• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z mimořádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 8. září 2007 v hospodě v Dolní Kamenici

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer v 16.00 hod, který uvítal 9 přítomných členů HOKu. Omluvil také několik členů HOK, kteří se dnešní mimořádné VH
nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo schváleným programem. Jako první bod programu byla předsedou HOKu přednesena žádost o vyřešení tzv. neplatičů. Po krátké diskusi bylo, v souladu se Stanovami HOK a v souladu s usnesením 8. řádné VH, přijato usnesení, které výbor HOK pověřuje vyloučit členy HOK, kteří neplatí členské příspěvky a neangažují se při akcích HOK.
Druhým bodem programu bylo rozhodnutí o přihlášení ornitologické knihovny, kterou vlastní HOK, do registru Ministerstva kultury ČR. Bylo rozhodnuto podat žádost o evidenci Speciální ornitologické knihovny Holýšov i Ministerstva kultury ČR. Zároveň byly schváleny Knihovní řád a Zřizovací listina. Poštou také došlo celkem 9 souhlasných vyjádření od členů HOK, kteří s tímto záměrem souhlasí.
VH schvaluje:

* podání žádosti o registraci Speciální ornitologické knihovny Holýšov u MK ČR
* Knihovní řád a Zřizovací listinu Speciální ornitologické knihovny Holýšov
* vyloučení členů HOK, kteří nezaplatili členské příspěvky déle jak 2 roky a nezúčastňují se akcí HOK
Hlasování: pro – jednohlasně
V Holýšově 9. září 2007 Zapsal: L. Schropfer

Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist