• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 2 - 2005

 

 

 

Obsah/Contents

Cihlář František
Hnízdní hustota a výběr hnízdiště u poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Plzni
Brutdichte und Horstauswahl des Turmfalken (Falco tinnunculus) in Pilsen 2002 bis 2003

Kunstmuller Ivan
Příčiny neúspěšnosti hnízd motáka lužního (Circus pygargus) a jejich ochrana v kraji Vysočina
Die Gründe für erfolglose Horste bei der Wiesenweihe (Circus pygargus) und ihr Schutz in der Region Vysočina (Mähren).

Řepa Pavel
Změny v ptačí synuzii příměstských parků
Die Veränderungen der Zusammensetzung von Vogelsynusien in Stadtrandparks

Bureš Jan
Příspěvek k problematice vztahu mezi českým odborným jmenoslovím ptáků a rostlin
Beitrag zur der Problematik der Beziehung zwischen der tschechischen wissenschaftlichen Vogel - und Pflanzenterminologie

Sofron Jaromír
Několik údajů o potravě stehlíka obecného (Carduelis carduelis) a hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula)
Einige Notizen zur Nahrung des Stieglitzes (Carduelis carduelis) und des Gimpels (Pyrrhula pyrrhula)

Růžek Pavel
Avifauna Jivjanských rybníků a okolí v letech 1981 - 2005 se zaměřením na vodní a mokřadní ptactvo
Die Vogelwelt von Jivjanské Teiche und Umgebung (Südwestböhmen) in den Jahren 1981-2005 mit Schwergewicht auf die Wasser- und Feuchtgebietsarten

Schröpfer Libor
Invaze brkoslava severního (Bombycilla garrulus) do západních Čech v zimě 2004/2005
Invasion des Seidenschwanzes Bombycilla garrulus in Westböhmen im Winter 2004/2005

Bezděk Marcel, Vlček Jiří & Bureš Jan
Hnízdění hus velkých (Anser anser) v západních Čechách
Das Brüten der Graugänse (Anser anser) in Westböhmen

Růžek Pavel
Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Jivjanských rybnících v roce 2005, jihozápadní Čechy
Brut der Schellente (Bucephala clangula) 2005 auf den Jivjanské Teichen, Südwestböhmen

Hering Jens
Pozorování kulíka říčního (Charadrius dubius) v hnízdní době u Božího Daru v nadmořské výšce 995 metrů a poznámky k výskytu tohoto druhu ve vyšších polohách Krušných hor
Brutzeitbeobachtung des Flussregenpfeifers (Charadrius dubius)inBoží Dar bei 995 m ü. NN und Bemerkungen zum Vorkommen dieser Art in den oberen Lagen des Erzgebirges

Požgayová Milica, Procházka Petr & Honza Marcel
Predace snůšky pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) strakapoudem velkým (Dendrocopos major)
Predation of a Blackcap (Sylvia atricapilla) clutch by a Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)

Lang Karel, Schröpfer Libor, Paisker Miloš & Říš Václav
Odchyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) na Plzeňsku na jaře 2003
Fang des Tamariskensängers (Acrocephalus melanopogon) in Pilsen Region im Frühjahr 2003

Beneda Stanislav
Ornitolog Karel Hofman (12. 1. 1908 - 7. 5. 1987)
Der Ornithologe Karel Hofman (12.1.2008 - 7.5.1987)

Fainová Drahomíra
Norderoog - ptačí letovisko
Norderoog - Vogel-Sommersitz

Růžek Pavel
Pozorování motáka stepního (Circus macrourus) v jihozápadních Čechách na jaře 2005
Beobachtung der Steppenweihe (Circus macrourus) in Südwestböhmen im Frühjahr 2005

Machač Karel
Výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) mimo oblast Českého lesa
Das Vorkommen des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum) ausserhalb von Český les Gebirge

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist