• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 3 - 2006

 

 

 

 
Obsah/Contents

Zavadil Vít, Volf Ondřej, Mimra Martin, Bušek Oldřich & Klabník Ladislav
Ptáci navrhované NPR Rolavská rašeliniště, Krušné hory
Birds of suggested National Nature Reserve Of Rolava moorland, Ore mountains

Kunstmuller Ivan
Změny hnízdního prostředí a pokles hnízdní populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v kraji Vysočina
Die Brutbiotopveränderungen und Abnahme der Brutpopulation des Kiebitzes (Vanellus vanellus) in der Region Vysočina
 
Schröpfer Libor
Beneda Stanislav. 2006: Dějiny západočeské ornitologie. (recenze)
 
Řepa Pavel
Hnízdění orla mořského (Haliaetus albicilla) v západních Čechách
Das Brüten des Seeadlers (Haliaeetus albicilla) in Westböhmen
 
Schröpfer Libor
Bezzel E., Geiersberger I., von Lossow G. & Pfeifer R. (eds.) 2005: Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999. (recenze)
 
Růžek Pavel
Úspěšné hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Jivjanském rybníku v roce 2006, jihozápadní Čechy
Erfolgreiche Brut der Schellente (Bucephala clangula) auf dem Jivjanský Teich 2006 (Südwestböhmen)
 
Klápště Jaroslav & Klápšťová Josefa
Neobvyklé přepeřování ocasních per u budníčka většího (Phylloscopus trochilus), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) a u tří druhů cvrčilek rodu Locustella
Ungewöhnliche Schwanzmauser beim Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus), Dorngrasmücke (Sylvia communis) und bei drei Schwirlarten der Gattung Locustella
 
Klápště Jaroslav & Klápšťová Josefa
Odchyt pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) s překříženými čelistmi zobáku a poznámky k abnormálním tvarům zobáků
Fang einer Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) mit gekreuztem Schnabel und Bemerkungen zu abnormen Schnabelformen
 
Schröpfer Libor
Další prokázané hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) v jihozápadních Čechách
Weitere bestätigte Brut des Gänsesägers (Mergus merganser) in Südwestböhmen
 
Schröpfer Libor
Pozorování husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) na Plzeňsku v roce 2006
Beobachtung der Nilgans (Alopochen aegyptiacus) in der Region Pilsen im Jahre 2006
 
Růžek Pavel
Pozorování husice rezavé (Tadorna ferruginea) u Náměště nad Oslavou
Beobachtung der Rostgans (Tadorna tadorna) bei Náměšť nad Oslavou, Mähren
 
Jasso Ladislav
Velikost snůšky vlaštovky obecné (Hirundo rustica)
Die Gelegegrösse bei der Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
 
Kunstmuller Ivan
Vnitrodruhová agresivita labutě velké (Cygnus olor)
Die innerartliche Agresivität beim Höckerschwan (Cygnus olor)
 
Teplý Vladimír
Za orly, supy a dropy do Španělska
Nach Spanien nach Adlern, Geiern und Trappen zu schauen
 
Schröpfer Libor
Zápis ze 7. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 4. února 2006 v Holýšově v restauraci U Nováků
 
Schröpfer Libor
Výroční zpráva o činnosti Holýšovského ornitologického klubu v roce 2004
 
Schröpfer Libor
Výroční zpráva o činnosti Holýšovského ornitologického klubu v roce 2005

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist