• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sluka č. 10 - 2014

 

 

 


Obsah/Contents

Stephan Ernst & Christine Ernst
Ptactvo rybníků u Kněžic (severní Čechy)
On the life of the ponds near Kněžice (Notrh Bohemia) 

Pavel Vlach, David Fischer
Vliv umělého zvyšování početnosti populací kachen divokých (Anas platyrhynchos) na batrachofaunu ve vodních nádržích
The efekt of artificially increasing the number of Mallard (Anas platyrhynchos) on a pond`s amphibians

Martin Šálek
Populační hustota hrdličky zahradní Streptopelia decaocto v různých typech zástavby
Population density of Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto in different type sof urban development
 
Ivan Mikšík
Skořápka vajec
Eggshell
 
Martin Vavřík
Projekt „PALUSTRIS“ - sledování podzimního tahu rákosníků zpěvných
Project „PALUSTRIS“ - observation of autumn migartion of Marsh Warblers
 
Libor Schröpfer
Přílety a odlety některých ptačích druhů jihozápadně od Plzně 1962-2011
Arrivals and departures of different birds species in the area southwest of Pilsen in the years 1962-2011
 
Rick de Groot
První prokázané pozorování bělořita pouštního (Oenanthe deserti) v České republice
The first documented observation of the Desert Wheatear (Oenanthe deserti) in the Czech Republic
 
Pavel Růžek & Libor Schröpfer
Kulíci zlatí (Pluvialis apricaria) na severním Domažlicku, jihozápadní Čechy, na jaře 2014 Golden Plovers (Pluvialis apricaria) in the northen Domažlice distrikt, southwestern Bohemia, in spring 2014
 
Ivana Foitová
Galerie českých malířů ptáků Ivana Foitová (rozená Křížanová)
Gallery of Czech bird painters Ivana Foitová (née Křížanová)
 
Libor Schröpfer
Výroční zpráva o činnosti Holýšovského ornitologického klubu v roce 2013
Annual report 2013 Ornithological Club Holýšov

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist