• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Ptačí zahrada

V průběhu roku 2014 jsme se rozhodli odkoupit pozemek pro potřeby ochrany přírody. Pozemek se nachází v objektu bývalých kasáren v blízkosti místní komunikace a jeho plocha je 600 m². Nejdříve ovšem bylo třeba jej patřičně vyměřit a zapsat do pozemkové knihy.

HOK: Ptačí zahrada

Instalace krmítek

V neděli 14. 12. 2014 jsme do naší Ptačí zahrady instalovali 2 krmítka pro ptáky. 

Poté jsme je naplnili směsí pro krmení ptáků.

HOK: Instalace krmítek

Další úpravy na Ptačí zahradě

V neděli 11. 1. 2015 jsme prováděli drobné úpravy na Ptačí zahradě. Jednalo se hlavně o prořezávku vzrostlejších jehličnatých stromů, především borovic a smrků na jižní straně, která je příhodná pro hmyz apod. Tyto bránily prostupu světla do zahrady,

HOK: Další úpravy na ptačí zahradě

Další brigáda na Ptačí zahradě

V sobotu 28. 2. 2015 se uskutečnila další brigáda na Ptačí zahradě. Sešlo se nás celkem 5. Hlavním úkolem bylo spálit klest. Dále jsme porazili nepatřičné stromy a vybrali jsme další odpad. Na úplný závěr jsme doplnili krmítka směsí pro ptáky

HOK: Další brigáda na Ptačí zahradě

Ptačí zahrada – Pomoc techniky

Ve středu 11. 3. 2015 jsme na Ptačí zahradě použili již těžkou techniku. Za pomocí bagru jsme zarovnali val, na kterém rostly borovice, které jsme již při dřívějších brigádách odstranili. Došlo k odstranění pařezů a zarovnání s terénem.Následně byly odstraněny betonové sloupky 

HOK: Ptačí zahrada – Pomoc techniky

Výsadba stromů v Ptačí zahradě

Minulý týden (23. 6. 2015) jsme s pomocí arboristy zasadili na Ptačí zahradě celkem 5 ks stromů jeřáb muk (Sorbus aria). Jelikož zde není moc vhodná půda, bylo nutno zároveň dovézt kvalitní půdu a do této stromky zasadit.

HOK: Výsadba stromů v Ptačí zahradě

Výsadba motýlích keřů na Ptačí zahradě

V Ptačí zahradě HOKu se to začíná, stejně jako všude jinde na jaře, všechno probouzet. Některé druhy stromů začínají rašit, jiné již kvetou. Rovněž skupinka vysazených jeřábů, které jsme vysadili v loňském roce, tak všichni přežili mírnou zimu

HOK: Výsadba motýlích keřů na Ptačí zahradě

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist