakoš noční Nycticorax nycticorax výjimečný zástih 1 juv. ex. 1. 8. 2010   (S. a Ch. Ernst).
A Volavka bílá Casmerodius albus pravidelný výskyt, nehnízdí
A Volavka popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt, nehnízdí
A Čáp černý Ciconia nigra pravidelný výskyt, hnízdí v širším okolí (S. a Ch. Ernst).
A Orlovec říční Pandion haliaetus výjimečný zástih 1ex. 4. 9. 2011 (S. a   Ch. Ernst).
A Luňák červený Milvus milvus pravidelně protahuje
A Moták pochop Circus aeruginosus pravidelně hnízdí 1 pár (S. a Ch.   Ernst).
A Káně lesní Buteo buteo pravidelně protahuje a hnízdí v okolí
A Včelojed lesní Pernis apivorus možné hnízdění v okolí
A Krahujec obecný Accipiter nisus pravidelně a hnízdí v okolí
A Jestřáb lesní Accipiter gentilis možné hnízdění v okolí
A Poštolka obecná Falco tinnunculus pravidelně protahuje a hnízdí v okolí
A Ostříž lesní Falco subbuteo jediné pozorování 1 ex. 24. 8. 2008 (S.   a Ch. Ernst).
A Chřástal vodní Rallus aquaticus Hnízdí v počtu min. 3 párů (S. a Ch. Ernst).
A Slípka zelenonohá Gallinula chloropus pravidelný výskyt, hnízdící
A Lyska černá Fulica atra pravidelně hnízdí v počtu až 10 párů (S. a Ch. Ernst).
A Jeřáb popelavý Grus grus 11 ex. 15. 4. 2013 (S. a Ch. Ernst).
A Kulík říční Charadrius dubius pravidelně hnízdí, ale hnízdění jsou neúspěšná (S. a Ch. Ernst).
A Čejka chocholatá Vanellus vanellus nepravidelné hnízdění v okolí   rybníků
A Vodouš bahenní Tringa glareola pravidelně protahuje. Např. 29. 4. 2012 20 ex. (S. a Ch. Ernst).
A Vodouš kropenatý Tringa ochropus pravidelně protahuje
A Pisík obecný Actitis hypoleucos 1 ex. 4. 9. 2011(S. a Ch. Ernst).
A Vodouš rudonohý Tringa totanus občasný výskyt
A Vodouš tmavý Tringa erythropus 6 ex. 12. 4. 2005 (S. a Ch. Ernst).
A Vodouš šedý Tringa nebularia občasný výskyt
A Bekasina otavní Gallinago gallinago zástih 1ex. 2. 9. 2015 (V. Toman).
A Lyskonoh ploskozobý Phalaropus fulicarius Výjimečný zástih 1 ex. 30. 8. - 5. 9.   2015 (S. a Ch. Ernst aj). FK 90/2015.
A Jespák bojovný Philomachus pugmax nepravidelně protahuje.
A Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus pravidelný výskyt, při odpovídajícím   stavu hladiny možné hnízdění (S. a Ch. Ernst).
A Rybák obecný Sterna hirundo výjimečný zástih 2 ex. 1. 8. 2010 (S. a Ch. Ernst).
A Holub hřivnáč Columba palumbus pravidelný hnízdní výskyt v okolí
A Kalous ušatý Asio otus pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Dudek chocholatý Upupa epops 1 ex. hlas 13. 4. 2009 (S. a Ch. Ernst).
A Ledňáček říční Alcedo atthis pravidelný výskyt, pravděpodobně hnízdí na Doláneckém potoku (S. a Ch.   Ernst).
A Vlha pestrá Merops apiaster Výjimečný zástih letících vlh 3. 7. 2010   (S. a Ch. Ernst).
A Žluna zelená Picus viridis pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Strakapoud velký Dendrocopos major pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Strakapoud malý Dendrocopos minor výjimečný výskyt 1 ex. 30. 8. 2015 (S. a Ch. Ernst).
A Břehule říční Riparia riparia občasný výskyt
A Vlaštovka obecná Hirundo rustica Loví a přenocuje, např. až 2000 ex. (S. a Ch. Ernst).
A Jiřička obecná Delichon urbicum zalétává lovit.
A Konipas bílý Motacilla alba pravidelný výskyt
A Konipas luční Motacilla flava pravděpodobné hnízdění (S. a Ch. Ernst).
A Slavík obecný Luscinia megarhynchos pravidelně hnízdící druh, např. 17. 5. 2009 3 zpívající MM (S. a Ch.   Ernst).
A Slavík modráček Luscinia svecica svecica Nepravidelně hnízdící do 3 párů (S. a   Ch. Ernst).
A Pěnice slavíková Sylvia borin pravidelný výskyt
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis pravidelný výskyt
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus pravidelný výskyt
A Cvrčilka zelená Locustella naevia pravidelný výskyt
A Cvrčilka říční Locustella fluviatilis nepravidelný výskyt
A Cvrčilka slavíková Locustela luscinioides pravděpodobné hnízdění v roce 2011   a 2012 (S. a Ch. Ernst).
A Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus pravidelně hnízdící druh (S. a Ch. Ernst).
A Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus nepravidelné hnízdění (S. a Ch. Ernst).
A Budníček menší Phylloscopus collybita pravidelný výskyt
A Sýkora babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora lužní Poecile montanus pravidelný výskyt
A Sýkořice vousatá Panurus biarmicus výjimečný zástih 3 ex. 4. 10.2014 (V.   Toman).
A Moudivláček lužní Remiz pendulinus možné hnízdění, např. 7.-8. 7. 2012 rodinka s mláďat (max. 5 ex).   (S. a Ch. Ernst).
A Ťuhýk obecný Lanius collurio pravidelně hnízdí výskyt v okolí
A Sojka obecná Garrulus glandarius pravidelný výskyt
A Krkavec velký Corvus corax pravděpodobně hnízdící v nejbližším   okolí
A Špaček obecný Sturnus vulgaris hnízdí a přenocuje až 60000 ex. 29. 8. 2009 (S. a Ch. Ernst).
A Žluva hajní Oriolus oriolus pravidelný hnízdní výskyt
A Stehlík obecný Carduelis carduelis pravidelný výskyt
A Zvonek zelený Carduelis chloris pravidelný výskyt
A Strnad rákosní Emberiza schoeniclus pravidelný hnízdní výskyt
A Strnad obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt
A Strnad luční Miliaria calandra nepravidelně hnízdící (S. a Ch. Ernst).

Celkový počet zjištěných druhů: 88

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území

   
   

Literatura:
Ernst S. & Ch. 2014: Ptactvo rybníků u Kněžic (severní Čechy).- Sluka, 10: 5-26.
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide 2nd edition: The 
   most complete Guide to the Birds of Britain and Europe. Česky Ptáci Evropy,
   severní Afriky a Blízkého východu, druhé vydání. Ševčík 2012, překlad Robert Doležal.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist