• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 1999

Počátkem ledna 1999 byla ve spolupráci s mgr.ing. Janem Lerchem podána žádost na MV ČR, úsek sdružování, o zaregistrování občanského sdružení Holýšovský ornitologický klub dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
  
Po drobných úpravách ve stanovách byla tato organizace zaregistrována na MV ČR dne 15.2.1999, což je tedy datum vzniku naší organizace. Dne 24.2.1999 nám bylo Statistickým úřadem v Plzni přiděleno IČO. Po kratší přípravě byla svolána ustavující valná hromada na den 27.3.1999 do salonku restaurace U Nováků v Holýšově. Poštou bylo rozesláno zhruba 100 pozvánek známým aktivním ornitologům ze západočeského regionu. Dalších asi 20 lidí bylo pozváno ústně popř. roznesením pozvánky domů. Na VH se sešlo celkem 10 zájemců o práci v klubu. Byly schváleny stanovy HOKu, byl schválen vstup do České společnosti ornitologické (ČSO) a byl zvolen tříčlenný výbor na období tří let ve složení L. Schröpfer – předseda, P.Růžek – místopředseda a A. Schröpfer – pokladník. V krátké diskusi bylo navrženo několik akcí na rok 1999 (viz dále). Mj. se také ukázala nutnost pravidelného informování veřejnosti o činnosti klubu v regionálních tiskovinách. Hned 6.4.1999 vyšel v Domažlickém deníku článek o vzniku naší organizace (viz ukázka). Další články vyšly poté v průběhu kalendářního roku. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 1999 celkem 12 řádných členů. Vlastní část této zprávy o činnosti je rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy:

Je pravdou, že většina zde představovaných programů probíhala již před založením HOKu. Jako jediný nový výzkumný program bylo zařazeno Sledování hnízdního rozšíření, hnízdní biologie a populační hustoty krkavce velkého (Corvus corax) v severní části okresu Domažlice. V dubnu bylo najeto celkem 125 km, byla nalezena 3 hnízda, 2 obsazená s 3 a 4 pull. v okolí Holýšova a Horšovského Týna. Poslední obsazené hnízdiště u obce Koloveč bylo ještě před naší kontrolou opuštěno a v průběhu naší návštěvy bylo hnízdo obsazené poštolkou obecnou. Dále pokračoval program Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova v měsících IV. až V. (probíhá již od roku 1984). Bylo nalezeno celkem 57 hnízd, okroužkováno bylo 90 pull. a chyceni 4 staří ptáci. V květnu až červenci to poté bylo Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova (od roku 1994). Bylo zjištěno celkem 39 párů na ploše asi 11 km², nalezeno bylo 29 hnízd, bylo okroužkováno celkem 84 pull. a 20 létajících ptáků. Podařilo se několik zpětných odchytů, všichni chycení ptáci byli váženi a měřeni. Dalším programem je Vizuální sledování tahu ptáků resp. speciálně dravců v okolí Holýšova (od roku 1996). V letošní tahové sezoně, která byla průměrná, bylo na jaře zaznamenáno celkem 1360 táhnoucích ptáků, na podzim celkem 9890 ptáků. Byly podniknuty také dvě sčítací výpravy do Všerubského průsmyku (24.8. a 11.9.). Ukázalo se však, že jižní hřebeny Českého lesa nejsou příliš velkou tahovou překážkou a že tah do tohoto průsmyku není příliš kanalizován. Ze zajímavějších pozorovaných táhnoucích druhů v okolí Holýšova: luňák červený, ostříž lesní, dřemlík tundrový, bekasina otavní, racek bouřní, racek stříbřitý, skřivan lesní. V průběhu celého roku byly uskutečňovány odchyty ptáků za účelem kroužkování, většinou byli chytáni pěvci. Celkem bylo okroužkováno 628 ptáků, z toho 237 pull. a 391 ostatních. V červnu byla kontrolována 3 hnízda čápa bílého (Ciconia ciconia) v Chotěšově (o. PJ), Horšovském Týně (o. DO) a Dolním Metelsku (o. DO). Úspěšně bylo obsazeno pouze hnízdo v Chotěšově, kde byla na hnízdě 2 mláďata. Ostatní hnízda byla letos bez úspěchu.

Zpracoval Libor Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist