• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 8 - 2012

 

 

 


Obsah/Contents

Mikšík Ivan
Vodní ptactvo rybniční soustavy Hájek u Ostrova nad Ohří v letech 1977 a 1978
Water bird species of Hájek Pond complex near ostrov nad Ohří in the years 1977 and 1978
 
Řepa Pavel
Sovy (Strigiformes) Tachovska
Owls (Strigiformes) in the district of Tachov
 
Růžek Pavel
20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách
20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhmen
 
Mlíkovský Jiří
Seznam českých ptáků Jana Jeníka z Bratřic z roku 1810
Jan Jeník´s list of Bohemian birds from 1810
 
Mattas Michael
Poznámka k etologii kosa černého (Turdus merula) v zimním období
Bemerkungen zu der Ethologie der Amsel (Turdus merula) in der Winterzeit
 
Bušek Oldřich
Hnízdní výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese a další pozorování v hnízdní době v jihozápadních Čechách
Brutvorkommen des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kaiserwald und weitere Beobachtungen in der Brutzeit in Südwestböhmen
 
Hallfahrt Thomas
Prokázané hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Ohři u Karlových Varů Brutnachweis des Gänsesägers (Mergus merganser) auf der Eger bei Karlsbad.
 
Mára Zdeněk & Schröpfer Libor
Neobvyklé pozorování hoholky lední (Clangula hyemalis) na Tachovsku, jihozápadní Čechy Ungewöhnliche Beobachtung einer Eisente (Clangula hyemalis) im Tachov-Gebiet, Südwestböhmen
 
Růžek Pavel, Lang Petr & Schröpfer Libor
Neobvykle zbarvený dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Ungewöhlich ausgefärbter Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)
 
Schröpfer Libor & Bureš Jan
Další solitérní hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) v jihozápadních Čechách
Ein weiterer Fall einer solitären Brut des Graureihers (Ardea cinerea) in Südwestböhmen

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist