• 1
  • 2

mezi-na-odskok

HOK a 54. shromáždění saských ornitologů

První březnový víkend 4.-6. 3. 2016 jsme se zúčastnili pravidelného shromáždění saského ornitologického spolku (Verein Sächsischer Ornithologen e.V.), které pořádalo společně s Bavorskou ornitologickou společností

(Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V.), v pro nás docela dobře a nedaleko dostupném Bad Elster.
   Již v pátek 4. 3. 2016 se konala od 14 hodin exkurze na Jesenickou přehradu u Chebu pod vedením L. Schröpfera, kterému dobře sekundoval místní rodák a znalec ptáků D. Jäger.
   Již cestou na Jesenici jsme pozorovali 3 ex. luňáka červeného (Milvus milvus), několik krkavců velkých (Corvus corax), jednoho dokonce s hnizdním materiálem v zobáku. Zastavili jsme se krátce na Anenských rybnících u Plané, kde jsme u Labutího rybníku jako první viděli tokající husice nilské (Alopochen aegyptiacus), dále zde byli 3 ♂♂ a 2 ♀♀ morčáka velkého (Mergus merganser), 1 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea) a přelétl 1 ex. poštolky obecné (Falco tinnunculus). Na sousedním Anenském rybníku byly kopřivky obecné (Anas stopera), poláci velcí (Aythya ferina) a poláci chocholačky (Aythya fuligula) morčáci velcí. U Zaječího rybníku jsme viděli 1 imm. ex. orla mořského (Haliaeetus albicilla) a 5 ex.volavky bílé (Casmerodius albus).
   Když jsme dorazili na místo setkání, na parkovišti u Rybářské bašty na kraji přehrady bylo již několik aut. Mezi těmi, co zde čekali, jsme potkali naše staré známé, mj. Miriam Hansbauer a Roberta Pfeifera. Po chvilce dorazili i ostatní a také Dětmar. Přesunuli jsme se blíže k přehradě, ale moc ptáků jsme nepozorovali. 12 ex. kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), 5 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus) a přeletěly 2 ex. vrány černé (Corvus corone). Po krátké domluvě jsme se přesunuli k Podhradu. Ono totiž najít místo, kde by mohlo zaparkovat 21 aut, není snadná záležitost. Ale u kempu Václav se nám to podařilo. Pod železniční tratí jsme měli možnost pozorovat cca 350 ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos), 2 ♂♂ poláka chocholačky, 3 ♂♂ a 1 ♀ poláka velkého a 7 ex. morčáka velkého. Následoval další přesun k rybníku Amerika. Zde nám štěstí trochu přálo a pozorovali jsme 8 ex.husy velké (Anser anser), 2 ex. husice nilské, 200 ex. kachny divoké, 70 ex. lysky černé (Fulica atra), 3 ex. kormorána velkého, 1 velkého racka (Larus sp.) a 10 čírek obecných (Anas crecca). Odtud po skončení se již každý individuálně dopravil na místo konání shromážděním do nedalekého Bad Elster, kde od 20 hod. začínala první z přednášek celého zasedání a tu měl Stephan Ernst, ve které referoval o své cestě za ptactvem Albánie.
   Druhý den nás odpoledne po obědě čekala přednáška, u které měl být také náš kamarád a kolega Olda Bušek, ale ten doma marodí s chřipkou, a tak se nemohl účastnit. Téma přednášky Výskyt a hnízdění orla křiklavého v západních Čechách. Přednáška měla úspěch a na závěr jsme odpověděli několik dotazů. Dalším z bodů shromáždění byla členská schůze VSO. Zde se volili nový členové do funkce jednatele, pokladníka apod. Zároveň bylo představeno místo setkání v roce 2017, které bude ve městě Pirna. Po večeři následovala přednáška Manfreda Sieringa o cestě do Panguany, malé oblasti v amazonském deštném pralese (např. Zde).
   V neděli nás čekala další přednáška, resp. Libora překládání, ve které představil kolega Jiří Vlček projekt satelitního sledování chřástala polního Crex crex v západních Čechách, na kterém pracoval mj. společně Lubošem Peškem, ale ten se z pracovních důvodů nemohl dostavit. Tento projekt je mezinárodní (např. Zde). Na otázku, zda již byly výsledky publikovány, Jiří odpověděl, že dosud ne, a že následující týden odlétají do Afriky, vysledovat jednoho z označených chřástalů se jménem Lubo. Teprve poté, jelikož mají mnoho dat, je hodlají zpracovat a publikovat. Následoval další blok přednášek, ale to již jsme uháněli k domovu.
   Cestou zpět jsme se ještě krátce zastavili na několika rybnících, kde mezi nejzajímavější pozorování patřil intenzivní tok 2 ♂♂ a 1 ♀ hohola severního (Bucephala clangula) na Sobolím rybníku, kdy ♂♂ přelétávali a předváděli se okolo ♀.
Pavel & Libor

Fotografie z akce Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist