• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 6 - 2009

 

 

 


Obsah/Contents

Mattas Michael
Hnízdní rozšíření ptáků v Čechách podle záznamů Ing. Františka Mocka z let 1919 až 1955
Die Brutverbreitung der Vögel in Tschechien nach den Vermerkungen von Dipl. Ing. František Mocek aus den Jahren 1919 bis 1955

Řepa Pavel
Polák velký (Aytha ferina) a polák chocholačka (Aythya fuligula) na Tachovsku v letech 1970 - 2002'
Die Tafelente (Aythya ferina) und die Reiherente (Aythya fuligula) im Tachov Gebiet in den Jahren 1970-2002

Janovcová Jana  &  Bergman Pavel
Zimování vodních ptáků na Labi v úseku Kolín - Nymburk (srovnání s údaji z Vltavy v Praze)
Die Überwinterung von Wasservögeln auf der Elbe im Abschnitt Kolín - Nymburk, Zentralböhmen (Vergleich mit den Daten von der Moldau in Prag)

Růžek Pavel
Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého (Milvus migrans) na Domažlicku
Vorkommen und Brüten des Rotmilans (Milvus milvus) und des Schwarzmilans (Milvus migrans) in Domažlice - Gebiet, Südwestböhmen

Robovský Jan, Muška Milan, Nováková Milena, Robovská-Havelková Pavla, Šoun Jaroslav & Ušer Michal
Poznámky k aktuálnímu výskytu morčáků velkých (Mergus merganser) na Otavě, jihozápadní Čechy
Notes on the current distribution of Goosander (Mergus merganser) in Otava river, southwestern Bohemia

Mikeš Václav & Kout Jiří
Případ mrchožravosti u poštolky obecné (Falco tinnunculus)
A case of scavenging by the Common Kestrel (Falco tinnunculus)

Rak Dušan & Schröpfer Libor
Ornitolog Ing. Jaromír Vacek (*12. 5. 1951 †6. 1. 1999)
Der Ornithologe Dipl. Ing. Jaromír Vacek (*12. 5. 1951 †6. 1. 1999)

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist