• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 18. valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 11. února 2017 v hospodě v Dolní Kamenici

Valnou hromadu konanou dne 11. 2. 2017 zahájil krátce po 13 hodině předseda klubu L. Schröpfer. Přivítal všechny přítomné, upozornil na několik organizačních bodů

a poté předal slovo P. Růžkovi, který přítomné seznámil pomocí prezentace PowerPoint o činnosti klubu v uplynulém roce 2016.
   Začátkem roku 2016 jsme měli možnost pozorovat na poli u obce Telice čejku chocholatou (Vanellus vanellus) a na Jivjanském rybníku se v době od 10. do 16. ledna zdržovali 2 ex. labutě zpěvné (Cygnus cygnus). 16.1. proběhl další ročník Mezinárodního sčítání vodních ptáků, kterého se členové klubu rovněž účastní. Rybníky ale byly zamrzlé, tak se většinou sčítalo na vodních tocích, např. na řece Radbuze úsek Staňkov-Holýšov, kde pomáhali sčítat také členové místního oddílu tenisu. Inu, víc očí víc vidí. Ke zpříjemnění cesty nechybělo malé občerstvení a také zásoba dobrého pivního moku a některých lihovin. Jako další byla již tradiční akce na bývalém tankodromu v Holýšově a to úprava vyřezáváním dřevin hnízdního biotopu pro ťuhýky obecné (Lanius collurio), skřivany lesní (Lullula arborea) a další druhy. Bohužel zde je třeba zmínit to, že v současné době muselo být od těchto úprav upuštěno z důvodu změněných podmínek výřezu ze strany vedení města.
   Na Ptačí zahradě jsme na jaře vysázeli sazenice černého jeřábu a komule Davidovi (motýlí keř). Zúčastnili jsme se také rozpravy o ochraně Kněžických rybníků. Tyto rybníky sice leží již v kraji Ústeckém, ale hospodaří na nich rybářství Mariánské Lázně a proto jednání probíhala v budově Správy CHKO Slavkovský les. Na těchto rybnících rybářství chová malou rybí obsádku a na jaře, v době kdy zde hnízdí některé druhy vodního ptactva, rybníky vypouští z důvodu odlovu násady.
   Počátkem března jsme se zúčastnili 3denní 54. konference Saských ornitologů, která byla společná s Bavorskou ornitologickou společností, nedaleko za našimi hranicemi, ve městě Bad Elster. Nejdříve byla exkurze na Jesenickou přehradu u Chebu a rybník Amerika u Františkových Lázní a poté se všichni sešli v místě konání konference. Zde jsme měli referát o orlu křiklavém (Aquila pomarina) a také zde měl referát náš kolega a kamarád J. Vlček o chřástalu polním (Crex crex) a jeho sledování pomocí telemetrie (více o této konferenci Zde). Toto setkání bylo pro nás též velkým přínosem, nejen že jsme navázali nová přátelství, ale potkali jsme mnoho „starých“ přátel, nejen ze Saska, ale i z Bavorska.
   Pavel se také zmínil o výskytu a hnízdění skorce vodního na středním toku řeky Radbuzy a z řad posluchačů byl oznámen výskyt dalšího páru. Určitě pozitivní zpráva. Bylo zmíněno také místo u Nýřan, kde se vyskytují ve velkém množství krkavci černí (Corvus corax) a další druhy krkavcovitých. Byl zde objeven označený krkavec s křídelní značkou, který byl označen jako mládě na hnízdě u Eckardsberg (Sasko, SRN) v roce 2014, ve vzdálenosti 169 km. Na jarním tahu byli mj. zastiženi jeřáb popelavý (Grus grus) na Bezděkovském rybníku u Tuněchod, dudek chocholatý (Upupa epops) u Racova a také moták stepní (Circus pygargus), sedící na silnici u obce Buková u Mezholez. Všechny druhy byly prezentovány pěknou fotografií.
   První neděli v květnu pořádáme již tradiční Vítání ptačího zpěvu, nejen v okolí Holýšova, ale také v Horšovském Týnu. Týden nato se pořádal v Horšovském Týnu Večer slavíků, I tato akce byla velmi vydařená, podařilo se pozorovat několik slavíků obecných (Luscinia megarhynchos), ale také pár ostříže lesního (Falco subbuteo). Dále bylo promítnuto několik fotografií a lokalit, kam vyjíždíme v rámci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků 2014-2017. Pavel byl také účastníkem akce límcování husí velkých (Anser anser) na Vysočině, kde se pomocí odchytu do sítí chytají husy a poté se označují krčními límci a některým se dává i malá vysílačka, aby mohla být sledována místa výskytu. O letních prázdninách měl Libor malou přednášku o ptácích na skautském táboře v Mezholezích. Děti velmi zaujalo pozorování stativovým dalekohledem. Také jsme vyvěsili v lese několik budek pro sýce rousné (Aegolius funereus) u našich skotských přátel, poblíž jejich chalupy na rozhraní kraje Plzeňského a Jihočeského.
   Na podzim se nám podařilo odchytit 2 jedince lelka lesního (Caprimulgus europaeus). Jednalo se o starou a mladou samici. Na Jivjanských rybnících jsme pořádali tradiční Festival ptactva. Byla to vydařená akce a je třeba vyzdvihnout po delší době účast dětí. Zde jsme měli možnost mj. pozorovat 1 ex. poláka malého (Aythya nyroca), který byl na této lokalitě pozorován vůbec poprvé od doby, kdy zde začínal ornitologický průzkum v roce 1974. Na podzimním tahu jsme zastihli v PR Nový rybník u Líní 1 ex. kulíka bledého (Pluvialis squatarola). Na přehradě České údalí u Plzně jsme v závěru roku pozorovali 17 ex. morčáka prostředního (Mergus serrator) a potáplici severní (Gavia arctica). Na úplný závěr bylo zmíněno zimování čápa bílého u Dobřan, s promítnutým grafem jeho výskytu v zimních měsících. Po skončení přednesla pokladnice klubu zprávu o hospodaření, které skončilo přebytkem.
   Po krátké technické přestávce následovala přednáška V. Kubelky o Anti-predační strategii bahňáků. Vojta nás v krátkosti seznámil s tímto výjimečným řádem ptáků. Např., že některé druhy se vykytují i v oblasti Antarktidy, např. štítonoš štítonos světlezobý (Chionis albus), jiné hnízdí v norách, další snáší pouze jedno vejce a další zajímavosti. Jelikož přednáška byl zaměřená na predační strategii, tak nejdříve vysvětlil, co to znamená. Některé druhy se brání při hnízdění např. tak, že předstírají zraněné křídlo, jiní se zase aktivně brání vůči predátorům, další zase dovedou splynout s okolím, jiné hnízdí ve větším počtu apod. Zmínil se také o tom, jak sbírá data o druzích, např. měl možnost sběru dat v knihovně v Oxfordu. Také se zmínil o migraci bahňáků, hnízdní úspěšnosti, způsobu vyhledávání a ochraně hnízd u nás žijících druhů, např. čejky chocholaté. Zde využívají i moderní techniku, drony. Mohou tak docela dobře prozkoumávat terén. Když čejky hnízdí na polích a loukách, na kterých jsou prováděny jarní práce, je zde jednoduchá ochrana. Místo hnízdění je možno ochránit pomocí zapíchnutých bambusový tyčí. Tyto tyče totiž dobře splývají s okolím, nejsou moc viditelné. Existuje dotační program pro zemědělce, a když se do něj zapojí, dostávají dotace. Musí ale chránit ptáky předepsaným způsobem a práce na polích musí v době hnízdění odložit. Zmínil také Světový den bahňáků, který se konal 6. září 2016. V České republice se účastnilo 50 pozorovatelů a bylo zjištěno celkem 22 druhů. Poté přednášku ukončil a následovalo již tradiční občerstvení, bez kterého to snad již ani nejde. Potom jsme se rozjeli zpět do svých domovů a slíbili si, že za rok se zde opět sejdeme.
   Děkujeme všem, kteří nás podporují.
Pavel & Libor
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist