• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z ustavující valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 27. března 1999 v Holýšově v restauraci U Nováků

Přítomno: 10 členů
Program:

1) Vyplnění přihlášek: Všech 10 přítomných zájemců vyplnilo přihlášku do Holýšovského ornitologického klubu.
2) Schválení stanov Holýšovského ornitologického klubu (HOK): Stanovy zaslané k registraci na MV ČR byly schváleny bez připomínek. Pro -10, proti – 0.
3) Schválení výše členských příspěvků: Pan L. Schröpfer navrhl 50 Kč/rok. Pan R. Růžek navrhuje 100 Kč/rok a 50% slevu pro studenty. O protinávrhu bylo hlasováno: Pro - 10, proti - 0.
4) Vstup HOKu do České společnosti ornitologické: Pan L. Schröpfer navrhl aby HOK podal přihlášku do ČSO. O návrhu bylo hlasováno: Pro - 10, proti - 0.
5) Volba výboru HOK: Návrh pana L. Schröpfera na výbor ve složení L. Schröpfer, P. Růžek a A. Schröpfer nikdo z přítomných neupravil. O návrhu bylo hlasováno: Pro – 10, proti – 0.
Bezprostředně poté došlo k rozdělení funkcí na tříleté volební období. Předseda: L. Schröpfer, místopředseda: P. Růžek, pokladník: A. Schröpfer.
6) Diskuse: Pan O. Bušek vznesl dotaz na plán práce HOKu na rok 1999. Předseda L. Schröpfer upřesnil, že rok 1999 bude rokem úvodním a hlavním cílem je uspořádání 2 akcí pro veřejnost. Dne 2.května Vítání ptačího zpěvu v Holýšově a 3.října Ptačí festival na Jivjanských rybnících. Dále navrhl pro rok 2000 program Budky. Pan P. Filip se nabídl, že se pokusí obstarat vyhnilé části kmenů na přírodní budky. Pan O. Bušek navrhl, aby se budky vyvěšovali pro konkrétní druhy. Dále padl návrh na vyvěšení několika budek v Zámeckém parku v Horšovském Týně. L. Schröpfer zjistí komu patří park. Pan L. Vogeltanz navrhl zveřejnění článku o založení HOKu do Domažlického deníku. Dále z diskuse vyplynul požadavek na pořízení jednoduchých průkazek HOKu.
7) Usnesení: Ustavující valná hromada
schvaluje – a) stanovy Holýšovského ornitologického klubu
b) výši členských příspěvků na 100 Kč/rok, studenti 50 Kč/rok
c) vstup HOK do ČSO volí – 3 členy výboru na tříleté funkční období - L. Schröpfer (předseda), P. Růžek (místopředseda), A. Schröpfer (pokladník).

Hlasování: pro – 10, proti – 0.

Zapsal: Libor Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist