• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 5 - 2008

 

 

 


Obsah/Contents

Švantnerová Jana
Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v hospodářských lesích v jihozápadních Čechách
Nahrungsokölogie des Raufuβkauzes (Aegolius funereus) in den Wirtschaftswäldern in Südwestböhmen

Řepa Pavel
Méně běžné druhy plovavých kachen rodu Anas na Tachovsku v letech 1970-2002
Einige weniger häufige Gründelentenarten der Gattung Anas im Tachov Gebiet in den Jahren 1970 bis 2002

Brejšková Lucie & Brejška Martin
Zimní výskyt a početnost střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) na Sušicku v jihozápadních Čechách
Winter occurrence and abundance of Wren (Troglodytes troglodytes) in Sušice region, south-western Bohemia

Růžek Pavel
Zajímavá pozorování z Náměšťských rybníků a okolí, jihozápadní Morava
Interessante Beobachtungen von den Teichen bei Naměšť nad Oslavou und der Umgebung, Südwestmähren

Machač Karel & Schröpfer Libor
Výskyt orla mořského (Haliaeetus albicilla) na Tachovsku a jeho hnízdění
Das Vorkommen des Seeadlers (Haliaeetus albicilla) im Tachov Gebiet und sein Brüten

Hering Jens
Stavba hnízda u motáka pochopa (Circus aeruginosus) v nadmořské výšce 805 metrů u Měděnce, severozápadní Čechy
Nestbau der Rohrweihe (Circus aeruginosus) in 805 m über NN bei Měděnec, Nordwestböhmen

Ernst Stephan
Hnízdí morčák velký (Mergus merganser) na Ohři u Karlových Varů?
Brütet der Gänsesäger Mergus merganser an der Eger bei Karlovy Vary?

Machač Karel & Schröpfer Libor
Hnízdní výskyt jeřába popelavého (Grus grus) na Tachovsku
Brutvorkommen des Kranichs (Grus grus) im Tachov Gebiet, Südwestböhmen

Schröpfer Libor
Zápis z 9. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 26. ledna 2008 v hospodě v Dolní Kamenici

Schröpfer Libor
Výroční zpráva o činnosti Holýšovského ornitologického klubu v roce 2008

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist