• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 1 - 2004

 

 

 


Obsah/Contents


Jäger Dětmar
Přehradní nádrž Jesenice na Chebsku - nové zimoviště severských hus v ČR
Der Stausee Jesenice bei Cheb (Eger) - ein neuer Überwinterungsplatz von nordischen Gänsen in der ČR 

Rešl David & Svobodová Jana
Labuť velká (Cygnus olor) v západních Čechách na přelomu tisíciletí
Der Höckerschwan (Cygnus olor) in Westböhmen an der Jahrtausendwende
 
Drdáková Markéta & Zárybnický Jan
Mění se aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v průběhu hnízdění?
Does activity of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) change during breeding period?
 
Sachslehner Leopold & Schmalzer Alois
Hnízdní populace ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v oblasti severního Waldviertelu (Dolní Rakousko) - kolísání početnosti, stálost obsazení revírů a hnízdní úspěšnost v letech 1995-2003
Die Brutpopulation des Raubwürgers (Lanius excubitor) im nördlichen Waldviertel (Niederösterreich) - Bestandssschwankungen, Revier-Besetzungskonstanz und Bruterfolg 1995-2003
 
Řepa Pavel
Přínos „Faunistických pozorování" Západočeského muzea v Plzni pro poznání výskytu slípky zelenonohé (Gallinula chloropus) v západních Čechách
Ein Beitrag von „Faunistischen Beobachtungen" des Westböhmischen Museums in Pilsen zur Erkenntniss des Vorkommens von Teichhuhn (Gallinula chloropus) in Westböhmen
 
Řepa Pavel
Změny ve vazbě na biotop a synantropizace u drozda kvíčaly (Turdus pilaris) na Tachovsku
Die Veränderungen der Habitatbindung und die Synantropisation bei der Wacholderdrossel (Turdus pilaris) im Tachov Gebiet
 
Blažková Pavla
Zdravotní potíže labutí velkých (Cygnus olor)
Gesundheitliche Komplikationen beim Höckerschwan
 
Hering Jens, Fuchs Elmar, Bušek Oldřich & Teplý Vladimír
Aktuální nálezy datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) na české straně Krušných hor
Aktuelle Nachweise des Dreizehenspechtes (Picoides tridactylus) im tschechischen Erzgebirge
 
Hering Jens, Fuchs Elmar, Bušek Oldřich & Teplý Vladimír
Aktuální nálezy pěvušky podhorní (Prunella collaris) v Krušných horách
Aktuelle Nachweise der Alpenbraunelle (Prunella collaris) im Erzgebirge
 
Procházka Petr & Policht Richard
Tah rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) v jižních a jihozápadních Čechách'
Migration of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) in southern and southwestern Bohemia
 
Beneda Stanislav
Jan Mareš (6. 4. 1909 - 8. 3. 1982)
Jan Mareš (6. 4. 1909 - 8. 3. 1982)
 
Bureš Jan
Početnost kalouse ušatého (Asio otus) na jaře 2002 jihozápadně od Plzně
Die Häufigkeit der Waldohreule (Asio otus) im Frühjahr 2002 südwestlich von Pilsen
 
Šálek Martin
Vývoj populace sýčka obecného (Athene noctua) na Českobudějovicku a Písecku
Population development of the Little Owl (Athene noctua) in České Budějovice and Písek Region
 
Růžek Pavel
Poznámky k toku a páření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum)
Bemerkungen zur Balz und Paarung beim Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)
 
Schröpfer Libor
Exkurze HOK na nádrž Altmmühlsee, Bavorsko dne 24. dubna 2004
Die Exkursion von HOK zum Altmühlsee, Bayern am 24. April 2004

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist