• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 4 - 2007

 

 

 

 
Obsah/Contents

Řepa Pavel
Změny v hnízdícím ptactvu města Tachova v letech 1975-2004.
Die Veränderungen in der Brutvogelwelt der Stadt Tachov in den Jahren 1975-2005

Blažková Pavla & Šálek Miroslav
Predace koroptve polní (Perdix perdix) v zemědělské a suburbánní krajině.
Die Predation beim Rebhuhn (Perdix perdix) in der landwirtschaftlichen Landschaft

Řepa Pavel
Kvantitativní mapování hnízdícího ptactva CHKO Slavkovský les.
Quantitative Kartierung der Brutvogelwelt im Landschaftsschutzgebiet Slavkovský les Kaiserwald), Westböhmen

Mattas Michael
Některé ekologické aspekty skořápky ptačího vejce.
Einige ökologische Aspekte der Vogeleierschale

Schröpfer Libor
Hnízdní rozšíření a velikost populace potápky roháče (Podiceps cristatus) a volavky popelavé (Ardea cinerea) v Plzeňském kraji v roce 2007.
Die Brutverbreitung und Bestand des Haubentauchers (Podiceps cristatus) und des Graureihers (Ardea cinerea) in der Pilsener Region, Südwestböhmen in 2007

Růžek Pavel
Další úspěšná hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách v roce 2007 a možnosti podpory hnízdní populace tohoto druhu.
Weitere erfolgreiche Bruten der Schellente (Bucephala clangula) in Südwestböhmen 2007 und Möglichkeiten der Förderung der Brutpopulation dieser Art

Městková Lucie & Romportl Dušan
Zhodnocení vlivu faktorů prostředí na distribuci jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě.
Beurteilung von Umwelteinflußen auf die Distribution des Haselhuhns (Bonasa bonasia) im Böhmerwald

Mlíkovský Jiří
Ptactvo Zbirožska v díle Jana Jiráska z roku 1786.
Birds of the Zbiroh region in a 1786 paper by Jan Jirásek

Procházka Petr, Požgayová Milica & Honza Marcel
Zajímavý případ mezidruhové krádeže hnízdního materiálu.
An interesting case of interspecific stealing of nest material

Pudil Martin & Řepa Pavel
Několik poznámek k výskytu sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Tachovsku.
A few notes to the occurrence of Bearded Parrotbill (Panurus biarmicus) in the Tachov region, South-Western Bohemia

Mlíkovský Jiří
První doklad hnízdění lindušky luční (Anthus pratensis) v nížinách jižních Čech: historická poznámka.
First evidence for the breeding of the Meadow Pipit (Anthus pratensis) in lowlands of southern Bohemia: a historical comment

Růžek Pavel
Zpráva o hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) v roce 2007 na území jihozápadních Čech - vliv orkánu Kyrill.
Bericht über die Brutsaison beim Schwarzstorch (Ciconia nigra) 2007 in Südwestböhmen - Einfluß von Orkan Kyrill

Jasso Ladislav
Za ptáky do světa - Delta Dunaje.
Vogelbeobachtungen - Donaudelta

Schröpfer Libor
Časopisy - Speciální ornitologická knihovna Holýšov (stav k 31. 12. 2007).

Spolkové zprávy

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist