• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Panský nezamyslický rybník (kvadrát 6747)

Aktualizováno 20.prosinec 2017

mapa lokality

 Autoři textu a fotografií: P. Růžek & L. Schröpfer 31. 10. 2017
Kraj: Plzeňský (PL)
Okres: Klatovy (KT)
Kvadrát: 6747
Zeměpisné souřadnice: 49°15'55.023"N, 13°39'26.899"E
Nadmořská výška: 458 m

     Pohled přes rybník směrem Rabí   Pohled přes rybník směr Nezamyslice   V pozadí vrch Kozník

Obecné informace
Panský nezamyslický rybník leží západně od obce, od které nese jméno, Nezamyslice, v blízkosti hradu Rabí.
   Rybník má rozlohu 29 ha a má tři přítoky - nejvíce vody přivádí potok Nezamyslický a dva odtoky. Jeden protéká sousedním rybníkem Chobot na západní straně a poté ústí v řece Otavě. Druhý ústí opět do řeky Otavy, asi 800 m níže po proudu. Jedná se o rybochovný, biologicky cenný a také největší rybník v otevřené krajině v Pošumaví. Je dlouhý 1300 m a hluboký 3,5 m. Nad stříbřitě lesklou hladinou rybníka na severní straně se zvedá vrchol Kozníku (637 m n. m.), na jehož hřeben navazuje směrem k Hejné PR Pučanka.
   Jako zajímavost lze uvést, že jeden z odtoků překlenuje barokní jednoobloukový kamenný most.

     Husice nilská   Husa velká   Moták pochop

 Druhy zjištěné na lokalitě
Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 30. 11. 2017)

Druhy jsou řazeny dle seznamu ptáků ČR podle faunistické komise ČSO, ve kterém je zohledněno doporučení taxonomické subkomise BOURC.

Kate-gorie Druh Vědecký název Poznámka
A Labuť velká Cygnus olor hnízdí 1 - 2 páry
A Husa velká Anser anser hnízdí
C Husice nilská Alopochen aegyptiacus prokázáno hnízdění, 28. 7. 2015 pár s 9 pull. (P. Růžek & L. Schröpfer)
A Kopřivka obecná Anas strepera pravidelný výskyt, pravděpodobné hnízdění
A Čírka obecná Anas crecca občasný výskyt
A Kachna divoká Anas platyrhynchos pravidelně protahuje i hnízdí
A Čírka modrá Anas querquedula výjimečný výskyt 27. 4. 2106 1 M (P. Růžek & J. Růžková)
A Lžičák pestrý Anas clypeata občas na jaře protahuje
A Polák velký Aythya ferina pravidelný výskyt, pravděpodobné hnízdění
A Polák chocholačka Aythya fuligula občasný výskyt
A Hohol severní Bucephala clangula pravděpodobné hnízdění
A Křepelka polní Alauda arvensis občasný výskyt na okolních polích
A Kormorán velký Phalacrocorax carbo protahuje
A Volavka popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt, nehnízdící
A Čáp černý Ciconia nigra občasný výskyt
A Potápka roháč Podiceps cristatus pravidelný výskyt, hnízdí
A Potápka malá Tachybaptus ruficolli občasný výskyt
A Orel mořský Haliaeetus albicilla občasný výskyt
A Moták pochop Circus aeruginosus hnízdí 1 - 2 páry
A Káně lesní Buteo buteo pravidelný výskyt, hnízdí v okolí
A Lyska černá Fulica atra pravidelně protahuje a hnízdí
A Slípka obecná Gallinula chloropus občasný výskyt
A Kulík říční Charadrius dubius občasný výskyt, pravděpodobné hnízdění
A Čejka chocholatá Vanellus vanellus pravidelně protahuje a hnízdí v okolí
A Pisík obecný Actitis hypoleucos občasný výskyt
A Vodouš kropenatý Tringa ochropus výjimečný výskyt
A Vodouš šedý Tringa nebularia výjimečný výskyt
A Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus výjimečný výskyt
A Holub hřivnáč Columba palumbus pravidelný hnízdní výskyt v okolí
A Hrdlička divoká Streptopelia turtur pravidelný výskyt
A Kukačka obecná Cuculus canorus pravidelný výskyt
A Rorýs obecný Apus apus zalétává lovit
A Ledňáček říční Alcedo atthis občasný výskyt
A Datel černý Dryocopus martius pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Krutihlav obecný Jynx torquilla občasný výskyt
A Žluna šedá Picus canus občasný výskyt
A Strakapoud velký Dendrocopos major pravidelný celoroční výskyt v okolí, hnízdí
A Strakapoud malý Dryobates minor občasný výskyt
A Poštolka obecná Falco tinnunculus pravidelný výskyt, hnízdí v okolí
A Ostříž lesní Falco subbuteo výjimečný výskyt
A Žluva hajní Oriolus oriolus nepravidelný výskyt
A Ťuhýk obecný Lanius collurio pravidelný výskyt, hnízdí v okolí
A Straka obecná Pica pica pravidelný výskyt, hnízdí v okolí
A Sojka obecná Garrulus glandarius pravidelný výskyt, hnízdí v okolí
A Vrána černá Corvus corone občasný výskyt
A Krkavec velký Corvus corax občasný výskyt
A Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora koňadra Parus major pravidelný výskyt
A Sýkora lužní Poecile montanus pravidelný výskyt
A Sýkora babka   pravidelný výskyt
A Skřivan lesní Lullula arborea občasný výskyt v okolí
A Skřivan polní Alauda arvensis pravidelný výskyt v okolí
A Vlaštovka obecná Hirundo rustica hnízdí v okolních obcích, zalétává lovit
A Jiřička obecná Delichon urbicum hnízdí v okolních obcích, zalétává lovit
A Budníček menší Phylloscopus collybita pravidelný výskyt
A Budníček větší Phylloscopus trochilus pravidelný výskyt
A Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla pravidelný výskyt, hnízdí
A Pěnice pokřovní Sylvia curruca pravidelný výskyt, hnízdí
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis pravidelný výskyt, hnízdí
A Sedmihlásek hajní Hippolais icterina občasný výskyt
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus pravidelný výskyt, hnízdí
A Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris pravidelný výskyt, hnízdí
A Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus pravidelný výskyt, hnízdí
A Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus výjimečně hnízdí
A Brhlík lesní Sitta europaea pravidelný výskyt
A Střízlík obecný Troglodytes troglodytes pravidelný výskyt
A Špaček obecný Sturnus vulgaris pravidelný výskyt
A Kos černý Turdus merula pravidelný výskyt
A Drozd kvíčala Turdus pilaris pravidelný výskyt
A Drozd zpěvný Turdus philomelos pravidelný výskyt
A Drozd brávník Turdus viscivorus pravidelný výskyt
A Červenka obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Pěvuška modrá Prunella modularis pravidelný výskyt
A Konipas bílý Motacilla alba občasný výskyt
A Pěnkava obecná Fringilla coelebs pravidelný výskyt
A Stehlík obecný Carduelis carduelis pravidelný výskyt
A Strnad obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt
A Strnad rákosní Emberiza schoeniclus hnízdí

Celkový počet zjištěných druhů: 78

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území

     Kulík říční   V pozadí vrch Kozník   Husa velká

Literatura:
Růžek P. & Schröpfer, L. 2014: Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji v roce 2014. - Sluka, 11: 55 - 66.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist